Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Öva & pröva åk 4-6

Utvecklar dina elevers läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk

Öva & pröva består av tre övningsböcker som tränar elevernas läsförståelse. Använd Öva & pröva i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4, 5 och 6.

Läs mer...
Öva & Pröva åk 4 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk Öva & Pröva åk 4 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk
Öva & Pröva åk 4 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk
Kommande

Öva & Pröva åk 4 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk

Utkommer 10 augusti 2023

ISBN
9789127463103
Typ
Häftad
Sidantal
48
Du har nått den maximala köpsumman.
Öva & pröva åk 4 Lärarwebb Öva & pröva åk 4 Lärarwebb
Öva & pröva åk 4 Lärarwebb
Onlineprodukt
Kommande

Öva & pröva åk 4 Lärarwebb

Utkommer 10 augusti 2023

ISBN
9789127464414
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Öva & Pröva åk 5 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk Öva & Pröva åk 5 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk
Öva & Pröva åk 5 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk
Kommande

Öva & Pröva åk 5 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk

Utkommer 10 augusti 2023

ISBN
9789127463110
Typ
Häftad
Sidantal
48
Du har nått den maximala köpsumman.
Öva & pröva åk 5 Lärarwebb Öva & pröva åk 5 Lärarwebb
Öva & pröva åk 5 Lärarwebb
Onlineprodukt
Kommande

Öva & pröva åk 5 Lärarwebb

Utkommer 10 augusti 2023

ISBN
9789127464421
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Öva & Pröva åk 6 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk Öva & Pröva åk 6 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk
Öva & Pröva åk 6 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk
Kommande

Öva & Pröva åk 6 Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk

Utkommer 10 augusti 2023

ISBN
9789127463127
Typ
Häftad
Sidantal
56
Du har nått den maximala köpsumman.
Öva & pröva åk 6 Lärarwebb Öva & pröva åk 6 Lärarwebb
Öva & pröva åk 6 Lärarwebb
Onlineprodukt
Kommande

Öva & pröva åk 6 Lärarwebb

Utkommer 10 augusti 2023

ISBN
9789127464438
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Öva & Pröva

Olika läsförståelseprocesser

Läsförståelseuppgifterna i Öva & pröva testar fyra olika läsförståelseprocesser:

  • uppmärksamma och återge explicit uttryckt information
  • dra enkla slutsatser
  • tolka och integrera idéer och information
  • granska och värdera innehåll, språk och textelement.

Läsförståelseprocesserna känns igen från läsförståelsedelarna i NP.

Tre teman

Öva & Pröva består av tre arbetsböcker: en för årskurs 4, en för årskurs 5 och en för årskurs 6. Varje bok innehåller tre allmänmänskliga teman. I temana får eleverna läsa en skönlitterär text och en sakprosatext. I Öva & Pröva möter eleverna berättelser, dikter och utdrag ur romaner. De får också läsa faktatexter, nyhetsartiklar och recensioner.

Till varje text finns uppgifter som testar läsförståelsen, både flervalsfrågor och frågor där eleverna ska skriva svar.

Varje tema introduceras med en illustration som väcker nyfikenhet och aktiverar elevernas förförståelse.

Arbeta formativt och summativt

Använd Öva & pröva formativt och summativt. Det första temat kan användas för att få en bild av elevernas läsförståelse vid skolstarten. Det andra temat kan användas halvvägs in i läsåret för att se hur elevernas läsförståelse har utvecklats. Det sista temat kan användas summativt: hur god är elevernas läsförståelse i slutet av årskursen? Utifrån elevernas resultat kan den fortsatta undervisningen planeras så att elevernas läsförståelse utvecklas.

Lärarwebb

Till Öva & Pröva finns en digital lärarwebb. I lärarwebben finns det gott om uppgifter som kan användas före, under och efter arbetet med texterna i Öva & Pröva. Där finns också ett fjärde tema till varje årskurs som eleverna kan göra digitalt som en förberedelse inför NP. Lärarwebben innehåller även autentiska exempelsvar på läsförståelseuppgifterna.

Alla texter i Öva & Pröva är inlästa och ljudfilerna får du tillgång till via lärarwebben.

Olika läsförståelseprocesser

Läsförståelseuppgifterna i Öva & pröva testar fyra olika läsförståelseprocesser:

  • uppmärksamma och återge explicit uttryckt information
  • dra enkla slutsatser
  • tolka och integrera idéer och information
  • granska och värdera innehåll, språk och textelement.

Läsförståelseprocesserna känns igen från läsförståelsedelarna i NP.

Tre teman

Öva & Pröva består av tre arbetsböcker: en för årskurs 4, en för årskurs 5 och en för årskurs 6. Varje bok innehåller tre allmänmänskliga teman. I temana får eleverna läsa en skönlitterär text och en sakprosatext. I Öva & Pröva möter eleverna berättelser, dikter och utdrag ur romaner. De får också läsa faktatexter, nyhetsartiklar och recensioner.

Till varje text finns uppgifter som testar läsförståelsen, både flervalsfrågor och frågor där eleverna ska skriva svar.

Varje tema introduceras med en illustration som väcker nyfikenhet och aktiverar elevernas förförståelse.

Arbeta formativt och summativt

Använd Öva & pröva formativt och summativt. Det första temat kan användas för att få en bild av elevernas läsförståelse vid skolstarten. Det andra temat kan användas halvvägs in i läsåret för att se hur elevernas läsförståelse har utvecklats. Det sista temat kan användas summativt: hur god är elevernas läsförståelse i slutet av årskursen? Utifrån elevernas resultat kan den fortsatta undervisningen planeras så att elevernas läsförståelse utvecklas.

Lärarwebb

Till Öva & Pröva finns en digital lärarwebb. I lärarwebben finns det gott om uppgifter som kan användas före, under och efter arbetet med texterna i Öva & Pröva. Där finns också ett fjärde tema till varje årskurs som eleverna kan göra digitalt som en förberedelse inför NP. Lärarwebben innehåller även autentiska exempelsvar på läsförståelseuppgifterna.

Alla texter i Öva & Pröva är inlästa och ljudfilerna får du tillgång till via lärarwebben.