Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ledarskapshandboken

Ledarskapshandboken innehåller verktyg som hjälper dig att utveckla och stärka ditt ledarskap.

Läs mer...
Ledarskapshandboken Ledarskapshandboken
Ledarskapshandboken
Kartonnage

Ledarskapshandboken

ISBN 9789127132917
Utkom 4 juni 2013
ISBN
9789127132917
Typ
Kartonnage
Sidantal
336
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Ledarskapshandboken innehåller verktyg som hjälper dig att utveckla och stärka ditt ledarskap. Boken täcker in de flesta områden som du som ledare möter i din vardag, exempelvis:

• Driva förändringar, bemöta motstånd och stärka sammanhållningen
• Skapa ett värdebaserat, coachande och hälsofrämjande ledarskap
• Få tiden att räcka till, bli mer effektiv och må bra som chef
• Leda möten, hålla löne- och medarbetarsamtal och klara av svåra samtal
• Utveckla självinsikt och få uppslag för reflektion kring det egna ledarskapet

Boken innehåller många konkreta exempel, praktiska teorier, handfasta råd, checklistor och reflektionsfrågor. Den riktar sig till alla som har en arbetsledande position inom såväl privat som offentlig sektor.

 

Sagt om boken:

Jag har läst en del ledarskapsböcker, men ingen som är så komplett och färdig att använda i det dagliga arbetet som Ledarskapshandboken.  Den är lättläst och med många handfasta tips och råd. Jag blev väldigt inspirerad.

Ingegerd Dalborg, Pattern Manager, Filippa K, Stockholm

Ledarskapshandboken fyller en viktig plats i ledarskapslitteraturen. Den kommer att vara min ”bibel”. Jag har läst en hel del litteratur inom området men hittills har väldigt få handlat om mitt dagliga chefsarbete på en så konkret nivå som i Ledarskapshandboken.  De konkreta råden och beskrivningarna plus rikt illustrerade exempel och övningarna ger boken dess styrka.

Iselin Krogerus-Therman, fd prorektor och omsorgsdirektör, högskolan Arcada, Helsingfors

Ledarskapshandboken ger en bra helhetsbild av ledarskapsfrågorna. Den är lättläst med nyttiga och praktiska tips. Jag uppskattar reflektionsfrågorna efter varje kapitel samt bilagorna med mallar.

Erik Kahl, Socionom, Commodia företagshälsovård, Östersund

Innehållet är konkret och praktiskt inriktat med många citat från ledare, råd och tips samt övningar och reflektionsfrågor, vilket tillsammans med en välformulerad text, gör boken till en användbar handbok (i ordets positiva mening).

Björn Nilsson, BTJ-häftet

Ledarskapshandboken innehåller verktyg som hjälper dig att utveckla och stärka ditt ledarskap. Boken täcker in de flesta områden som du som ledare möter i din vardag, exempelvis:

• Driva förändringar, bemöta motstånd och stärka sammanhållningen
• Skapa ett värdebaserat, coachande och hälsofrämjande ledarskap
• Få tiden att räcka till, bli mer effektiv och må bra som chef
• Leda möten, hålla löne- och medarbetarsamtal och klara av svåra samtal
• Utveckla självinsikt och få uppslag för reflektion kring det egna ledarskapet

Boken innehåller många konkreta exempel, praktiska teorier, handfasta råd, checklistor och reflektionsfrågor. Den riktar sig till alla som har en arbetsledande position inom såväl privat som offentlig sektor.

 

Sagt om boken:

Jag har läst en del ledarskapsböcker, men ingen som är så komplett och färdig att använda i det dagliga arbetet som Ledarskapshandboken.  Den är lättläst och med många handfasta tips och råd. Jag blev väldigt inspirerad.

Ingegerd Dalborg, Pattern Manager, Filippa K, Stockholm

Ledarskapshandboken fyller en viktig plats i ledarskapslitteraturen. Den kommer att vara min ”bibel”. Jag har läst en hel del litteratur inom området men hittills har väldigt få handlat om mitt dagliga chefsarbete på en så konkret nivå som i Ledarskapshandboken.  De konkreta råden och beskrivningarna plus rikt illustrerade exempel och övningarna ger boken dess styrka.

Iselin Krogerus-Therman, fd prorektor och omsorgsdirektör, högskolan Arcada, Helsingfors

Ledarskapshandboken ger en bra helhetsbild av ledarskapsfrågorna. Den är lättläst med nyttiga och praktiska tips. Jag uppskattar reflektionsfrågorna efter varje kapitel samt bilagorna med mallar.

Erik Kahl, Socionom, Commodia företagshälsovård, Östersund

Innehållet är konkret och praktiskt inriktat med många citat från ledare, råd och tips samt övningar och reflektionsfrågor, vilket tillsammans med en välformulerad text, gör boken till en användbar handbok (i ordets positiva mening).

Björn Nilsson, BTJ-häftet