Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Övergångar i gymnasievardagen

Arbeta systematiskt för en tillgänglig lärmiljö

I Övergångar i gymnasievardagen presenteras hur ett systematiskt arbetssätt kan användas som verktyg för att förstå, planera, genomföra, följa upp och utvärdera arbetet med övergångar i gymnasieskolans vardag som bidrar till en tillgänglig lärmiljö.

Läs mer...
Övergångar i gymnasievardagen Övergångar i gymnasievardagen
Övergångar i gymnasievardagen

Övergångar i gymnasievardagen

ISBN 9789127463486
Utkom 21 september 2023
ISBN
9789127463486
Typ
Häftad
Sidantal
128
Du har nått den maximala köpsumman.

Övergångar är ett identifierat utvecklingsområde som berör alla skolor, kanske inte minst gymnasieskolan där höga krav ställs på elevers självständighet. Det som efterfrågas är kunskap om hur övergångar kan organiseras och stödstrukturer byggas för att skapa likvärdiga möjligheter för elevernas lärande och välmående.

I Övergångar i gymnasievardagen presenteras hur ett systematiskt arbetssätt kan användas som verktyg för att förstå, planera, genomföra, följa upp och utvärdera arbetet med övergångar i gymnasieskolans vardag som bidrar till en tillgänglig lärmiljö. Det handlar om att upparbeta arbetsformer och rutiner för ett förebyggande och resursbesparande arbete som gör hela skolvardagen förutsägbar och trygg.

Boken kan stärka hela skolans utvecklingsarbete kring övergångar och bidra till kollegial skolutveckling inom arbetslaget, med fördel i samarbete med elevhälsa, skolledning och huvudman. I din roll som enskild lärare kan du också använda boken för att systematiskt utveckla de övergångar som kommer med din undervisning.

Sagt om boken:

”Svensk skola är dokumenterat usel på övergångar. Därför är Anna Borgs och Linda Hallbergs nya bok ovärderlig.
Denna tunga duos gemensamma nya bok går igenom hela spektrat av övergångar i gymnasieskolans verksamhet, från de lite mer osynliga till de mer omfattande, som i olika grad påverkar eleverna. Författarnas förhoppning är att lärare i gymnasiet ska få en ökad kunskap om varför övergångar kan ställa till det för elever och hur man metodiskt kan förebygga att svårigheter uppstår.”
Cecilia Lindgren, Tidningen Specialpedagogik

”Den lättlästa, tydliga och praxisnära handboken riktar sig främst till gymnasielärare för enskild eller kollegial användning, men lämpar sig naturligtvis även för samarbete med elevhälsa och skolledning. Övergångar i gymnasievardagen ger värdefull handledning i hur ett förebyggande och resursbesparande systematiskt kvalitetsarbete kan skapa en trygg skolvardag och bra lärandemiljö för eleverna.”
Gudrun Seiler-Holmer, BTJ-häftet nr 23, 2023

Övergångar är ett identifierat utvecklingsområde som berör alla skolor, kanske inte minst gymnasieskolan där höga krav ställs på elevers självständighet. Det som efterfrågas är kunskap om hur övergångar kan organiseras och stödstrukturer byggas för att skapa likvärdiga möjligheter för elevernas lärande och välmående.

I Övergångar i gymnasievardagen presenteras hur ett systematiskt arbetssätt kan användas som verktyg för att förstå, planera, genomföra, följa upp och utvärdera arbetet med övergångar i gymnasieskolans vardag som bidrar till en tillgänglig lärmiljö. Det handlar om att upparbeta arbetsformer och rutiner för ett förebyggande och resursbesparande arbete som gör hela skolvardagen förutsägbar och trygg.

Boken kan stärka hela skolans utvecklingsarbete kring övergångar och bidra till kollegial skolutveckling inom arbetslaget, med fördel i samarbete med elevhälsa, skolledning och huvudman. I din roll som enskild lärare kan du också använda boken för att systematiskt utveckla de övergångar som kommer med din undervisning.

Sagt om boken:

”Svensk skola är dokumenterat usel på övergångar. Därför är Anna Borgs och Linda Hallbergs nya bok ovärderlig.
Denna tunga duos gemensamma nya bok går igenom hela spektrat av övergångar i gymnasieskolans verksamhet, från de lite mer osynliga till de mer omfattande, som i olika grad påverkar eleverna. Författarnas förhoppning är att lärare i gymnasiet ska få en ökad kunskap om varför övergångar kan ställa till det för elever och hur man metodiskt kan förebygga att svårigheter uppstår.”
Cecilia Lindgren, Tidningen Specialpedagogik

”Den lättlästa, tydliga och praxisnära handboken riktar sig främst till gymnasielärare för enskild eller kollegial användning, men lämpar sig naturligtvis även för samarbete med elevhälsa och skolledning. Övergångar i gymnasievardagen ger värdefull handledning i hur ett förebyggande och resursbesparande systematiskt kvalitetsarbete kan skapa en trygg skolvardag och bra lärandemiljö för eleverna.”
Gudrun Seiler-Holmer, BTJ-häftet nr 23, 2023