Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vanliga frågor om att undervisa med PULS

Har du någon fråga som inte finns med  här på sidan - skicka ett mejl till oss så ser vi till att besvara den och lägga upp den här!

Frågor och svar om att undervisa med PULS

Stämmer PULS överens med de uppdaterade kursplanerna i Lgr22?

PULS Förskoleklass, de uppdaterade PULS åk 1–3-böckerna samt PULS årskursböcker för åk 4–6 stämmer överens med skrivningarna i Lgr22. Stadieböckerna i respektive ämne för åk 4–6 genomgår just nu ett revideringsarbete så att även innehållet i de böckerna ska stämma. PULS Religion, Biologi och Historia finns nu på plats och övriga ämnen och kompletterande material släpps under 2024 och 2025.

PULS Förskoleklass, de uppdaterade PULS åk 1–3-böckerna samt PULS årskursböcker för åk 4–6 stämmer överens med skrivningarna i Lgr22. Stadieböckerna i respektive ämne för åk 4–6 genomgår just nu ett revideringsarbete så att även innehållet i de böckerna ska stämma. PULS Religion, Biologi och Historia finns nu på plats och övriga ämnen och kompletterande material släpps under 2024 och 2025.

Finns det prov till PULS årskursböcker?

Till varje kapitel finns ett eller flera avslutande blad med kryssfrågor. Vi kallar dem för ”duggor”. Duggorna kompletteras med fördjupande frågor. Duggorna, de fördjupande frågorna samt facit och vägledning till dessa finns på lärarwebben.

För dig som istället föredrar att använda avslutande prov med angivna poäng finns på lärarwebben förslag på sådana (i PULS NO enbart till åk 6). Provuppgifterna är ofta hämtade ur duggorna och de fördjupande uppgifterna. Gemensamt för alla dessa dokument är att de är förslag. Klipp, klistra och modifiera dem gärna så att de passar dig och din grupp på bästa sätt.

Till varje kapitel finns ett eller flera avslutande blad med kryssfrågor. Vi kallar dem för ”duggor”. Duggorna kompletteras med fördjupande frågor. Duggorna, de fördjupande frågorna samt facit och vägledning till dessa finns på lärarwebben.

För dig som istället föredrar att använda avslutande prov med angivna poäng finns på lärarwebben förslag på sådana (i PULS NO enbart till åk 6). Provuppgifterna är ofta hämtade ur duggorna och de fördjupande uppgifterna. Gemensamt för alla dessa dokument är att de är förslag. Klipp, klistra och modifiera dem gärna så att de passar dig och din grupp på bästa sätt.

Gällande bedömning åk 6, vad anser ni vara rimlig gräns för att få godkänt på era prov? Är det E-prov? Finns det en gräns för C och A?

Till proven som hör till årskursböckerna finns facit med förslag på svar från eleven. I regel är dessa svarsförslag på en utvecklad nivå vilket torde ge högre poäng/betyg, men eftersom Skolverkets betygskriterier är tänkta att användas för att sätta betyg i slutet av terminerna i åk 6 utifrån flera olika underlag, så vill vi inte från förlagshåll uttolka betyg på enskilda uppgiftssvar. Till ett litet urval av uppgifterna ger vi exempel på elevsvar på grundläggande respektive utvecklad nivå. Vi tänker att dessa kan vara till hjälp när läraren går igenom provet i klassen efter provtillfället så att eleverna blir hjälpta i att utvecklas vidare.

 

Till proven som hör till årskursböckerna finns facit med förslag på svar från eleven. I regel är dessa svarsförslag på en utvecklad nivå vilket torde ge högre poäng/betyg, men eftersom Skolverkets betygskriterier är tänkta att användas för att sätta betyg i slutet av terminerna i åk 6 utifrån flera olika underlag, så vill vi inte från förlagshåll uttolka betyg på enskilda uppgiftssvar. Till ett litet urval av uppgifterna ger vi exempel på elevsvar på grundläggande respektive utvecklad nivå. Vi tänker att dessa kan vara till hjälp när läraren går igenom provet i klassen efter provtillfället så att eleverna blir hjälpta i att utvecklas vidare.

 

Stämmer faktauppgifterna i böckerna?

 Alla texter i PULS är faktagranskade. Granskarna arbetar på universitet och högskolor och är experter inom de ämnen de granskat. I de senare upplagorna av PULS samt i årskursböckerna hittas information om faktagranskarna på kolofonsidan (s. 2) i respektive bok. Självklart kan det ändå finnas felaktigheter. Ibland kan det ha hänt saker efter att boken är tryckt som gör att fakta inte längre stämmer. I så fall hittar du uppdateringar under ”Rättelser” här i PULS materialbank. Aktuella uppgifter om exempelvis Sveriges statsminister, nya gränsdragningar mellan länder och nya naturvetenskapliga upptäckter hittas på den lärarwebb där det hör hemma innehållsmässigt.

 Alla texter i PULS är faktagranskade. Granskarna arbetar på universitet och högskolor och är experter inom de ämnen de granskat. I de senare upplagorna av PULS samt i årskursböckerna hittas information om faktagranskarna på kolofonsidan (s. 2) i respektive bok. Självklart kan det ändå finnas felaktigheter. Ibland kan det ha hänt saker efter att boken är tryckt som gör att fakta inte längre stämmer. I så fall hittar du uppdateringar under ”Rättelser” här i PULS materialbank. Aktuella uppgifter om exempelvis Sveriges statsminister, nya gränsdragningar mellan länder och nya naturvetenskapliga upptäckter hittas på den lärarwebb där det hör hemma innehållsmässigt.

Var hittar jag facit?

Facit till arbetsböckernas uppgifter finns på lärarwebbarna.

 

Facit till arbetsböckernas uppgifter finns på lärarwebbarna.

 

Måste jag köpa både den tryckta lärarhandledningen och lärarwebben?

​Vid köp av lärarhandledningen ingår ett års licens till lärarwebben. Efter 12 månader kan du förnya ditt abonnemang och köpa webben separat.

Vid köp av lärarwebben ingår i sin tur digital åtkomst till lärarhandledningen så att du kan läsa och bläddra i den från din dator, telefon eller surfplatta. På lärarwebben finns också alla kopieringsunderlag från lärarhandledningen som utskrivbara pdf:er.

​Vid köp av lärarhandledningen ingår ett års licens till lärarwebben. Efter 12 månader kan du förnya ditt abonnemang och köpa webben separat.

Vid köp av lärarwebben ingår i sin tur digital åtkomst till lärarhandledningen så att du kan läsa och bläddra i den från din dator, telefon eller surfplatta. På lärarwebben finns också alla kopieringsunderlag från lärarhandledningen som utskrivbara pdf:er.

Får jag lägga in bilder ur PULS i ett skriftligt examensarbete?

Vi kan inte ge tillstånd för återpublicering av enbart illustrationer, men visar du hela sidan i sitt sammanhang är det okej. Du bör endast använda hela sidor/uppslag och tydligt ange källan, inklusive illustratörens/fotografens namn.

Vi kan inte ge tillstånd för återpublicering av enbart illustrationer, men visar du hela sidan i sitt sammanhang är det okej. Du bör endast använda hela sidor/uppslag och tydligt ange källan, inklusive illustratörens/fotografens namn.

Hur är arbetsböckerna till PULS åk 4-6 upplagda?

Arbetsböckerna som hör till årskursböckerna och stadieböckerna liknar varandra i upplägget. Oftast har varje uppslag i grundboken en tillhörande sida i arbetsboken. Denna sida innehåller varierade uppgifter där eleven tränar ord och begrepp, befäster faktakunskaper och utmanas till vidare tänkande. Till arbetsboken hör självrättande webbövningar där eleven befäster ord och begrepp. Dessa nås via Extramaterial på nok.se.

Arbetsböckerna som hör till årskursböckerna och stadieböckerna liknar varandra i upplägget. Oftast har varje uppslag i grundboken en tillhörande sida i arbetsboken. Denna sida innehåller varierade uppgifter där eleven tränar ord och begrepp, befäster faktakunskaper och utmanas till vidare tänkande. Till arbetsboken hör självrättande webbövningar där eleven befäster ord och begrepp. Dessa nås via Extramaterial på nok.se.

Vad är den stora skillnaden mellan PULS årskursböcker och PULS stadieböcker?

Årskursböckerna erbjuder något som kan liknas vid en snitslad bana mellan ämnena. Texternas omfång och komplexitet ökar successivt för varje årskurs. Fakta byggs på steg för steg och varje arbetsområde har en uttänkt plats. Upplägget hjälper eleven att se hur ämnena hör ihop och samspelar. I lärarhandledningen finns en metodisk gång att följa med något som nästan kan ses som ett förslag på pratmanus för läraren.

Den lärare som i stället väljer stadieböckerna får själv lägga upp sin planering för de olika ämnena, som till exempel när det passar att läsa vad. Eftersom vi från förlagshåll inte kan förutsätta vilka avsnitt från de andra ämnena eleverna mött tidigare är lärarhandledningarna till stadieböckerna inte lika metodiska. I gengäld har vi fyllt dem med mer faktabakgrunder. Även grundböckerna är något mer fylliga med fler fördjupningar och stickspår.

Årskursböckerna erbjuder något som kan liknas vid en snitslad bana mellan ämnena. Texternas omfång och komplexitet ökar successivt för varje årskurs. Fakta byggs på steg för steg och varje arbetsområde har en uttänkt plats. Upplägget hjälper eleven att se hur ämnena hör ihop och samspelar. I lärarhandledningen finns en metodisk gång att följa med något som nästan kan ses som ett förslag på pratmanus för läraren.

Den lärare som i stället väljer stadieböckerna får själv lägga upp sin planering för de olika ämnena, som till exempel när det passar att läsa vad. Eftersom vi från förlagshåll inte kan förutsätta vilka avsnitt från de andra ämnena eleverna mött tidigare är lärarhandledningarna till stadieböckerna inte lika metodiska. I gengäld har vi fyllt dem med mer faktabakgrunder. Även grundböckerna är något mer fylliga med fler fördjupningar och stickspår.

Jag har tankar och idéer som handlar om PULS. Vad gör jag?

Hurra! Vi tar väldigt gärna emot förslag på vad vi kan göra för att underlätta ditt arbete. Det kan handla både om tryckta böcker, material för nedladdning, fortbildning med mera. Tveka inte att höra av dig! Våra kontaktuppgifter finns på första sidan här på PULS materialbank.

Hurra! Vi tar väldigt gärna emot förslag på vad vi kan göra för att underlätta ditt arbete. Det kan handla både om tryckta böcker, material för nedladdning, fortbildning med mera. Tveka inte att höra av dig! Våra kontaktuppgifter finns på första sidan här på PULS materialbank.