Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vad jag pratar om när jag pratar om rasism

Med utgångpunkt i egna erfarenheter och forskning om ojämlikhet synar Seher Yilmaz hur rasismen tar sig uttryck i det levda livet såväl som på strukturell nivå. Hon diskuterar några av vår tids mest omdebatterade frågor: klass, kön, meritokrati, identitetspolitik, välvilja, internalisering.

Läs mer...
Vad jag pratar om när jag pratar om rasism Vad jag pratar om när jag pratar om rasism
Vad jag pratar om när jag pratar om rasism
kommande

Vad jag pratar om när jag pratar om rasism

Utkommer 20 augusti 2021

Isbn
9789127170759
Typ
Inbunden
Recensionsdatum
2021-08-31
Du har nått den maximala köpsumman.
Vad jag pratar om när jag pratar om rasism Vad jag pratar om när jag pratar om rasism
Vad jag pratar om när jag pratar om rasism
E-bok (Epub)
kommande

Vad jag pratar om när jag pratar om rasism

Utkommer 20 augusti 2021

Isbn
9789127170766
Typ
E-bok (Epub)
Du har nått den maximala köpsumman.
köp via
Vad jag pratar om när jag pratar om rasism Vad jag pratar om när jag pratar om rasism
Vad jag pratar om när jag pratar om rasism
Ljudbok
kommande

Vad jag pratar om när jag pratar om rasism

Utkommer 20 augusti 2021

Isbn
9789127174870
Typ
Ljudbok
Du har nått den maximala köpsumman.
köp via

Det är en ansträngning att verka som icke-vit i arbetslivet. Det är ansträngande att kämpa i motvind, att ständigt arbeta för att motbevisa stereotypa föreställningar och låga förväntningar, att göra rätt så att andra får följa efter. Och det är ansträngande att aldrig riktigt bli sedd så som man ser sig själv. Att välja mellan att vara omtyckt, eller vara sig själv.

Vi blir alltmer medvetna om hur rasism inte bara är en fara för samhället utan hur den även påverkar individen. Att uppleva rasism och diskriminering är en psykologisk och känslomässig upplevelse som formar ditt sätt att relatera till omvärlden.

Med utgångpunkt i egna erfarenheter och forskning om ojämlikhet i Sverige synar Seher Yilmaz hur rasismen tar sig uttryck i det levda livet såväl som på strukturell nivå. Hon diskuterar några av vår tids mest omdebatterade frågor: klass, kön, meritokrati, identitetspolitik, välvilja, internalisering.

Med Vad jag pratar om när jag pratar om rasism begreppsliggör Seher Yilmaz rasism i ett svenskt sammanhang: hur ska vi prata om den, vilka ord och begrepp är användbara? Det är först när vi kan sätta ord på förhållanden som de också går att förändra.

Det är en ansträngning att verka som icke-vit i arbetslivet. Det är ansträngande att kämpa i motvind, att ständigt arbeta för att motbevisa stereotypa föreställningar och låga förväntningar, att göra rätt så att andra får följa efter. Och det är ansträngande att aldrig riktigt bli sedd så som man ser sig själv. Att välja mellan att vara omtyckt, eller vara sig själv.

Vi blir alltmer medvetna om hur rasism inte bara är en fara för samhället utan hur den även påverkar individen. Att uppleva rasism och diskriminering är en psykologisk och känslomässig upplevelse som formar ditt sätt att relatera till omvärlden.

Med utgångpunkt i egna erfarenheter och forskning om ojämlikhet i Sverige synar Seher Yilmaz hur rasismen tar sig uttryck i det levda livet såväl som på strukturell nivå. Hon diskuterar några av vår tids mest omdebatterade frågor: klass, kön, meritokrati, identitetspolitik, välvilja, internalisering.

Med Vad jag pratar om när jag pratar om rasism begreppsliggör Seher Yilmaz rasism i ett svenskt sammanhang: hur ska vi prata om den, vilka ord och begrepp är användbara? Det är först när vi kan sätta ord på förhållanden som de också går att förändra.

Pressbilder

Ladda ner Hämtningen har börjat ...
Vad jag pratar om när jag pratar om rasism av Seher Yilmaz
Ladda ner Hämtningen har börjat ...
© Foto
Märta Thisner
Författarfoto Seher Yilmaz, Vad jag pratar om när jag pratar om rasism

Presskontakt

Sanna Wallin
Kommunikationsansvarig populärpsykologi och sakprosa

Andra intressanta titlar