Läsnyckeln

Lär och lek med ord och bokstäver

Utforska ljud och bokstäver med Läsnyckeln! Lek och lär tillsammans med bilder och ordkort för att stötta barnen att knäcka läskoden.

Tryckta läromedel

Läsnyckeln - Lär och lek med ord och bokstäver
Övrigt 90 sidor. 2015-08-04. ISBN 9789127442894
599 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Läsnyckeln - Lär och lek med ord och bokstäver

Materialet består av 16 stora bildkort med tillhörande textkort i två varianter. Läsnyckeln kan användas i helgrupp och kräver bara några minuter åt gången. I den medföljande handledningen får ni tips på hur ni kan gå tillväga samt vidare aktiviteter kring orden.

Som komplement finns också Bokstavsasken, en ask med lösa gemena bokstäver för barnen att laborera vidare med och bygga egna ord.