Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Öva & pröva åk 4-6

Utvecklar dina elevers läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk

Öva & pröva består av tre övningsböcker som tränar elevernas läsförståelse. Använd Öva & pröva i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4, 5 och 6.

Läs mer...
Öva & pröva åk 4 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk Öva & pröva åk 4 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk
Öva & pröva åk 4 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk
Statsbidrag Läromedel

Öva & pröva åk 4 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk

ISBN 9789127463103
Utkom 18 september 2023
ISBN
9789127463103
Typ
Häftad
Sidantal
52
Du har nått den maximala köpsumman.
Öva & pröva åk 5 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk Öva & pröva åk 5 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk
Öva & pröva åk 5 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk
Statsbidrag Läromedel

Öva & pröva åk 5 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk

ISBN 9789127463110
Utkom 29 augusti 2023
ISBN
9789127463110
Typ
Häftad
Sidantal
56
Du har nått den maximala köpsumman.
Öva & pröva åk 6 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk Öva & pröva åk 6 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk
Öva & pröva åk 6 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk
Statsbidrag Läromedel

Öva & pröva åk 6 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk

ISBN 9789127463127
Utkom 29 augusti 2023
ISBN
9789127463127
Typ
Häftad
Sidantal
56
Du har nått den maximala köpsumman.
Öva & pröva åk 4 Lärarwebb + elevlicens 12 mån Öva & pröva åk 4 Lärarwebb + elevlicens 12 mån
Öva & pröva åk 4 Lärarwebb + elevlicens 12 mån
Onlineprodukt
Nyhet

Öva & pröva åk 4 Lärarwebb + elevlicens 12 mån

ISBN 9789127468085
Uppdateras löpande
ISBN
9789127468085
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Öva & pröva åk 5 Lärarwebb + elevlicens 12 mån Öva & pröva åk 5 Lärarwebb + elevlicens 12 mån
Öva & pröva åk 5 Lärarwebb + elevlicens 12 mån
Onlineprodukt
Nyhet

Öva & pröva åk 5 Lärarwebb + elevlicens 12 mån

ISBN 9789127468092
Uppdateras löpande
ISBN
9789127468092
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Öva & pröva åk 6 Lärarwebb + elevlicens 12 mån Öva & pröva åk 6 Lärarwebb + elevlicens 12 mån
Öva & pröva åk 6 Lärarwebb + elevlicens 12 mån
Onlineprodukt
Nyhet

Öva & pröva åk 6 Lärarwebb + elevlicens 12 mån

ISBN 9789127468108
Uppdateras löpande
ISBN
9789127468108
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Öva & Pröva

Olika läsförståelseprocesser

Läsförståelseuppgifterna i Öva & pröva testar fyra olika läsförståelseprocesser:

  • uppmärksamma och återge explicit uttryckt information
  • dra enkla slutsatser
  • tolka och integrera idéer och information
  • granska och värdera innehåll, språk och textelement.

Läsförståelseprocesserna känns igen från läsförståelsedelarna i NP.

Tre teman

Öva & pröva består av tre arbetsböcker: en för årskurs 4, en för årskurs 5 och en för årskurs 6. Varje bok innehåller tre allmänmänskliga teman. I temana får eleverna läsa en skönlitterär text och en sakprosatext. I Öva & pröva möter eleverna berättelser, dikter och utdrag ur romaner. De får också läsa faktatexter, nyhetsartiklar och recensioner.

Till varje text finns uppgifter som testar läsförståelsen, både flervalsfrågor och frågor där eleverna ska skriva svar.

Varje tema introduceras med en illustration som väcker nyfikenhet och aktiverar elevernas förförståelse.

Lärarwebb

Till Öva & pröva finns en lärarwebb till varje årskurs. I lärarwebben finns det gott om uppgifter som kan användas före, under och efter arbetet med texterna i Öva & pröva. Där ingår också 120 elevlicenser till ett fjärde tema, som eleverna kan göra digitalt som en förberedelse inför NP. Lärarwebben innehåller även facit och autentiska exempelsvar på läsförståelseuppgifterna.

Alla texter i Öva & pröva är inlästa och ljudfilerna får du tillgång till via lärarwebben.

Olika läsförståelseprocesser

Läsförståelseuppgifterna i Öva & pröva testar fyra olika läsförståelseprocesser:

  • uppmärksamma och återge explicit uttryckt information
  • dra enkla slutsatser
  • tolka och integrera idéer och information
  • granska och värdera innehåll, språk och textelement.

Läsförståelseprocesserna känns igen från läsförståelsedelarna i NP.

Tre teman

Öva & pröva består av tre arbetsböcker: en för årskurs 4, en för årskurs 5 och en för årskurs 6. Varje bok innehåller tre allmänmänskliga teman. I temana får eleverna läsa en skönlitterär text och en sakprosatext. I Öva & pröva möter eleverna berättelser, dikter och utdrag ur romaner. De får också läsa faktatexter, nyhetsartiklar och recensioner.

Till varje text finns uppgifter som testar läsförståelsen, både flervalsfrågor och frågor där eleverna ska skriva svar.

Varje tema introduceras med en illustration som väcker nyfikenhet och aktiverar elevernas förförståelse.

Lärarwebb

Till Öva & pröva finns en lärarwebb till varje årskurs. I lärarwebben finns det gott om uppgifter som kan användas före, under och efter arbetet med texterna i Öva & pröva. Där ingår också 120 elevlicenser till ett fjärde tema, som eleverna kan göra digitalt som en förberedelse inför NP. Lärarwebben innehåller även facit och autentiska exempelsvar på läsförståelseuppgifterna.

Alla texter i Öva & pröva är inlästa och ljudfilerna får du tillgång till via lärarwebben.