Flerspråkighet

Alla barn, alla språk, alla dagar!

Förskolan har en betydande roll i att utveckla barns flerspråkiga utveckling. Flerspråkighet - Alla barn, alla språk, alla dagar! innehåller konkreta exempel på arbetssätt, tips på hur man planerar den pedagogiska verksamheten samt frågor för reflektion och samtal i arbetslaget - med flerspråkighet som utgångspunkt.

Tryckta läromedel

Förskoleserien Flerspråkighet - Alla barn, alla språk, alla dagar
Häftad 80 sidor. 2017-03-20. ISBN 9789127446809
259 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Flerspråkighet - Alla barn, alla språk, alla dagar!

Flerspråkighet är en rikedom som medför tillgång till fler kulturer och nya möten. Förskolan är en mötesplats och har en betydande roll i att utveckla barns flerspråkiga utveckling.

Författaren inspirerar och visar konkreta exempel på arbetssätt som främjar flerspråkighet. Du får en tydlig bild om hur man planerar den pedagogiska verksamheten och skapar bästa tänkbara förutsättningar för att lyckas i en flerspråkig förskola.

I boken finns frågor att utgå ifrån vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget.