Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Mina ord

Mina ord är ett läromedel i svenska som andraspråk för årskurs 2–6. Det har ett omtyckt upplägg med tematiska arbetshäften och bildkort.  

Läs mer...
Mina ord Arbetshäfte I staden På landet, andra upplagan Mina ord Arbetshäfte I staden På landet, andra upplagan
Mina ord Arbetshäfte I staden På landet, andra upplagan

Mina ord Arbetshäfte I staden På landet, andra upplagan

ISBN 9789127413559
Utkom 1 oktober 2008
ISBN
9789127413559
Typ
Häftad
Sidantal
48
Du har nått den maximala köpsumman.
Mina ord Bildkort, andra upplagan Mina ord Bildkort, andra upplagan
Mina ord Bildkort, andra upplagan

Mina ord Bildkort, andra upplagan

ISBN 9789127413566
Utkom 17 april 2009
ISBN
9789127413566
Typ
Specialbindning
Sidantal
73
Du har nått den maximala köpsumman.
Mina ord Djur Natur, andra upplagan Mina ord Djur Natur, andra upplagan
Mina ord Djur Natur, andra upplagan

Mina ord Djur Natur, andra upplagan

ISBN 9789127411777
Utkom 1 oktober 2008
ISBN
9789127411777
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
Mina ord Familjen I skolan, andra upplagan Mina ord Familjen I skolan, andra upplagan
Mina ord Familjen I skolan, andra upplagan

Mina ord Familjen I skolan, andra upplagan

ISBN 9789127411746
Utkom 1 oktober 2008
ISBN
9789127411746
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
Mina ord Hemma I affären, andra upplagan Mina ord Hemma I affären, andra upplagan
Mina ord Hemma I affären, andra upplagan

Mina ord Hemma I affären, andra upplagan

ISBN 9789127411753
Utkom 1 oktober 2008
ISBN
9789127411753
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
Mina ord Kroppen Kläder, andra upplagan Mina ord Kroppen Kläder, andra upplagan
Mina ord Kroppen Kläder, andra upplagan

Mina ord Kroppen Kläder, andra upplagan

ISBN 9789127411760
Utkom 1 oktober 2008
ISBN
9789127411760
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
Mina ord Lärarhandledning, andra upplagan Mina ord Lärarhandledning, andra upplagan
Mina ord Lärarhandledning, andra upplagan

Mina ord Lärarhandledning, andra upplagan

ISBN 9789127410992
Utkom 3 mars 2009
ISBN
9789127410992
Typ
Häftad
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.
Mina ord Övningsblad till bildkort Mina ord Övningsblad till bildkort
Mina ord Övningsblad till bildkort

Mina ord Övningsblad till bildkort

ISBN 9789127413542
Utkom 11 mars 2009
ISBN
9789127413542
Typ
Specialbindning
Sidantal
140
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Mina ord

Mina ord är ett läromedel i svenska som andraspråk för elever i åk 2–6. Läromedlet har ett omtyckt upplägg med tematiska arbetshäften och bildkort.

Arbetshäften

Elevmaterialet består av fem arbetshäften med olika teman: Familjen/I skolan, Hemma/I affären, Kroppen/Kläder, Djur/Natur och I staden/På landet. Eleverna får rita och måla, klippa och klistra, läsa och skriva – allt efter förmåga. Basordförrådet och de vanligaste fraserna övas med alla sinnen.

Bildkort

Till Mina ord hör en sats med drygt 300 större och mindre färgbilder av föremål och miljöer. De större bilderna används vid gemensamma genomgångar och samtal. De mindre bilderna har text på baksidan och passar både för hela gruppen vid gemensamma övningar och för elever som arbetar enskilt eller i par. Bildkorten är tänkta att fungera tillsammans med arbetshäftena men de kan också användas fristående eller tillsammans med Övningsblad till bildkorten.

Lärarhandledningen

I lärarhandledningen beskrivs hur man kan arbeta med Mina ord. Undervisningen bygger på dialoger mellan lärare och elever där ordförrådet i arbetshäftena övas och befästs. Varje sida i arbetshäftena kommenteras under rubrikerna Genomgång och samtal och Arbeta i häftet. Du får också många konkreta förslag på språkutvecklande övningar.

Bildkort i digital form

Bildkorten finns också digitalt. De digitala bildkorten kan du använda både för genomgångar med hela gruppen och tillsammans med enskilda elever.

Övningsblad till bildkorten

På övningsbladen (kopieringsunderlag) kan eleverna träna vidare och befästa ord och uttryck som de lärt in med hjälp av bildkorten. De kan användas enbart till bildkorten eller som ett komplement till arbetshäftena vid diagnos och vid repetition.

Mina ord är ett läromedel i svenska som andraspråk för elever i åk 2–6. Läromedlet har ett omtyckt upplägg med tematiska arbetshäften och bildkort.

Arbetshäften

Elevmaterialet består av fem arbetshäften med olika teman: Familjen/I skolan, Hemma/I affären, Kroppen/Kläder, Djur/Natur och I staden/På landet. Eleverna får rita och måla, klippa och klistra, läsa och skriva – allt efter förmåga. Basordförrådet och de vanligaste fraserna övas med alla sinnen.

Bildkort

Till Mina ord hör en sats med drygt 300 större och mindre färgbilder av föremål och miljöer. De större bilderna används vid gemensamma genomgångar och samtal. De mindre bilderna har text på baksidan och passar både för hela gruppen vid gemensamma övningar och för elever som arbetar enskilt eller i par. Bildkorten är tänkta att fungera tillsammans med arbetshäftena men de kan också användas fristående eller tillsammans med Övningsblad till bildkorten.

Lärarhandledningen

I lärarhandledningen beskrivs hur man kan arbeta med Mina ord. Undervisningen bygger på dialoger mellan lärare och elever där ordförrådet i arbetshäftena övas och befästs. Varje sida i arbetshäftena kommenteras under rubrikerna Genomgång och samtal och Arbeta i häftet. Du får också många konkreta förslag på språkutvecklande övningar.

Bildkort i digital form

Bildkorten finns också digitalt. De digitala bildkorten kan du använda både för genomgångar med hela gruppen och tillsammans med enskilda elever.

Övningsblad till bildkorten

På övningsbladen (kopieringsunderlag) kan eleverna träna vidare och befästa ord och uttryck som de lärt in med hjälp av bildkorten. De kan användas enbart till bildkorten eller som ett komplement till arbetshäftena vid diagnos och vid repetition.