Kompisböcker baserade på Barnkonventionen

Kompisböcker där varje saga är kopplad till en artikel ur Barnkonventionen, belyst ut ett barnperspektiv. Böckerna kan användas i arbetet med de mänskliga rättigheterna i förskolan och skolan.

Tryckta läromedel

Kompisar Kompisböcker baserade på Barnkonventionen, 10 titlar
Häftad 16 sidor. 2014-05-12. ISBN 9789127435575
405 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Kompisböcker baserade på Barnkonventionen

Om Kompisböcker baserade på Barnkonventionen

Kompisböckerna är ett redskap i arbetet med att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter. I sagorna om Igelkott, Kanin och kompisarna får vi en förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor. Sagorna är tänkta att vara en ingång till det långsiktiga arbete med Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna som ska fortgå genom förskolan och grundskolan. 

Följande titlar ingår i materialet:

* En egen plats
* Ett eget namn
* Få vård
* Lika värde
* Säga sitt
* Känna trygghet
* Lek, vila och fritid
* Gå i skola
* Äta mat
* Barnets bästa

I materialet ingår även diskussionsfrågor till varje bok.