Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Boktipset

Här tipsar vi om boken "Studiehandledning på modersmålet – teori och praktik" skriven av forskaren Anne Reath Warren. Du kan även ladda ner kostnadsfritt extramaterial till boken, i form av gemensam och individuell planering och uppföljning av handledning.

Studiehandledning på modersmålet ger teoretiska kunskaper om flerspråkig utveckling, sätter studiehandledning i en skol- och samhällskontext och bidrar till att skapa klarhet i studiehandledarnas uppdrag. Med praktiknära inblickar i den pedagogiska och organisatoriska verksamheten, ges verktyg för att möta elevernas behov i en inkluderande lärmiljö.

Med en solid förankring i styrdokument visar denna grundbok hur studiehandledning på modersmålet kan organiseras, genomföras och utvecklas i samarbete med skolpersonal och hem. Den vänder sig till blivande och verksamma studiehandledare, men även till lärare och skolledare som vill främja ett gott samarbete för bästa resultat.

Studiehandledning på modersmålet ger teoretiska kunskaper om flerspråkig utveckling, sätter studiehandledning i en skol- och samhällskontext och bidrar till att skapa klarhet i studiehandledarnas uppdrag. Med praktiknära inblickar i den pedagogiska och organisatoriska verksamheten, ges verktyg för att möta elevernas behov i en inkluderande lärmiljö.

Med en solid förankring i styrdokument visar denna grundbok hur studiehandledning på modersmålet kan organiseras, genomföras och utvecklas i samarbete med skolpersonal och hem. Den vänder sig till blivande och verksamma studiehandledare, men även till lärare och skolledare som vill främja ett gott samarbete för bästa resultat.

Sagt om boken: 

"En mycket angelägen bok inom ett område där det behöver skapas såväl teoretisk som pedagogisk kunskap. Rekommenderas till skolledare, lärare och verksamma eller blivande studiehandledare"
Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 16, 2021

Sagt om boken: 

"En mycket angelägen bok inom ett område där det behöver skapas såväl teoretisk som pedagogisk kunskap. Rekommenderas till skolledare, lärare och verksamma eller blivande studiehandledare"
Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 16, 2021

Studiehandledning på modersmålet Studiehandledning på modersmålet
Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledning på modersmålet

ISBN 9789127825215
Utkom 24 juni 2021

Elever som ännu inte klarar av att tillgodogöra sig undervisning helt på svenska har rätt till studiehandledning på modersmålet eller det starkaste skolspråket. Denna grundbok visar hur studiehandledare,…

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.