Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag

Undersökande, estetiska och ämnesövergripande arbetssätt

Fritidshemmet har ett tydligt undervisningsuppdrag och Fritidshemmets pedagogiska uppdragundersökande, estetiska och ämnesövergripande arbetssätt visar hur lärandeaktiviteter kan organiseras samtidigt som de bidrar till en meningsfull fritid för eleverna.

Läs mer...
Fritidshemmets pedagogiska uppdrag Fritidshemmets pedagogiska uppdrag
Fritidshemmets pedagogiska uppdrag

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag

ISBN 9789127826861
Utkom 29 januari 2020
ISBN
9789127826861
Typ
Häftad
Sidantal
124
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Fritidshemmet har ett tydligt undervisningsuppdrag och Fritidshemmets pedagogiska uppdragundersökande, estetiska och ämnesövergripande arbetssätt visar hur lärandeaktiviteter kan organiseras samtidigt som de bidrar till en meningsfull fritid för eleverna.

På ett lättillgängligt sätt diskuteras verksamheten i ett helhetsperspektiv i syfte att synliggöra hinder och möjligheter, samt vägar till ett givande samarbete med förskoleklassens och skolans undervisning. Genom att visa på undersökande, estetiska och ämnesövergripande metoder och verktyg får du konkret veta hur fritidshemmets didaktik kan utvecklas och fördjupas.

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag – undersökande, estetiska och ämnesövergripande arbetssätt vänder sig till blivande och verksamma lärare, främst med inriktning mot fritidshemmet, som vill ta del av fritidshemmets förutsättningar att komplettera skolans lärandemål.

Marie-Louise Hansson-Stenhammar är forskare och universitetslektor vid Göteborgs universitet med inriktning mot bildteori. Hennes forskningsintresse rör främst estetiska lärprocesser.

Fritidshemmet har ett tydligt undervisningsuppdrag och Fritidshemmets pedagogiska uppdragundersökande, estetiska och ämnesövergripande arbetssätt visar hur lärandeaktiviteter kan organiseras samtidigt som de bidrar till en meningsfull fritid för eleverna.

På ett lättillgängligt sätt diskuteras verksamheten i ett helhetsperspektiv i syfte att synliggöra hinder och möjligheter, samt vägar till ett givande samarbete med förskoleklassens och skolans undervisning. Genom att visa på undersökande, estetiska och ämnesövergripande metoder och verktyg får du konkret veta hur fritidshemmets didaktik kan utvecklas och fördjupas.

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag – undersökande, estetiska och ämnesövergripande arbetssätt vänder sig till blivande och verksamma lärare, främst med inriktning mot fritidshemmet, som vill ta del av fritidshemmets förutsättningar att komplettera skolans lärandemål.

Marie-Louise Hansson-Stenhammar är forskare och universitetslektor vid Göteborgs universitet med inriktning mot bildteori. Hennes forskningsintresse rör främst estetiska lärprocesser.

Det är inte någon lättläst bok men den är välskriven och ger en teoretisk grund för pedagogiken på fritidshem. Författaren inspirerar till att utveckla verksamheten och poängterar fritidshemmets möjlighet att stärka lärandet genom lek och estetik. Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 6, 2020