Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kollegiehandledarens bok Specialpedagogik i skola och klassrum

Skolutveckling med Kollenmodellen

För att utveckla ett gemensamt specialpedagogiskt förhållningssätt behöver skolpersonalen få möjlighet att metodiskt kartlägga och samarbeta kring utvecklingsområden. I Kollegiehandelarens bok Specialpedagogik i skola och klassrum presenteras en mängd verktyg som stöttar processerna på olika nivåer: i arbetslag, skola, rektorsområde eller på organisationsnivå.

Läs mer...
Kollegiehandledarens bok Specialpedagogik i skola och klassrum Kollegiehandledarens bok Specialpedagogik i skola och klassrum
Kollegiehandledarens bok Specialpedagogik i skola och klassrum

Kollegiehandledarens bok Specialpedagogik i skola och klassrum

ISBN 9789127460386
Utkom 21 april 2023
ISBN
9789127460386
Licenstid
365 dagar
Typ
Häftad
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.

För att utveckla ett gemensamt specialpedagogiskt förhållningssätt behöver skolpersonalen få möjlighet att metodiskt kartlägga och samarbeta kring utvecklingsområden. Steg för steg leds arbetet mot en inkluderande lärmiljö i en process där du som kollegiehandledare, med rätt förutsättningar, är själva motorn.

I Kollenmodellen, som presenteras i boken, föreslås hur en studiecirkel kan läggas upp kring Lärarens bok för att ge nödvändiga grundkunskaper om funktionsnedsättningar och om hur en kartläggning kan genomföras och användas. Därefter är det dags för kärnan i arbetet som består av en handledningsrutin i fem steg där arbetslaget gör anpassningar och bygger upp sin gemensamma kunskapsbas utifrån konkreta elevärenden. Du får också vägledning i hur klassrumnära coachning kan gå till som ett sätt att utvärdera de åtgärder som satts in.

I Kollegiehandelarens bok Specialpedagogik i skola och klassrum presenteras en mängd verktyg som stöttar processerna på olika nivåer: i arbetslag, skola, rektorsområde eller på organisationsnivå. Den kompletterar Lärarens bok och vänder sig till såväl kollegiehandledare – främst specialpedagoger, speciallärare och förstelärare – som till kuratorer, rektorer, skolchefer och hela elevhälsoteam.

Sagt om boken:

”Bokens upplägg är tydligt och lättfattligt, det ingår även flertalet formulär för exempelvis kartläggning eller klassrumsobservationer. [...] Texten är lättläst och tydlig med konkreta exempel och vetenskaplig förankring. Helhetsbetyg 5/5.”
Elin Forsgren, BTJ-häftet nr 12, 2023

För att utveckla ett gemensamt specialpedagogiskt förhållningssätt behöver skolpersonalen få möjlighet att metodiskt kartlägga och samarbeta kring utvecklingsområden. Steg för steg leds arbetet mot en inkluderande lärmiljö i en process där du som kollegiehandledare, med rätt förutsättningar, är själva motorn.

I Kollenmodellen, som presenteras i boken, föreslås hur en studiecirkel kan läggas upp kring Lärarens bok för att ge nödvändiga grundkunskaper om funktionsnedsättningar och om hur en kartläggning kan genomföras och användas. Därefter är det dags för kärnan i arbetet som består av en handledningsrutin i fem steg där arbetslaget gör anpassningar och bygger upp sin gemensamma kunskapsbas utifrån konkreta elevärenden. Du får också vägledning i hur klassrumnära coachning kan gå till som ett sätt att utvärdera de åtgärder som satts in.

I Kollegiehandelarens bok Specialpedagogik i skola och klassrum presenteras en mängd verktyg som stöttar processerna på olika nivåer: i arbetslag, skola, rektorsområde eller på organisationsnivå. Den kompletterar Lärarens bok och vänder sig till såväl kollegiehandledare – främst specialpedagoger, speciallärare och förstelärare – som till kuratorer, rektorer, skolchefer och hela elevhälsoteam.

Sagt om boken:

”Bokens upplägg är tydligt och lättfattligt, det ingår även flertalet formulär för exempelvis kartläggning eller klassrumsobservationer. [...] Texten är lättläst och tydlig med konkreta exempel och vetenskaplig förankring. Helhetsbetyg 5/5.”
Elin Forsgren, BTJ-häftet nr 12, 2023

Se även

Se även

Lärarens bok Fk-6 Specialpedagogik i skola och klassrum

Lärarens bok Fk-6 Specialpedagogik i skola och klassrum ger dig som pedagog i förskoleklass till åk 6 baskunskaper om funktionsförmågor och visar hur kartläggningsmaterialet Kollen kan användas så att rätt anpassningar kan sättas in.

Läs mer