Planerat underhållsarbete den 23/9 från ca kl. 22. Under tiden kommer du inte åt nok.se eller Mina sidor. Planned maintenance Sept 23rd from ca. 10 pm – there will be no access to nok.se or Mina sidor during maintenance.
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Handbok i kognitiv terapi

Den kognitiva terapin är en behandlingsmetod som utarbetades av psykiatriprofessorn Aaron Beck i USA under 1970-talet, och som betraktas som något av ett genombrott i behandlingen av depression. Metoden utgår från den stora betydelse för den psykiska hälsan som kognitiva faktorer har, dvs sättet att tänka, föreställningarna om sig själv och andra.

Läs mer...
Handbok i kognitiv terapi Handbok i kognitiv terapi
Handbok i kognitiv terapi
E-bok (Epub)

Handbok i kognitiv terapi

Utkom 31 december 2010

Isbn
9789127123090
Typ
E-bok (Epub)
Du har nått den maximala köpsumman.
köp via
Handbok i kognitiv terapi Handbok i kognitiv terapi
Handbok i kognitiv terapi
Utkom 31 dec 2010
ISBN 9789127123090
Handbok i kognitiv terapi
Handbok i kognitiv terapi
326 kr
Handbok i kognitiv terapi Handbok i kognitiv terapi
Handbok i kognitiv terapi
Utkom 31 dec 2010
ISBN 9789127123090
Handbok i kognitiv terapi
Handbok i kognitiv terapi
Ingen Författare
Handbok i kognitiv terapi
Handbok i kognitiv terapi

Den kognitiva terapin är en behandlingsmetod som utarbetades av psykiatriprofessorn Aaron Beck i USA under 1970-talet, och som betraktas som något av ett genombrott i behandlingen av depression. Metoden utgår från den stora betydelse för den psykiska hälsan som kognitiva faktorer har, dvs sättet att tänka, föreställningarna om sig själv och andra.

Boken ger en detaljerad beskrivning av hur deprimerade patienter behandlas med kognitiv terapi – hur patientens problem analyseras, hur terapeut och patient blir ett ”team” som gemensamt utforskar patientens sätt att tänka och tolka hävdelser och situationer, och hur man försöker gå till roten med de grundläggande attityder hos patienten som gör honom eller henne extra benägen att drabbas av depression. Boken ger också en beskrivning av den forskning som finns både om den kognitiva teorin och om terapins effektivitet.

En bilaga innehåller en rad självskattningsskalor och formulär som kan användas vid kognitiv terapi.