Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Apan och jag

Författarinnan till denna bok har från sina tidigaste år växt upp med djur, levt bland dem, glatts med dem och sörjt med dem i deras svåra stunder. Vad var naturligare än att hon, när hon skulle välja yrke, sökte sig till Skansen för att på nära håll lära känna också dessa djurs tillvaro. Under ett år var hon där verksam som djurvårdare och knöt fasta vänskapsband med sina skyddslingar. Hon skildrar här livfullt och medryckande sina upplevelser.

Läs mer...
Apan och jag Apan och jag
Apan och jag
E-bok (Epub)

Apan och jag

ISBN 9789127127111
Utkom 30 juni 2011
ISBN
9789127127111
Typ
E-bok (Epub)
Du har nått den maximala köpsumman.

Om boken

Författarinnan till denna bok har från sina tidigaste år växt upp med djur, levt bland dem, glatts med dem och sörjt med dem i deras svåra stunder. Vad var naturligare än att hon, när hon skulle välja yrke, sökte sig till Skansen för att på nära håll lära känna också dessa djurs tillvaro. Under ett år var hon där verksam som djurvårdare och knöt fasta vänskapsband med sina skyddslingar. Hon skildrar här livfullt och medryckande sina upplevelser.

Framför allt är det av intresse att lägga märke till hur väl djuren i allmänhet trivdes i fångenskapen och hur de trots allt förmådde bevara sin individualitet och livsglädje. Och detta gäller inte bara aporna, som har påfallande lätt att finna sig till rätta i alla livets skiften, utan även så typiska vildmarksdjur som järv, isbjörn och älg.

Intresse för djur har alltid legat för oss svenskar. Många har under de gångna decennierna studerat vår fauna i friheten - men för att lära känna de subtilaste dragen i djurens karaktär finns det inga bättre förutsättningar än att leva med dem i fångenskapen.

Författarinnan till denna bok har från sina tidigaste år växt upp med djur, levt bland dem, glatts med dem och sörjt med dem i deras svåra stunder. Vad var naturligare än att hon, när hon skulle välja yrke, sökte sig till Skansen för att på nära håll lära känna också dessa djurs tillvaro. Under ett år var hon där verksam som djurvårdare och knöt fasta vänskapsband med sina skyddslingar. Hon skildrar här livfullt och medryckande sina upplevelser.

Framför allt är det av intresse att lägga märke till hur väl djuren i allmänhet trivdes i fångenskapen och hur de trots allt förmådde bevara sin individualitet och livsglädje. Och detta gäller inte bara aporna, som har påfallande lätt att finna sig till rätta i alla livets skiften, utan även så typiska vildmarksdjur som järv, isbjörn och älg.

Intresse för djur har alltid legat för oss svenskar. Många har under de gångna decennierna studerat vår fauna i friheten - men för att lära känna de subtilaste dragen i djurens karaktär finns det inga bättre förutsättningar än att leva med dem i fångenskapen.

Pressbilder

Ladda ner Hämtningen har börjat ...

Andra intressanta titlar