Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Karin Nygårds, lärare, författare, programledare m.m
Författare till kapitlen Hur Sverige styrs och Medier (SH)

De två kapitel som jag har skrivit, Hur Sverige styrs och Medier, handlar bägge två om vikten av demokrati och hur vi kan stärka den hos våra elever. Flera undersökningar de senaste åren pekar på att unga inte ser poängen med demokrati, utan uppfattar det som ett trögt och ineffektivt system. Samtidigt ökar informationsflödet med starkt polariserade inslag genom allt fler olika kanaler. Genom kunskap om hur demokrati och medier fungerar bygger vi trygga unga för framtiden.

David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola
Författare till kapitlet Religionen i samhället (RE)

Sverige är idag ett av Europas mest sekulära och mest mångreligiösa land på samma gång. Det ställer oss inför en situation där det är viktigt att kunna tänka om religion och icke-religion bortom stereotyper och alltför grova förenklingar. Jag hoppas att avsnittet som jag skrivit ska ge eleverna några verktyg att göra det.

Kajsa Bornedal,  tidigare Internationell chef på RFSL, numera Amnesty
Författare till kapitlen Lag och rätt (SH) och Etik och livsfrågor (RE)

Jag vill att mina texter blir en upptäcktsresa i hur alla bidrar och behövs för ett tryggt och jämlikt samhälle. Samhället, vi:et – du och jag, vårdar samhällsinstitutionerna, värnar om varandra och formulerar framtidsvisioner tillsammans. Jag hoppas eleven ser sin egen roll och betydelse i samhället och får verktyg att navigera i en komplex verklighet med empati och omsorg.

Kajsa Kramming, lärare, provkonstruktör och doktor i kulturgeografi, Uppsala universitet
Erik Sandberg, lärare och provkonstruktör vid enheten för nationella proven i geografi, Uppsala universitet
Författare till kapitlet Hållbar utveckling (GE)

I vår text presenterar vi de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Men vi vill också förmedla att hållbar utveckling är mer än de olika dimensionerna var för sig. Om eleverna får kunskaper om hållbar utveckling och lär sig att se samband kan de bättre förstå och analysera sin omvärld. Förhoppningsvis ska texten inspirera eleverna till att påverka utvecklingen genom att vara delaktiga i samhället och influera makthavare, snarare än att sopsortera perfekt i hemmet.

Karin Nygårds

Lärare, författare, programledare m.m

De två kapitel som jag har skrivit, Hur Sverige styrs och Medier, handlar bägge två om vikten av demokrati och hur vi kan stärka den hos våra elever. Flera undersökningar de senaste åren pekar på att unga inte ser poängen med demokrati, utan uppfattar det som ett trögt och ineffektivt system. Samtidigt ökar informationsflödet med starkt polariserade inslag genom allt fler olika kanaler. Genom kunskap om hur demokrati och medier fungerar bygger vi trygga unga för framtiden.