Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ord & bild – Bild & ord

Gruppscreening av ordavkodning för åk 1 och 2

Lättanvänt och lätträttat screeningmaterial för klassläraren som vill kunna följa elevernas ordavkodningsutveckling under de första skolåren, samt upptäcka elever som kan behöva extra stimulans.

Läs mer...
Ord & bild Bild & ord Ord & bild Bild & ord
Ord & bild Bild & ord

Ord & bild Bild & ord

ISBN 9789127433205
Utkom 11 april 2013
ISBN
9789127433205
Typ
Häftad
Sidantal
24
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Ord & bild - Bild & ord

Materialet består av två gruppdiagnoser och har tydliga normeringsvärden i lärarhandledningen. Det är framtaget och använt i samband med flera forskningsprojekt. Normeringen har genomförts i maj årskurs 1 och årskurs 2 med möjlighet till uppföljning i årskurs 3. Resultatet blir en kartläggning av klassens grundförutsättningar för en god läsutveckling, ett underlag för den individuella planeringen, samt organisering av verksamheten inför kommande läsår.

 

Materialet består av två gruppdiagnoser och har tydliga normeringsvärden i lärarhandledningen. Det är framtaget och använt i samband med flera forskningsprojekt. Normeringen har genomförts i maj årskurs 1 och årskurs 2 med möjlighet till uppföljning i årskurs 3. Resultatet blir en kartläggning av klassens grundförutsättningar för en god läsutveckling, ett underlag för den individuella planeringen, samt organisering av verksamheten inför kommande läsår.