Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

En digitalare förskola

Nu när digital kompetens har blivit ett uttalat uppdrag för förskolan, är det inte längre en fråga huruvida digitala verktyg ska användas utan istället hur. Hur ska vi tolka det nya uppdraget – vad är digital kompetens ur ett förskoleperspektiv?

Läs mer...
Förskoleserien En digitalare förskola Förskoleserien En digitalare förskola
Förskoleserien En digitalare förskola

Förskoleserien En digitalare förskola

ISBN 9789127454200
Utkom 23 januari 2019
ISBN
9789127454200
Typ
Häftad
Sidantal
116
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om En digitalare förskola

I boken finns exempel och tips på olika sätt att arbeta med digitala verktyg, både ur ett praktiskt och ett pedagogiskt perspektiv.

Du får inspiration kring hur du stöttar barnen att bli delaktiga och aktiva producenter, hur du kan skapa stimulerande digitala lärmiljöer och tänka inför användning av nya appar. Boken tar även upp programmering och datalogiskt tänkande samt medie- och informationskunnighet.

I boken finns frågor att utgå ifrån vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget.

Studiehandledning

Till boken finns en handledning som är tänkt som utgångspunkt för att genom samtal och praktiska övningar få en fördjupad insikt kring bokens innehåll. Du kan ladda ner studiehandledningen kostnadsfritt här.

I boken finns exempel och tips på olika sätt att arbeta med digitala verktyg, både ur ett praktiskt och ett pedagogiskt perspektiv.

Du får inspiration kring hur du stöttar barnen att bli delaktiga och aktiva producenter, hur du kan skapa stimulerande digitala lärmiljöer och tänka inför användning av nya appar. Boken tar även upp programmering och datalogiskt tänkande samt medie- och informationskunnighet.

I boken finns frågor att utgå ifrån vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget.

Studiehandledning

Till boken finns en handledning som är tänkt som utgångspunkt för att genom samtal och praktiska övningar få en fördjupad insikt kring bokens innehåll. Du kan ladda ner studiehandledningen kostnadsfritt här.