Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Interaktionskort engelska åk 4–6

Interaktionskort i engelska är askar med samtalskort som utvecklar elevernas muntliga förmåga. Det finns en ask för åk 4–5 och en för åk 6. Varje ask innehåller 90 samtalskort och 10 kort med lärarhandledning.

Läs mer...
Interaktionskort engelska åk 4-5 Interaktionskort engelska åk 4-5
Interaktionskort engelska åk 4-5
Övrigt

Interaktionskort engelska åk 4-5

Utkom 22 september 2021

ISBN
9789127460911
Typ
Övrigt
Sidantal
100
Du har nått den maximala köpsumman.
Interaktionskort engelska åk 6 Interaktionskort engelska åk 6
Interaktionskort engelska åk 6
Övrigt

Interaktionskort engelska åk 6

Utkom 22 september 2021

ISBN
9789127460928
Typ
Övrigt
Sidantal
100
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Interaktionskort engelska åk 6

Interaktionskorten är uppdelade i två nivåer enligt följande:

Åk 4–5:

Nivå 1: frågor och uppmaningar av enklare karaktär. (åk 4)

Nivå 2: frågor och uppmaningar av mer avancerad karaktär som uppmuntrar till mer utvecklade svar. (åk 5)

Åk 6:

Nivå 1: frågor, uppmaningar och frågeställningar som uppmuntrar till diskussion på ett personligt plan.

Nivå 2: frågor, uppmaningar och frågeställningar som ofta kräver ett ställningstagande och som uppmuntrar till argumentation.

Men hjälp av interaktionskorten får eleverna bland annat:

 • träna på att ställa frågor och formulera egna svar
 • träna in och automatisera många olika samtalsfraser
 • träna på uttal
 • träna på att lyssna och förstå
 • träna på olika språkliga strategier
 • träna på turtagning
 • utmanas att samtala på engelska.

Med samtalskortleken skapas en engagerande, omväxlande, utmanande undervisning!

Interaktionskorten är uppdelade i två nivåer enligt följande:

Åk 4–5:

Nivå 1: frågor och uppmaningar av enklare karaktär. (åk 4)

Nivå 2: frågor och uppmaningar av mer avancerad karaktär som uppmuntrar till mer utvecklade svar. (åk 5)

Åk 6:

Nivå 1: frågor, uppmaningar och frågeställningar som uppmuntrar till diskussion på ett personligt plan.

Nivå 2: frågor, uppmaningar och frågeställningar som ofta kräver ett ställningstagande och som uppmuntrar till argumentation.

Men hjälp av interaktionskorten får eleverna bland annat:

 • träna på att ställa frågor och formulera egna svar
 • träna in och automatisera många olika samtalsfraser
 • träna på uttal
 • träna på att lyssna och förstå
 • träna på olika språkliga strategier
 • träna på turtagning
 • utmanas att samtala på engelska.

Med samtalskortleken skapas en engagerande, omväxlande, utmanande undervisning!