Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Förskolegänget

Demokrati, värdegrund och socialt samspel

Av Ingrid Flygare och Ellen Jildeteg. Illustrationer av Ingrid Flygare

Barnen i Förskolegänget ställs inför en rad situationer på förskolan som ger upphov till dramatik och stora känslor. Tillsammans med pedagogerna Pim och Sissi tar Kiko, Rami, Leo, Maja, Lo och Fia hjälp av olika strategier för att lösa sina dilemman.

Läs mer...
Förskolegänget Samlingsbox Förskolegänget Samlingsbox
Förskolegänget Samlingsbox
Nyhet

Förskolegänget Samlingsbox

ISBN 9789127464582
Utkom 1 mars 2024
ISBN
9789127464582
Typ
Inbunden
Du har nått den maximala köpsumman.
Förskolegänget Vi säger stopp Förskolegänget Vi säger stopp
Förskolegänget Vi säger stopp
Nyhet

Förskolegänget Vi säger stopp

ISBN 9789127464605
Utkom 5 mars 2024
ISBN
9789127464605
Typ
Inbunden
Sidantal
28
Du har nått den maximala köpsumman.
Förskolegänget Vi byter Förskolegänget Vi byter
Förskolegänget Vi byter
Nyhet

Förskolegänget Vi byter

ISBN 9789127464612
Utkom 5 mars 2024
ISBN
9789127464612
Typ
Inbunden
Sidantal
28
Du har nått den maximala köpsumman.
Förskolegänget Vi gör det tillsammans Förskolegänget Vi gör det tillsammans
Förskolegänget Vi gör det tillsammans
Nyhet

Förskolegänget Vi gör det tillsammans

ISBN 9789127464599
Utkom 5 mars 2024
ISBN
9789127464599
Typ
Inbunden
Sidantal
28
Du har nått den maximala köpsumman.
Förskolegänget Vi väntar Förskolegänget Vi väntar
Förskolegänget Vi väntar
Nyhet

Förskolegänget Vi väntar

ISBN 9789127464636
Utkom 5 mars 2024
ISBN
9789127464636
Typ
Inbunden
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
Förskolegänget Vi lånar den en stund Förskolegänget Vi lånar den en stund
Förskolegänget Vi lånar den en stund
Nyhet

Förskolegänget Vi lånar den en stund

ISBN 9789127464629
Utkom 5 mars 2024
ISBN
9789127464629
Typ
Inbunden
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Förskolegänget

Om Förskolegänget

Böckerna bygger på fem demokratibegrepp som är användbara i samspelet mellan barnen. I vardagsnära konfliktsituationer får ni lära känna strategierna som en ingång till att använda dem i ert värdegrundsarbete.

Frågor riktade till läsaren bjuder in till dialogisk läsning och vidare samtal både under och efter läsningen. Tecken som stöd finns med för att stötta kommunikationen.

Samlingsbox

Titlar i boxen:

 • Vi säger stopp!
 • Vi byter!
 • Vi gör det tillsammans!
 • Vi väntar!
 • Vi lånar den en stund!
 • Handledning – strategier som stärker barns samspel

 

Vi säger stopp!

Alla i Förskolegänget har roligt. Men så drar Fia Rami i armen. ”Aj! Vill inte,” säger Rami och slår Fia. Ojdå, hur ska dom lösa det här?

Vi byter!

Kiko leker med traktorn. Lo vill också leka med traktorn. Han tar den från Kiko. Då skriker hon allt vad hon kan. Ojdå, hur ska dom lösa det här?

Vi gör det tillsammans!

Ted, Rami och Maja hittar en stor gren. Alla vill leka med den. ”Min,” säger Maja. ”Jag såg den först,”, säger Ted. Rami vill också ha grenen. Ojdå, hur ska dom lösa det här?

Vi väntar!

Idag ska Förskolegänget plantera. Många barn vill vattna. ”Kan jag få vattenkannan nu?” frågar Fia. ”Nej, den är upptagen,” svarar Lo. ”Jag vill också ha vattenkannan!” säger Kiko. Ojdå, hur ska dom lösa det här?

Vi lånar den en stund!

Maja har fått låna skottkärran av Ted. Nu vill Ted ha tillbaka den. ”Men nu har jag den,” säger Maja. Ojdå, hur ska dom lösa det här?

 

Böckerna bygger på fem demokratibegrepp som är användbara i samspelet mellan barnen. I vardagsnära konfliktsituationer får ni lära känna strategierna som en ingång till att använda dem i ert värdegrundsarbete.

Frågor riktade till läsaren bjuder in till dialogisk läsning och vidare samtal både under och efter läsningen. Tecken som stöd finns med för att stötta kommunikationen.

Samlingsbox

Titlar i boxen:

 • Vi säger stopp!
 • Vi byter!
 • Vi gör det tillsammans!
 • Vi väntar!
 • Vi lånar den en stund!
 • Handledning – strategier som stärker barns samspel

 

Vi säger stopp!

Alla i Förskolegänget har roligt. Men så drar Fia Rami i armen. ”Aj! Vill inte,” säger Rami och slår Fia. Ojdå, hur ska dom lösa det här?

Vi byter!

Kiko leker med traktorn. Lo vill också leka med traktorn. Han tar den från Kiko. Då skriker hon allt vad hon kan. Ojdå, hur ska dom lösa det här?

Vi gör det tillsammans!

Ted, Rami och Maja hittar en stor gren. Alla vill leka med den. ”Min,” säger Maja. ”Jag såg den först,”, säger Ted. Rami vill också ha grenen. Ojdå, hur ska dom lösa det här?

Vi väntar!

Idag ska Förskolegänget plantera. Många barn vill vattna. ”Kan jag få vattenkannan nu?” frågar Fia. ”Nej, den är upptagen,” svarar Lo. ”Jag vill också ha vattenkannan!” säger Kiko. Ojdå, hur ska dom lösa det här?

Vi lånar den en stund!

Maja har fått låna skottkärran av Ted. Nu vill Ted ha tillbaka den. ”Men nu har jag den,” säger Maja. Ojdå, hur ska dom lösa det här?

 

Handledning – strategier som stärker barns samspel

Handledningen ingår i samlingsboxen och ger inspiration, handfasta råd kring demokratiuppdraget och visar hur ni med hjälp av böckerna om Förskolegänget kan bedriva ett medvetet värdegrundsarbete med strategierna som grund. Författaren visar hur ni kan anamma ett icke-värderande förhållningssätt och delger arbetssättets framgångsfaktorer.

Andra intressanta titlar