Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Autism och ADHD i skolan

En onlinekurs om tydliggörande pedagogik

Hur upplever elever med autism och adhd egentligen sin skoldag? Kursen hjälper dig att förstå vilka förmågor som är ojämna hos eleverna, hur det kan ta sig uttryck och framförallt hur du kan anpassa undervisningen. Med hjälp av enkla tekniker kan du kompensera för nedsatta funktionsförmågor så att dina elever kan nå kunskapsmålen. Med tydliggörande pedagogik blir skolan begriplig, hanterbar och meningsfull. Här kan du läsa mer om kursen

Vill du veta mer om innehållet eller har frågor?

Kontakta gärna någon av våra kundansvariga

Kontakta gärna någon av våra kundansvariga

Läs mer...
Autism och ADHD i skolan Autism och ADHD i skolan
Autism och ADHD i skolan
Onlinekurs

Autism och ADHD i skolan

ISBN 9789127824003
Utkom 12 oktober 2018
ISBN
9789127824003
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlinekurs
Du har nått den maximala köpsumman.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Kursens innehåll

Onlinekursen riktar sig till alla som arbetar i grundskolan och kan användas av enskilda pedagoger, arbetslag eller hela kollegiet. 

Du får pedagogiska verktyg och många konkreta, handfasta tips. Frågor i slutet av avsnitten ger möjlighet till egen reflektion och gemensamma diskussioner och övningar. Schemaskyltar för klassrummet formgivna av Åsa Jägergård och checklistor för att anpassa och optimera skolans lärmiljöer finns att ladda ner. 

Efter avslutad kurs har du förståelse för hur du på många enkla sätt kan anpassa skolan med tydliggörande pedagogik.

Du har tillgång till kursen i ett år och du genomför och repeterar den när du vill, i den takt du vill och på den enhet du tycker passar bäst: dator, mobil eller surfplatta.

Avsnitt

1. Introduktion – Välkommen, Om kursen.

2. Att förstå elever med autism och adhd – Autism och adhd, Central koherens och perception, Intrycksallergi, Theory of Mind, Exekutiva funktioner, Anpassningsnycklar, Reflektionsfrågor.

3. Tydliggörande pedagogik – Nyckelfrågor inom tydliggörande pedagogik, Varför? Vad? Var? Med vem? När? Hur? Hur länge? Hur mycket? Vad händer sedan? Reflektionsfrågor.

4. Skapa tydliggörande lärmiljöer och var en tydliggörare – Att vara en tydliggörare, Tydliggörande lärmiljöer, Tydliggörande övergångar, Tydliggörande lärsituationer, Att tydliggöra kunskapskraven, Läraren har en nyckelroll, Reflektionsfrågor.

5. Visuellt stöd och verktyg – Visuellt stöd inom tydliggörande pedagogik, Seriesamtal och ritprat, Sociala berättelser, Sociala manus, Skalor, Påståendeformulär, Att göra-listor, Plus- och minuslistor, Hur göra-listor, Tankekartor, Reflektionsfrågor.

6. En begriplig och hanterbar skoldag – Förmåga, krav och anpassningar, Schemat, Rasten, Matsalen, Praktisk-estetiska ämnen, Arbetsplats och nödutgång, Reflektionsfrågor.

7. Nedladdningsbart material – Schemaskyltar, Checklistor för skolans lärmiljöer.

8. Avslut – Avslut, Tips, Referenser.

Tidsåtgången kan variera beroende på hur mycket tid deltagarna lägger på modulernas reflektionsfrågor, gemensamma diskussioner och att anpassa skolmiljön utefter de olika tipsen och verktyg som kursen tar upp. En fingervisning är 3-4 timmar totalt. Kursens filmklipp med författarna är fördelade på de olika modulerna. Total filmtid är ca 45 minuter.

Kursens innehåll

Onlinekursen riktar sig till alla som arbetar i grundskolan och kan användas av enskilda pedagoger, arbetslag eller hela kollegiet. 

Du får pedagogiska verktyg och många konkreta, handfasta tips. Frågor i slutet av avsnitten ger möjlighet till egen reflektion och gemensamma diskussioner och övningar. Schemaskyltar för klassrummet formgivna av Åsa Jägergård och checklistor för att anpassa och optimera skolans lärmiljöer finns att ladda ner. 

Efter avslutad kurs har du förståelse för hur du på många enkla sätt kan anpassa skolan med tydliggörande pedagogik.

Du har tillgång till kursen i ett år och du genomför och repeterar den när du vill, i den takt du vill och på den enhet du tycker passar bäst: dator, mobil eller surfplatta.

Avsnitt

1. Introduktion – Välkommen, Om kursen.

2. Att förstå elever med autism och adhd – Autism och adhd, Central koherens och perception, Intrycksallergi, Theory of Mind, Exekutiva funktioner, Anpassningsnycklar, Reflektionsfrågor.

3. Tydliggörande pedagogik – Nyckelfrågor inom tydliggörande pedagogik, Varför? Vad? Var? Med vem? När? Hur? Hur länge? Hur mycket? Vad händer sedan? Reflektionsfrågor.

4. Skapa tydliggörande lärmiljöer och var en tydliggörare – Att vara en tydliggörare, Tydliggörande lärmiljöer, Tydliggörande övergångar, Tydliggörande lärsituationer, Att tydliggöra kunskapskraven, Läraren har en nyckelroll, Reflektionsfrågor.

5. Visuellt stöd och verktyg – Visuellt stöd inom tydliggörande pedagogik, Seriesamtal och ritprat, Sociala berättelser, Sociala manus, Skalor, Påståendeformulär, Att göra-listor, Plus- och minuslistor, Hur göra-listor, Tankekartor, Reflektionsfrågor.

6. En begriplig och hanterbar skoldag – Förmåga, krav och anpassningar, Schemat, Rasten, Matsalen, Praktisk-estetiska ämnen, Arbetsplats och nödutgång, Reflektionsfrågor.

7. Nedladdningsbart material – Schemaskyltar, Checklistor för skolans lärmiljöer.

8. Avslut – Avslut, Tips, Referenser.

Tidsåtgången kan variera beroende på hur mycket tid deltagarna lägger på modulernas reflektionsfrågor, gemensamma diskussioner och att anpassa skolmiljön utefter de olika tipsen och verktyg som kursen tar upp. En fingervisning är 3-4 timmar totalt. Kursens filmklipp med författarna är fördelade på de olika modulerna. Total filmtid är ca 45 minuter.

Läs gärna boken som onlinekursen bygger på

 

Läs gärna boken som onlinekursen bygger på

 

Autism och ADHD i skolan

I boken Autism och adhd i skolan – handbok i tydliggörande pedagogik förklarar författarna elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas i skolan  och framför allt hur du med tydliggörande pedagogik kan anpassa undervisningen och skoldagen.  Med tydliggörande pedagogik blir skolan begriplig, hanterbar och meningsfull. Tack vare enkla tekniker kan du kompensera för nedsatta funktionsförmågor och dra nytta av elevernas styrkor, så att dina elever kan nå kunskapsmålen.

Läs mer