Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

AO-konsulten

En handbok i arbets- och organisationspsykologi

Denna gedigna handbok vägleder och fördjupar den organisationspsykologiska konsultationen, från kartläggning till interventioner. Innehållet avspeglar mångfalden av konsultroller och ger läsaren olika angreppssätt.

Läs mer...
AO-konsulten AO-konsulten
AO-konsulten

AO-konsulten

ISBN 9789127826632
Utkom 15 april 2020
ISBN
9789127826632
Typ
Häftad
Sidantal
320
Du har nått den maximala köpsumman.

Detta är en gedigen handbok för arbets- och organisationspsykologiska konsulter, upplagd i fyra delar:

  • Organisationspsykologisk konsultation ger en bakgrund till konsultarbetet, presenterar olika konsultroller och diskuterar relationen mellan klient och konsult.
  • Kartläggning o ch utredning behandlar olika former av diagnostik på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå — från insamling och analys av data till den muntliga och skriftliga avrapporteringen.
  • Interventioner beskriver olika insatser med fokus på individen, chefshandledning, facilitering av dialogmöten och konflikthantering.
  • Rummet och andra hjälptekniker uppmärksammar dels den fysiska miljön som en underlättande faktor i konsultarbetet, dels konkreta verktyg och tekniker som stöd i olika interventioner.

Boken vänder sig först och främst till blivande och verksamma arbets- och organisationskonsulter, såväl extern- som internkonsulter, men också till deras kunder, vanligtvis chefer.

Ingela Thylefors (red.) är leg. psykolog och docent med en specialisering inom arbets- och organisationspsykologi, knuten till Göteborgs universitet och verksam i eget företag. Hon är författare till flera uppskattade verk inom sitt område.

Medförfattarna Olle Persson, Frank Stenman, Birgitta Lönnebo, Maria Wramsten Wilmar, Filip Lindkvist och Fredrik Soljevik har alla mångårig erfarenhet inom arbets- och organisationspsykologi.

Sagt om boken:

"Syftet med boken är dels att bidra till en gemensam yrkesidentitet för A/O-psykologiska konsulter, dels att hjälpa konsulten att hitta sin egenart, ett arbetsområde och ett arbetssätt som låter den egna personligheten, de egna intressena, komma till uttryck. Helt enkelt bli mer av sig själv utan att behöva ge avkall på den professionella identiteten."
Ingela Thylefors

"Ingela Thylefors, den svenska nestorn inom arbets- och organisationspsykologi, har sammanställt en handbok med hjälp av sex kollegor inom fältet. ... Som alla böcker av Thylefors är den grundad i en gedigen teoretisk och praktisk kunskap. Utöver det är boken kryddad med uppriktiga reflektioner från ett långt yrkesliv. ... Jag kan varmt rekommendera boken till studenter, chefer, fackliga representanter och konsulter."
David Meden, BTJ-häftet nr 12, 2020

Detta är en gedigen handbok för arbets- och organisationspsykologiska konsulter, upplagd i fyra delar:

  • Organisationspsykologisk konsultation ger en bakgrund till konsultarbetet, presenterar olika konsultroller och diskuterar relationen mellan klient och konsult.
  • Kartläggning o ch utredning behandlar olika former av diagnostik på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå — från insamling och analys av data till den muntliga och skriftliga avrapporteringen.
  • Interventioner beskriver olika insatser med fokus på individen, chefshandledning, facilitering av dialogmöten och konflikthantering.
  • Rummet och andra hjälptekniker uppmärksammar dels den fysiska miljön som en underlättande faktor i konsultarbetet, dels konkreta verktyg och tekniker som stöd i olika interventioner.

Boken vänder sig först och främst till blivande och verksamma arbets- och organisationskonsulter, såväl extern- som internkonsulter, men också till deras kunder, vanligtvis chefer.

Ingela Thylefors (red.) är leg. psykolog och docent med en specialisering inom arbets- och organisationspsykologi, knuten till Göteborgs universitet och verksam i eget företag. Hon är författare till flera uppskattade verk inom sitt område.

Medförfattarna Olle Persson, Frank Stenman, Birgitta Lönnebo, Maria Wramsten Wilmar, Filip Lindkvist och Fredrik Soljevik har alla mångårig erfarenhet inom arbets- och organisationspsykologi.

Sagt om boken:

"Syftet med boken är dels att bidra till en gemensam yrkesidentitet för A/O-psykologiska konsulter, dels att hjälpa konsulten att hitta sin egenart, ett arbetsområde och ett arbetssätt som låter den egna personligheten, de egna intressena, komma till uttryck. Helt enkelt bli mer av sig själv utan att behöva ge avkall på den professionella identiteten."
Ingela Thylefors

"Ingela Thylefors, den svenska nestorn inom arbets- och organisationspsykologi, har sammanställt en handbok med hjälp av sex kollegor inom fältet. ... Som alla böcker av Thylefors är den grundad i en gedigen teoretisk och praktisk kunskap. Utöver det är boken kryddad med uppriktiga reflektioner från ett långt yrkesliv. ... Jag kan varmt rekommendera boken till studenter, chefer, fackliga representanter och konsulter."
David Meden, BTJ-häftet nr 12, 2020

Intervju med Ingela Thylefors

Ingela Thylefors är en av Natur & Kulturs mest erfarna författare och känd bland annat för kursboksklassikern Arbetsgruppens psykologi som hon skrivit med Barbro Lennéer Axelson. De uppdaterade den i en femte utgåva häromåret. Nu är Ingela Thylefors aktuell med den nya handboken AO-konsulten som hon varit redaktör för och hon svarar här på några frågor om den.

Hur skiljer sig konsultrollen från rollen som anställd medarbetare?
Den som tar steget och lämnar en ”vanlig” anställning för att jobba som arbets- och organisationskonsult möter en del överraskningar. En är myllret av klienter att förhålla sig till. Från att i huvudsak ha arbetat med enstaka individers väl och ve består nu klienten av grupper och individer på flera organisatoriska nivåer med olika, men berättigade, engagemang i konsultens uppdrag. Ett faktum som skapar ett konsultens dilemma – en lojalitetskonflikt.

Finns det några vanliga missar man gör som konsult?
Många har en benägenhet att dra för snabba slutsatser när det gäller orsaker till problem – svårt att stå ut med frågetecken. Mitt råd i sammanhanget är: ”Tro inte på nånting, tro på allting”. En annan miss eller frestelse i sammanhanget är att lägga för stor vikt vid individuella egenskaper och mänskliga relationer – man glömmer helheten och människors samspel med organisatoriska och administrativa förhållanden.

Kan du se några nyheter eller trender inom området? Och/eller saker som hållit i sig över åren?
Generellt sett står A/O-psykologin på en stabil kunskapsbas; det finns många hållbara sanningar. Visst lanseras det nyheter då och då men faktum är att det vanligen rör sig om gamla insikter och metoder i nya förpackningar. Inte att förakta, de påminner om vad som står till buds för att hantera den stora utmaningen att anpassa arbetssätt och metoder till dagens arbetsliv.

Hur konkret och praktisk är boken? På vilka sätt kan den hjälpa läsaren?
Boken har givetvis en praktisk karaktär; konsultarbete är ett handfast jobb. Ibland går boken att använda som ett facit men oftare som ett bollplank för konsultens, eller kundens, egna funderingar och överväganden. Men som alltid gäller att god praktik går hand i hand med god teori.

Vad kan vara bra för en konsult att tänka på när hen blir anlitad i kriser och för krishantering?
Det går inte att bortse från den pågående coronakrisen och i det sammanhanget är frågan alltför komplex för ett kort svar. Här om någonsin gäller för konsulten att med en ödmjukhet och självinsikt se sig som en kugge i det stora maskineri som försöker hantera situationen.

Ingela Thylefors är en av Natur & Kulturs mest erfarna författare och känd bland annat för kursboksklassikern Arbetsgruppens psykologi som hon skrivit med Barbro Lennéer Axelson. De uppdaterade den i en femte utgåva häromåret. Nu är Ingela Thylefors aktuell med den nya handboken AO-konsulten som hon varit redaktör för och hon svarar här på några frågor om den.

Hur skiljer sig konsultrollen från rollen som anställd medarbetare?
Den som tar steget och lämnar en ”vanlig” anställning för att jobba som arbets- och organisationskonsult möter en del överraskningar. En är myllret av klienter att förhålla sig till. Från att i huvudsak ha arbetat med enstaka individers väl och ve består nu klienten av grupper och individer på flera organisatoriska nivåer med olika, men berättigade, engagemang i konsultens uppdrag. Ett faktum som skapar ett konsultens dilemma – en lojalitetskonflikt.

Finns det några vanliga missar man gör som konsult?
Många har en benägenhet att dra för snabba slutsatser när det gäller orsaker till problem – svårt att stå ut med frågetecken. Mitt råd i sammanhanget är: ”Tro inte på nånting, tro på allting”. En annan miss eller frestelse i sammanhanget är att lägga för stor vikt vid individuella egenskaper och mänskliga relationer – man glömmer helheten och människors samspel med organisatoriska och administrativa förhållanden.

Kan du se några nyheter eller trender inom området? Och/eller saker som hållit i sig över åren?
Generellt sett står A/O-psykologin på en stabil kunskapsbas; det finns många hållbara sanningar. Visst lanseras det nyheter då och då men faktum är att det vanligen rör sig om gamla insikter och metoder i nya förpackningar. Inte att förakta, de påminner om vad som står till buds för att hantera den stora utmaningen att anpassa arbetssätt och metoder till dagens arbetsliv.

Hur konkret och praktisk är boken? På vilka sätt kan den hjälpa läsaren?
Boken har givetvis en praktisk karaktär; konsultarbete är ett handfast jobb. Ibland går boken att använda som ett facit men oftare som ett bollplank för konsultens, eller kundens, egna funderingar och överväganden. Men som alltid gäller att god praktik går hand i hand med god teori.

Vad kan vara bra för en konsult att tänka på när hen blir anlitad i kriser och för krishantering?
Det går inte att bortse från den pågående coronakrisen och i det sammanhanget är frågan alltför komplex för ett kort svar. Här om någonsin gäller för konsulten att med en ödmjukhet och självinsikt se sig som en kugge i det stora maskineri som försöker hantera situationen.

Andra intressanta titlar