Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Handbok i kognitiv terapi

Den kognitiva terapin är en behandlingsmetod som utarbetades av psykiatriprofessorn Aaron Beck i USA under 1970-talet, och som betraktas som något av ett genombrott i behandlingen av depression. Metoden utgår från den stora betydelse för den psykiska hälsan som kognitiva faktorer har, dvs sättet att tänka, föreställningarna om sig själv och andra.

Läs mer...
Handbok i kognitiv terapi Handbok i kognitiv terapi
Handbok i kognitiv terapi
E-bok (Epub)

Handbok i kognitiv terapi

ISBN 9789127123090
Utkom 31 december 2010
ISBN
9789127123090
Typ
E-bok (Epub)
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Den kognitiva terapin är en behandlingsmetod som utarbetades av psykiatriprofessorn Aaron Beck i USA under 1970-talet, och som betraktas som något av ett genombrott i behandlingen av depression. Metoden utgår från den stora betydelse för den psykiska hälsan som kognitiva faktorer har, dvs sättet att tänka, föreställningarna om sig själv och andra.

Boken ger en detaljerad beskrivning av hur deprimerade patienter behandlas med kognitiv terapi – hur patientens problem analyseras, hur terapeut och patient blir ett ”team” som gemensamt utforskar patientens sätt att tänka och tolka hävdelser och situationer, och hur man försöker gå till roten med de grundläggande attityder hos patienten som gör honom eller henne extra benägen att drabbas av depression. Boken ger också en beskrivning av den forskning som finns både om den kognitiva teorin och om terapins effektivitet.

En bilaga innehåller en rad självskattningsskalor och formulär som kan användas vid kognitiv terapi.

Den kognitiva terapin är en behandlingsmetod som utarbetades av psykiatriprofessorn Aaron Beck i USA under 1970-talet, och som betraktas som något av ett genombrott i behandlingen av depression. Metoden utgår från den stora betydelse för den psykiska hälsan som kognitiva faktorer har, dvs sättet att tänka, föreställningarna om sig själv och andra.

Boken ger en detaljerad beskrivning av hur deprimerade patienter behandlas med kognitiv terapi – hur patientens problem analyseras, hur terapeut och patient blir ett ”team” som gemensamt utforskar patientens sätt att tänka och tolka hävdelser och situationer, och hur man försöker gå till roten med de grundläggande attityder hos patienten som gör honom eller henne extra benägen att drabbas av depression. Boken ger också en beskrivning av den forskning som finns både om den kognitiva teorin och om terapins effektivitet.

En bilaga innehåller en rad självskattningsskalor och formulär som kan användas vid kognitiv terapi.