Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Utveckla språklig förmåga

i förskoleklass

Den här boken ger dig som arbetar i förskoleklass en mängd övningar att arbeta vidare med när du och eleverna har genomfört aktiviteterna i Skolverkets kartläggning Hitta språket.

Läs mer...
Utveckla språklig förmåga i förskoleklass Utveckla språklig förmåga i förskoleklass
Utveckla språklig förmåga i förskoleklass

Utveckla språklig förmåga i förskoleklass

Utkom 28 oktober 2022

ISBN
9789127461406
Sidantal
206
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Utveckla

Andra intressanta titlar

Om Utveckla Språklig förmåga i förskoleklass

Materialet innehåller övningar på både grupp- och individnivå och används som särskilt stöd, extra anpassning eller utmaning. Övningarna utgår från elevens behov i svenska och svenska som andraspråk. Syftet är att stimulera elevens fortsatta språkutveckling.  Övningarna är tänkta att genomföras inom ramen för den ordinarie undervisningen och är indelade efter de fyra aktiviteter och medföljande observationspunkter som finns i Hitta språket. I materialet finns också en mängd kopieringsunderlag i form av bildkort och arbetsblad samt matriser för de olika områdena.

Anna Quist och Karin Martinussen är båda lärare och har lång erfarenhet av att arbeta med elever på lågstadiet. I deras roller som förstelärare i svenska har de fokuserat på att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i klassrummet samt drivit kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling i Karlstad Kommuns skolor. Båda har utbildat sig vidare inom specialpedagogik. Karin är speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling och Anna är specialpedagog.

Här nedanför kan du kika på föreläsningen om boken som författarna höll i november 2022.

Materialet innehåller övningar på både grupp- och individnivå och används som särskilt stöd, extra anpassning eller utmaning. Övningarna utgår från elevens behov i svenska och svenska som andraspråk. Syftet är att stimulera elevens fortsatta språkutveckling.  Övningarna är tänkta att genomföras inom ramen för den ordinarie undervisningen och är indelade efter de fyra aktiviteter och medföljande observationspunkter som finns i Hitta språket. I materialet finns också en mängd kopieringsunderlag i form av bildkort och arbetsblad samt matriser för de olika områdena.

Anna Quist och Karin Martinussen är båda lärare och har lång erfarenhet av att arbeta med elever på lågstadiet. I deras roller som förstelärare i svenska har de fokuserat på att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i klassrummet samt drivit kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling i Karlstad Kommuns skolor. Båda har utbildat sig vidare inom specialpedagogik. Karin är speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling och Anna är specialpedagog.

Här nedanför kan du kika på föreläsningen om boken som författarna höll i november 2022.

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Utveckla matematiskt tänkande - i förskoleklass

Den här boken innehåller undervisningsaktiviteter och uppdrag som är anpassade för elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd i förskoleklass. 

Läs mer