Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Graviditetens möjligheter

Graviditeten är en viktig övergångsperiod i livet, en period som innebär möjligheter till förändring och utveckling av relationer. Ett barn ska bli till, ett föräldrapar ska skapas och en familj ska formas. Genom tankarna på och känslorna kring det blivande barnet påbörjas den viktiga anknytningsprocessen mellan föräldrarna och barnet redan under fostertiden. Denna tidiga process utgör grunden till framväxten av en ömsesidig relation då barnet väl är fött.

Läs mer...
Graviditetens möjligheter Graviditetens möjligheter
Graviditetens möjligheter
E-bok (Epub)

Graviditetens möjligheter

ISBN 9789127127814
Utkom 30 september 2010
ISBN
9789127127814
Typ
E-bok (Epub)
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Graviditeten är en viktig övergångsperiod i livet, en period som innebär möjligheter till förändring och utveckling av relationer. Ett barn ska bli till, ett föräldrapar ska skapas och en familj ska formas. Genom tankarna på och känslorna kring det blivande barnet påbörjas den viktiga anknytningsprocessen mellan föräldrarna och barnet redan under fostertiden. Denna tidiga process utgör grunden till framväxten av en ömsesidig relation då barnet väl är fött.

Men ibland skapas inte några band under graviditeten. Orsakerna kan vara många och hindren kan ligga på olika plan. Oro, ångest, depression eller andra svårigheter kan leda till att den gravida kvinnan avskärmar sig från såväl barnet som moderskapet och någon anknytning äger då inte rum. Vad kan man göra för att hjälpa när det inte bara är lycka att vänta barn?

Boken inleds med en beskrivning av två viktiga processer under graviditeten: framväxten av föräldraskapet och utvecklingen av relationen till barnet. Författaren presenterar teorier om normalutveckling och ny forskning kring prenatal anknytning. Med hjälp av fallbeskrivningar skildras därefter svårigheter och problem som kan lägga hinder i vägen för utvecklingen. Avslutningsvis visar författaren på nya behandlingsstrategier och metoder för att underlätta kvinnans anknytning till sitt väntade barn samt hennes egen utveckling av moderskapet. Då kan graviditeten bli den tid av möjlighet till utveckling som ligger i dess natur.

Margareta Brodén är sedan 25 år tillbaka verksam på Viktoriagården, en öppenvårdsenhet inom barnpsykiatrin i Malmö. Hon har utvecklat en behandlingsmodell för späd- och småbarnsfamiljer som har varit förebild för uppbyggnaden av andra liknande verksamheter i Norden. Behandlingsmodellen fokuserar på att utveckla samspelet mellan föräldrar och barn under graviditeten och spädbarnsåret för att förebygga senare relationsproblem hos barnet.

Boken vänder sig framför allt till alla dem som arbetar inom mödrahälsovård, barnhälsovård, spädbarnsverksamheter, på psykiatriska mottagningar eller som i andra sammanhang möter blivande föräldrar.

Graviditeten är en viktig övergångsperiod i livet, en period som innebär möjligheter till förändring och utveckling av relationer. Ett barn ska bli till, ett föräldrapar ska skapas och en familj ska formas. Genom tankarna på och känslorna kring det blivande barnet påbörjas den viktiga anknytningsprocessen mellan föräldrarna och barnet redan under fostertiden. Denna tidiga process utgör grunden till framväxten av en ömsesidig relation då barnet väl är fött.

Men ibland skapas inte några band under graviditeten. Orsakerna kan vara många och hindren kan ligga på olika plan. Oro, ångest, depression eller andra svårigheter kan leda till att den gravida kvinnan avskärmar sig från såväl barnet som moderskapet och någon anknytning äger då inte rum. Vad kan man göra för att hjälpa när det inte bara är lycka att vänta barn?

Boken inleds med en beskrivning av två viktiga processer under graviditeten: framväxten av föräldraskapet och utvecklingen av relationen till barnet. Författaren presenterar teorier om normalutveckling och ny forskning kring prenatal anknytning. Med hjälp av fallbeskrivningar skildras därefter svårigheter och problem som kan lägga hinder i vägen för utvecklingen. Avslutningsvis visar författaren på nya behandlingsstrategier och metoder för att underlätta kvinnans anknytning till sitt väntade barn samt hennes egen utveckling av moderskapet. Då kan graviditeten bli den tid av möjlighet till utveckling som ligger i dess natur.

Margareta Brodén är sedan 25 år tillbaka verksam på Viktoriagården, en öppenvårdsenhet inom barnpsykiatrin i Malmö. Hon har utvecklat en behandlingsmodell för späd- och småbarnsfamiljer som har varit förebild för uppbyggnaden av andra liknande verksamheter i Norden. Behandlingsmodellen fokuserar på att utveckla samspelet mellan föräldrar och barn under graviditeten och spädbarnsåret för att förebygga senare relationsproblem hos barnet.

Boken vänder sig framför allt till alla dem som arbetar inom mödrahälsovård, barnhälsovård, spädbarnsverksamheter, på psykiatriska mottagningar eller som i andra sammanhang möter blivande föräldrar.