Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Barn- och ungdomspsykiatri

(3:e utgåvan)

I detta standardverk beskrivs de vanligaste psykiatriska och utvecklingsneurologiska tillstånden hos barn och unga.  Antologins kapitel är skrivna av erfarna kliniker och forskare inom respektive område som tydligt och engagerat delger sina kunskaper.

Läs mer...
Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri

Utkom 11 juli 2015

Isbn
9789127131415
Typ
Inbunden
Sidantal
568
Du har nått den maximala köpsumman.
929 kr
Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri
Utkom 11 jul 2015
ISBN 9789127131415
929 kr
Barn- och ungdomspsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri
929 kr
Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri
Utkom 11 jul 2015
ISBN 9789127131415
929 kr
Barn- och ungdomspsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri
Ingen Författare
Barn- och ungdomspsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri

Andra intressanta titlar

I detta standardverk beskrivs de vanligaste psykiatriska och utvecklingsneurologiska tillstånden hos barn och unga.  Antologins kapitel är skrivna av erfarna kliniker och forskare inom respektive område som tydligt och engagerat delger sina kunskaper. De berättar hur tillstånden yttrar sig, ger fallbeskrivningar, redogör för diagnoskriterierna enligt DSM-5, samt beskriver behandling och prognos utifrån aktuell forskning. Förutom diagnosspecifika kapitel, finns även mer övergripande kapitel om bland annat klinisk genetik, sociala och psykologiska faktorer, lagstiftning, utredning, samt behandling med farmaka och psykoterapi. Boken ger därmed en gedigen kunskap inom det barn- och ungdomspsykiatriska fältet.
 
Barn- och ungdomspsykiatri riktar sig till blivande och yrkesverksamma läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer, pedagoger och andra som är verksamma inom området.

Denna tredje utgåva är grundligt reviderad och de flesta kapitel är nyskrivna. Arbetet är gjort under redaktion av: Christopher Gillberg, Maria Råstam och Elisabeth Fernell.