Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Användarvillkor

Användarvillkor för digitala produkter och tjänster.

Version, 2021-07-05

Användarvillkoren i pdf-format

1.          Inledning

Dessa användarvillkor gäller för dig som använder Natur & Kulturs digitala läromedel och liknande tjänster och produkter som vid var tid tillhandahålls av Stiftelsen Natur & Kultur, org.nr. 802000-3813 (”Natur & Kultur”).

 

2.      Användarvillkorens omfattning

2.1     Natur & Kulturs digitala läromedel, produkter och tjänster kallas i dessa användarvillkor för (”Tjänster/na”). Användarvillkoren gäller samtliga Tjänster som Natur & Kultur tillhandahåller. Genom att använda Tjänsterna accepterar du dessa användarvillkor.

          

2.2     Användare av Tjänsterna               

2.2.1 Skola/organisation

           De som använder Tjänsterna, i egenskap av t.ex. elev, lärare eller personal som tillhör en skola eller annan organisation, nedan gemensamt benämnt (”Skolan”), kallas i fortsättningen för (”Användare”).

2.2.2 Privatperson

Dessa användarvillkor gäller även dig som använder Tjänsterna i egenskap av privatperson, d.v.s. utan koppling till skola eller annan organisation. Du omfattas således också av definitionen Användare i dessa Användarvillkor.

2.3     En förutsättning för att få använda Tjänsterna är att du som lärare eller annan personal som representerar Skolan eller en grupp användare, eller som privatperson, har godkänt Licensavtalet. Du som å Skolans vägnar godkänner Licensavtalet ska vidare tillse att de elever som använder Tjänsterna under det av dig tecknade Licensavtalet följer dessa Användarvillkor. Genom att godkänna dessa Användarvillkor godkänner du också Licensavtalet för digitala produkter och tjänster. I Natur & Kulturs licensavtal regleras frågor om ansvar, fel, driftstörningar m.m. Licensavtalet finns på nok.se/licensavtal.

2.4     Tjänsterna innehåller bilder, texter, videoklipp, musik och annat material som Natur & Kultur tillhandahåller. Vissa av Tjänsterna innehåller dock material i form av t.ex. bilder, texter, grafik, videoklipp och musik som Användare publicerar i Tjänsterna, nedan (”Användargenererat material”). 

 

3.      Användning av Tjänsterna
3.1      Du har rätt att under tiden din användarlicens är giltig ta del av innehållet i Tjänsterna. Rätten att använda Tjänsterna är personlig, såvida inte något annat särskilt anges, och du får inte låta annan person, som inte har giltig licens, ta del av innehållet.

3.2       Som Användare har du fått eller skapat ett användarnamn och ett lösenord för att logga in på Tjänsterna. Ditt lösenord är personligt och det är ditt ansvar att hålla det hemligt och inte dela det med någon annan.

3.3       Det är viktigt att följa svensk lag när du använder Tjänsterna. Samma regler som gäller i vanliga livet, t.ex. hemma och på skolan, gäller även här. Alla människor är lika värda oavsett ålder, kön, sexuell läggning eller ursprung. Tänk därför på att inte publicera material i Tjänsterna som sprider rykten, förtalar, kränker eller mobbar andra människor.

3.4      Tänk på att texter, filmer, foton, illustrationer och annat material som finns på plattformen är skyddade av upphovsrätt. Om du t.ex. vill lägga upp andras bilder eller texter i Tjänsterna måste du alltid be upphovsmannen, det vill säga den som skapat bilden eller texten, om tillåtelse.

Du får inte använda innehållet Tjänsterna för s.k. text- och datautvinning, exempelvis för träning av system och tjänster för artificiell intelligens (AI), eller för att skapa nytt material (texter, bilder, ljud, filmer, animationer etc).

3.5       Du får inte i Tjänsterna sprida datorvirus eller annat som kan skada eller påverka Tjänsterna. Publicera inte heller information som innehåller kommersiella budskap, telefonnummer, e-postadresser eller annan kontaktinformation.

3.6     Natur & Kultur kan komma att ta bort Användargenererat material som publicerats i Tjänsterna utan godkännande från upphovsmän och andra rättighetsinnehavare. Detta gäller även Användargenererat material som inte är förenligt med svensk lag och t.ex. innehåller hets mot folkgrupp, förtal eller uppvigling.  

 

4.     Upplåtelse av rättigheter till Tjänsterna
4.1      Samtliga immateriella rättigheter förknippade med Tjänsterna, med undantag för Användargenererat material, inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter, ägs och förvaltas av Natur & Kultur eller sådan tredje part med vilken Natur & Kultur träffat avtal. Användare erhåller inte någon rätt till Tjänsterna utöver vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor.

4.2     Natur & Kultur upplåter till Användare en icke-exklusiv licens att använda Tjänsterna under den tid licensen är giltig. När licensperiod har upphört för Tjänsterna ska du omgående upphöra med all användning av Tjänsterna.

4.3     Du får inte tillgängliggöra innehållet i Tjänsterna för tredje part. Detta innebär bland annat att du inte får kopiera Tjänsterna i sin helhet eller i enskilda delar och sprida dem till andra. Om din Skola har anslutit sig till avtal (s.k. Skolkopieringsavtal) med Bonus Copyright Access finns vissa möjligheter att dela material i Tjänsten inom Skolan. Du kan läsa mer om Skolkopieringsavtalet på Bonus Copyright Access hemsida.

4.4   Licenstagaren äger inte rätt att använda Tjänsterna för text- och datautvinning, exempelvis för träning av system och tjänster för artificiell intelligens (AI), eller för att skapa nytt material (texter, bilder, ljud, filmer, animationer etc.).

5.      Behandling av personuppgifter och cookies
5.1      Natur & Kultur förvaltar Användarnas personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) samt annan tillämplig lagstiftning. De personuppgifter som Natur & Kultur kan komma att behandla är Användarnas namn, e-postadress, adress och telefonnummer.

5.2     Natur & Kultur lagrar Användarens uppgifter bland annat för att hantera Användarens konto för digitala produkter och tjänster, så länge kontot är aktivt eller har en giltig licens. Efter 180 dagars inaktivitet avidentifieras kontot från Användarens personuppgifter.

5.3     Natur & Kulturs integritetspolicy förklarar närmare hur Natur & Kultur behandlar personuppgifter. Integritetspolicyn finns här  nok.se/integritetspolicy.

5.4     Natur & Kultur använder s.k. kakor (cookies) i sina produkter. Om Användare inte samtycker till användandet av kakor, kan Användare begränsa användandet av kakor i sin webbläsare. Användare kommer då inte att kunna använda vissa produkter som Natur & Kultur tillhandahåller på internet. I det fall Användare inte har begränsat användandet av kakor i sin webbläsare, anses de ha samtyckt till dess användning.

6.     Kontakt

Om du har några frågor om Natur & Kultur, om dessa Användarvillkor, eller hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta vår kundsupport på adressen kundsupport@nok.se.