Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Projekt perfekt

- om utseendekultur och kroppsuppfattning

Ett konstant flöde av vackra människor, alltifrån reklamens hårt retuscherade annonser till poserande självporträtt på sociala medier, förser oss med en outsinlig källa av bilder att jämföra oss med. Överallt förmedlas en bild av kroppen som formbar – ett projekt perfekt.

Läs mer...
Projekt perfekt Projekt perfekt
Projekt perfekt

Projekt perfekt

Utkom 18 augusti 2014

Isbn
9789127136304
Typ
Inbunden
Sidantal
245
Du har nått den maximala köpsumman.
417 kr
Projekt perfekt Projekt perfekt
Projekt perfekt
Utkom 18 aug 2014
ISBN 9789127136304
417 kr
Projekt perfekt
Projekt perfekt
417 kr
Projekt perfekt Projekt perfekt
Projekt perfekt
Utkom 18 aug 2014
ISBN 9789127136304
417 kr
Projekt perfekt
Projekt perfekt
Ingen Författare
Projekt perfekt
Projekt perfekt

Andra intressanta titlar

Ett konstant flöde av vackra människor, alltifrån reklamens hårt retuscherade annonser till poserande självporträtt på sociala medier, förser oss med en outsinlig källa av bilder att jämföra oss med. Överallt förmedlas en bild av kroppen som formbar – ett projekt perfekt.

Utifrån aktuell forskning beskriver författarna hur kroppsuppfattningen skapas under barndom, tonår och vuxenliv samt vilket inflytande kultur, media, familj och vänner har. De berättar även om den fysiska träningens både positiva och negativa inverkan. Utvecklingspsykologiska och sociokulturella perspektiv samt genusfrågor löper som en röd tråd genom boken. 

Ett nytt spännande område är positiv kroppsuppfattning, där man studerar vad som utmärker de personer som faktiskt är nöjda med sina kroppar. I boken läggs särskild tonvikt vid vad som kan göras för att individer ska få ett mer accepterande förhållningssätt till den egna kroppen.

Boken är skriven för studerande och yrkesverksamma psykologer, socionomer, lärare, idrottsledare, folkhälsovetare och beteendevetare. Tack vare pedagogiska beskrivningar och ett tillgängligt språk kan boken med fördel läsas av alla som vill veta mer om kroppsuppfattningens psykologi.

Författarna forskar kring kroppsuppfattning vid Göteborgs universitet.