Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Övergångar i gymnasievardagen

Arbeta systematiskt för en tillgänglig lärmiljö

I Övergångar i gymnasievardagen presenteras hur ett systematiskt arbetssätt kan användas som verktyg för att förstå, planera, genomföra, följa upp och utvärdera arbetet med övergångar i gymnasieskolans vardag som bidrar till en tillgänglig lärmiljö.

Läs mer...
Övergångar i gymnasievardagen Övergångar i gymnasievardagen
Övergångar i gymnasievardagen
Nyhet

Övergångar i gymnasievardagen

Utkom 21 september 2023

ISBN
9789127463486
Licenstid
365 dagar
Typ
Häftad
Sidantal
128
Du har nått den maximala köpsumman.

Övergångar är ett identifierat utvecklingsområde som berör alla skolor, kanske inte minst gymnasieskolan där höga krav ställs på elevers självständighet. Det som efterfrågas är kunskap om hur övergångar kan organiseras och stödstrukturer byggas för att skapa likvärdiga möjligheter för elevernas lärande och välmående.

I Övergångar i gymnasievardagen presenteras hur ett systematiskt arbetssätt kan användas som verktyg för att förstå, planera, genomföra, följa upp och utvärdera arbetet med övergångar i gymnasieskolans vardag som bidrar till en tillgänglig lärmiljö. Det handlar om att upparbeta arbetsformer och rutiner för ett förebyggande och resursbesparande arbete som gör hela skolvardagen förutsägbar och trygg.

Boken kan stärka hela skolans utvecklingsarbete kring övergångar och bidra till kollegial skolutveckling inom arbetslaget, med fördel i samarbete med elevhälsa, skolledning och huvudman. I din roll som enskild lärare kan du också använda boken för att systematiskt utveckla de övergångar som kommer med din undervisning.

Övergångar är ett identifierat utvecklingsområde som berör alla skolor, kanske inte minst gymnasieskolan där höga krav ställs på elevers självständighet. Det som efterfrågas är kunskap om hur övergångar kan organiseras och stödstrukturer byggas för att skapa likvärdiga möjligheter för elevernas lärande och välmående.

I Övergångar i gymnasievardagen presenteras hur ett systematiskt arbetssätt kan användas som verktyg för att förstå, planera, genomföra, följa upp och utvärdera arbetet med övergångar i gymnasieskolans vardag som bidrar till en tillgänglig lärmiljö. Det handlar om att upparbeta arbetsformer och rutiner för ett förebyggande och resursbesparande arbete som gör hela skolvardagen förutsägbar och trygg.

Boken kan stärka hela skolans utvecklingsarbete kring övergångar och bidra till kollegial skolutveckling inom arbetslaget, med fördel i samarbete med elevhälsa, skolledning och huvudman. I din roll som enskild lärare kan du också använda boken för att systematiskt utveckla de övergångar som kommer med din undervisning.