Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Bilderbokens mångfald och möjligheter

2:a utgåvan

Bilderboken har alltid funnits med i förskolan. Men hur används den? Som avkoppling, eller som pedagogisk aktivitet med utgångspunkt i läroplanen?  Hur kan bilderboken berika arbetet med exempelvis språk, identitet eller allas lika värde? Varför är högläsningen så viktig och vilken roll kan boksamtalet spela?

Läs mer...
Bilderbokens mångfald och möjligheter Bilderbokens mångfald och möjligheter
Bilderbokens mångfald och möjligheter

Bilderbokens mångfald och möjligheter

ISBN 9789127824027
Utkom 23 augusti 2019
ISBN
9789127824027
Typ
Häftad
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.

Bilderboken har alltid funnits med i förskolan. Men hur används den? Som avkoppling, eller som pedagogisk aktivitet med utgångspunkt i läroplanen?  Hur kan bilderboken berika arbetet med exempelvis språk, identitet eller allas lika värde? Varför är högläsningen så viktig och vilken roll kan boksamtalet spela?

Bilderbokens mångfald och möjligheter är en lustfylld handbok där teori och praktik går hand i hand när vi betraktar bilderboken som litteratur, som konst, som pedagogiskt redskap och – förstås – som läsupplevelse! Agneta Edwards visar hur ett medvetet arbete med bilderböcker kan ge alla barn möjligheten att upptäcka litteraturen och utveckla språk och litteracitet.

Boken diskuterar förskolans läsning kopplat till Lpfö 18 och aktuell forskning, samt lyfter metoder som högläsning, dialogisk läsning och boksamtal. Den ger argument, idéer och strategier för daglig läsning och givande bokstunder, varvat med inspirerande boktips där många titlar från den första utgåvan är ersatta med nya exempel. Här får du också en teoretisk baskunskap, exempelvis om bilderbokens form och normkritiska perspektiv, som hjälper dig att göra kvalitativa bokval utifrån barngruppens behov och förutsättningar.

Nytt i denna reviderade utgåva är att faktaboken också behandlas, även om den skönlitterära bilderboken fortfarande är i fokus, samt att boken lyfter perspektiv som flerspråkighet och digital läsning. Boken riktar sig framför allt till blivande eller verksamma pedagoger i förskolan, men även till övriga pedagoger, bibliotekarier och andra som vill använda bilderboken som ett självklart verktyg i sin verksamhet.

Sagt om boken: 

”Den nya upplagan är varsamt bearbetad. Främst genom att även facklitteratur för barn ges utrymme, men här finns även uppdaterade boktips och bilderboksreferenser. […] Boken bör betraktas som ett standardverk i de här sammanhangen och en ny upplaga är mycket välkommen. Den är rikt illustrerad med exempel ur olika titlar och avslutas med en gedigen litteraturlista. Helhetsbetyg 5.”
Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 20, 2019.

Bilderboken har alltid funnits med i förskolan. Men hur används den? Som avkoppling, eller som pedagogisk aktivitet med utgångspunkt i läroplanen?  Hur kan bilderboken berika arbetet med exempelvis språk, identitet eller allas lika värde? Varför är högläsningen så viktig och vilken roll kan boksamtalet spela?

Bilderbokens mångfald och möjligheter är en lustfylld handbok där teori och praktik går hand i hand när vi betraktar bilderboken som litteratur, som konst, som pedagogiskt redskap och – förstås – som läsupplevelse! Agneta Edwards visar hur ett medvetet arbete med bilderböcker kan ge alla barn möjligheten att upptäcka litteraturen och utveckla språk och litteracitet.

Boken diskuterar förskolans läsning kopplat till Lpfö 18 och aktuell forskning, samt lyfter metoder som högläsning, dialogisk läsning och boksamtal. Den ger argument, idéer och strategier för daglig läsning och givande bokstunder, varvat med inspirerande boktips där många titlar från den första utgåvan är ersatta med nya exempel. Här får du också en teoretisk baskunskap, exempelvis om bilderbokens form och normkritiska perspektiv, som hjälper dig att göra kvalitativa bokval utifrån barngruppens behov och förutsättningar.

Nytt i denna reviderade utgåva är att faktaboken också behandlas, även om den skönlitterära bilderboken fortfarande är i fokus, samt att boken lyfter perspektiv som flerspråkighet och digital läsning. Boken riktar sig framför allt till blivande eller verksamma pedagoger i förskolan, men även till övriga pedagoger, bibliotekarier och andra som vill använda bilderboken som ett självklart verktyg i sin verksamhet.

Sagt om boken: 

”Den nya upplagan är varsamt bearbetad. Främst genom att även facklitteratur för barn ges utrymme, men här finns även uppdaterade boktips och bilderboksreferenser. […] Boken bör betraktas som ett standardverk i de här sammanhangen och en ny upplaga är mycket välkommen. Den är rikt illustrerad med exempel ur olika titlar och avslutas med en gedigen litteraturlista. Helhetsbetyg 5.”
Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 20, 2019.

Andra intressanta titlar