Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hävstångsledarskap

Små beteenden med stor betydelse

Det här är en praktisk bok för dig som snabbt vill komma igång och se resultat. Tack vare författarnas erfarenhet av förändringarbete i många olika organsiationer är den fylld av användbara exempel och konkreta tips på saker att pröva – hävstångsbeteenden. De visar hur förändringar blir möjliga och lustfyllda att genomföra.

Läs mer...
Hävstångsledarskap Hävstångsledarskap
Hävstångsledarskap

Hävstångsledarskap

ISBN 9789127827059
Utkom 16 maj 2020
ISBN
9789127827059
Typ
Inbunden
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
Hävstångsledarskap Hävstångsledarskap
Hävstångsledarskap
E-bok (Epub)

Hävstångsledarskap

ISBN 9789127827080
Utkom 16 maj 2020
ISBN
9789127827080
Typ
E-bok (Epub)
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Som ledare är du enormt betydelsefull. När du gör små, väl anpassade förändringar i ditt eget beteende, ger det stora och positiva effekter för hur dina medarbetare trivs och presterar. Vi kallar det hävstångsledarskap. Men hur vet du vilka förändringar som är viktigast att fokusera på?

Författarna beskriver hur du i dialog med dina medarbetare kan:

  • utveckla tillitsfulla relationer– hävstångens bas.
  • skapa spelregler för bättre samarbete.
  • klargöra förväntningar för bättre prestation.
  • leta efter guldkornen – och tygla impulsen att korrigera.
  • lyfta fram berättelser om vad ni gör och vart ni är på väg.

Det här är en praktisk bok för dig som snabbt vill komma igång och se resultat. Tack vare författarnas erfarenhet av förändringsarbete i många olika organisationer är den fylld av användbara exempel och konkreta tips på saker att pröva – hävstångsbeteenden. De visar hur förändringar blir möjliga och lustfyllda att genomföra.

Maria Forsgren och Annika Strömsten är konsulter verksamma inom ledarutveckling och förändringsarbete. De hjälper organisationer – inom tillverkningsindustri, detaljhandel, tjänsteföretag och offentlig verksamhet – att nå resultat genom hållbara beteendeförändringar. Båda författarna är legitimerade psykologer och certifierade konsulter inom OBM (Organizational Behavior Management).

Sagt om boken:

"En konkret uppslagsbok med viktiga saker att tänka på som chef. Jag kommer återkomma till den för inspiration både i arbetslivet och privat, samt för att påminna mig själv om hur små beteendeförändringar kan få stor betydelse!"
Jessica Forsberg, senior manager – CAD & vPDM Scania

"På ett kreativt och annorlunda sätt beskriver författarna hur man kan utveckla sitt ledarskap. Extra värdefullt är de många konkreta exempeln och ett tydligt fokus på vilka beteenden som är viktigast att utveckla som ledare. Ännu en styrka är förslagen på hur man kan träna de nya färdigheterna."
Rolf Olofsson, leg. psykolog, organisationskonsult och expert inom organizational behavior management (OBM)

Som ledare är du enormt betydelsefull. När du gör små, väl anpassade förändringar i ditt eget beteende, ger det stora och positiva effekter för hur dina medarbetare trivs och presterar. Vi kallar det hävstångsledarskap. Men hur vet du vilka förändringar som är viktigast att fokusera på?

Författarna beskriver hur du i dialog med dina medarbetare kan:

  • utveckla tillitsfulla relationer– hävstångens bas.
  • skapa spelregler för bättre samarbete.
  • klargöra förväntningar för bättre prestation.
  • leta efter guldkornen – och tygla impulsen att korrigera.
  • lyfta fram berättelser om vad ni gör och vart ni är på väg.

Det här är en praktisk bok för dig som snabbt vill komma igång och se resultat. Tack vare författarnas erfarenhet av förändringsarbete i många olika organisationer är den fylld av användbara exempel och konkreta tips på saker att pröva – hävstångsbeteenden. De visar hur förändringar blir möjliga och lustfyllda att genomföra.

Maria Forsgren och Annika Strömsten är konsulter verksamma inom ledarutveckling och förändringsarbete. De hjälper organisationer – inom tillverkningsindustri, detaljhandel, tjänsteföretag och offentlig verksamhet – att nå resultat genom hållbara beteendeförändringar. Båda författarna är legitimerade psykologer och certifierade konsulter inom OBM (Organizational Behavior Management).

Sagt om boken:

"En konkret uppslagsbok med viktiga saker att tänka på som chef. Jag kommer återkomma till den för inspiration både i arbetslivet och privat, samt för att påminna mig själv om hur små beteendeförändringar kan få stor betydelse!"
Jessica Forsberg, senior manager – CAD & vPDM Scania

"På ett kreativt och annorlunda sätt beskriver författarna hur man kan utveckla sitt ledarskap. Extra värdefullt är de många konkreta exempeln och ett tydligt fokus på vilka beteenden som är viktigast att utveckla som ledare. Ännu en styrka är förslagen på hur man kan träna de nya färdigheterna."
Rolf Olofsson, leg. psykolog, organisationskonsult och expert inom organizational behavior management (OBM)

Underhållande och trevlig att läsa, fast förankrad i modern forskning. Ett stort plus är att den ger en tillgänglig och nyanserad bild av hur samspelet mellan människor fungerar och hur vi påverkar varandra. Chefer och ledarskapskonsulter kommer ha stor glädje av den. David Blank, HR Business Partner H&M
Hävstångsledarskap är en trevligt och lättfattligt skriven bok som ledaren/chefen kan ha god nytta av i det praktiska arbetet. Mattias Bjellvi, BTJ-häftet nr 14, 2020