Kompisböcker baserade på Barnkonventionen

Kompisböcker där varje saga är kopplad till en artikel ur Barnkonventionen, belyst ut ett barnperspektiv. Böckerna kan användas i arbetet med de mänskliga rättigheterna i förskolan och skolan.

Läs mer...
Kompisar Kompisböcker baserade på Barnkonventionen, 10 titlar Kompisar Kompisböcker baserade på Barnkonventionen, 10 titlar
Kompisar Kompisböcker baserade på Barnkonventionen, 10 titlar

Kompisar , 10 titlar

Utkom 12 maj 2014

Isbn
9789127435575
Typ
Häftad
Sidantal
16
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Kompisböcker baserade på Barnkonventionen

Kompisböckerna är ett redskap i arbetet med att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter. I sagorna om Igelkott, Kanin och kompisarna får vi en förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor. Sagorna är tänkta att vara en ingång till det långsiktiga arbete med Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna som ska fortgå genom förskolan och grundskolan. 

Följande titlar ingår i materialet:

* En egen plats
* Ett eget namn
* Få vård
* Lika värde
* Säga sitt
* Känna trygghet
* Lek, vila och fritid
* Gå i skola
* Äta mat
* Barnets bästa

I materialet ingår även diskussionsfrågor till varje bok.

När jag illustrerat dessa sagor som utgår ifrån Barnkonventionen har jag tänkt på att få med olika karaktärer med olika utseende och ursprung. Med sagorna vill jag förstärka att vi alla är olika, men ändå lika.

Jag vill genom dessa personliga och livfulla djurkaraktärer förmedla känslor,  tankar, liv och rörelse. Kanin, Igelkott, Ödla, Zebra och alla de andra kompisarna tar oss med i bekanta situationer där Barnkonventionen synliggörs. Min förhoppning är att på detta lekfulla vis kunna förklara vår viktiga Barnkonvention för alla barn.

Lisa Sollenberg, illustratör

Kompisar

Kanin och Igelkott är bästa vänner, men ibland kan även vänner bli ovänner. I Kompismaterialet hittar du berättelser om Kanin och Igelkott med utgångspunkt i situationer som de flesta barn känner igen från sin egen vardag.

Läs mer