Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Psykoterapihandledning

Kurt Gordan förmedlar i denna handbok sina rika erfarenheter av teori och tillämpning inom psykoterapihandledning. Här behandlas givetvis teoretiska aspekter på begrepp och metoder och han redogör för innehållet i en tvåårig handledarutbildning. Tyngdpunkten ligger dock på diskussion av de konkreta problem som möter handledaren och eleven/terapeuten på deras gemensamma resa i alla dess olika skeden, från det första mötet till separationen. De speciella problemen för handledning av institutionspersonal diskuteras i ett särskilt kapitel.

Läs mer...
Psykoterapihandledning Psykoterapihandledning
Psykoterapihandledning
E-bok (Epub)

Psykoterapihandledning

Utkom 17 november 2010

ISBN
9789127122529
Typ
E-bok (Epub)
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Kurt Gordan förmedlar i denna handbok sina rika erfarenheter av teori och tillämpning inom psykoterapihandledning. Här behandlas givetvis teoretiska aspekter på begrepp och metoder och han redogör för innehållet i en tvåårig handledarutbildning. Tyngdpunkten ligger dock på diskussion av de konkreta problem som möter handledaren och eleven/terapeuten på deras gemensamma resa i alla dess olika skeden, från det första mötet till separationen. De speciella problemen för handledning av institutionspersonal diskuteras i ett särskilt kapitel.

I denna utvidgade och omarbetade utgåva har bl.a. lagts större tonvikt på grupphandledningens former och problem. Storgruppshandledningen har uppmärksammats med nyskrivna avsnitt. Sjukvårdslagstiftningen har genomgått en radikal förändring och därför är avsnitten ”Handledarens ansvar” och då särskilt ”Juridiska aspekter” helt nyskrivna. Referenslistan har kompletterats och uppdaterats.

 

Kurt Gordan är docent i psykologi, socionom och legitimerad psykoterapeut. Han har i många år varit rektor vid Ericastiftelsen och har därutöver stor erfarenhet av handledning och konsultation i klinisk verksamhet och på vårdinstitutioner. Han har tidigare utkommit på Natur och Kultur med Professionella möten: Om utredande, stödjande och psykoterapeutiska samtal (1996).

Kurt Gordan förmedlar i denna handbok sina rika erfarenheter av teori och tillämpning inom psykoterapihandledning. Här behandlas givetvis teoretiska aspekter på begrepp och metoder och han redogör för innehållet i en tvåårig handledarutbildning. Tyngdpunkten ligger dock på diskussion av de konkreta problem som möter handledaren och eleven/terapeuten på deras gemensamma resa i alla dess olika skeden, från det första mötet till separationen. De speciella problemen för handledning av institutionspersonal diskuteras i ett särskilt kapitel.

I denna utvidgade och omarbetade utgåva har bl.a. lagts större tonvikt på grupphandledningens former och problem. Storgruppshandledningen har uppmärksammats med nyskrivna avsnitt. Sjukvårdslagstiftningen har genomgått en radikal förändring och därför är avsnitten ”Handledarens ansvar” och då särskilt ”Juridiska aspekter” helt nyskrivna. Referenslistan har kompletterats och uppdaterats.

 

Kurt Gordan är docent i psykologi, socionom och legitimerad psykoterapeut. Han har i många år varit rektor vid Ericastiftelsen och har därutöver stor erfarenhet av handledning och konsultation i klinisk verksamhet och på vårdinstitutioner. Han har tidigare utkommit på Natur och Kultur med Professionella möten: Om utredande, stödjande och psykoterapeutiska samtal (1996).