Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tillgänglighet och lektionsstöd i fokus med nya Digilär

Edtech-bolaget Digilär har släppt en rad nyheter i sina heldigitala läromedel lagom till höstterminen 2019. Lärare och elever möts nu av ett enklare, snyggare och smidigare Digilär.

De nya funktionerna och utvecklingen i Digilär är framtagna med inspel från de lärare och elever som använder läromedlen varje dag.

- Våra användare kommer att få en helt ny upplevelse – med Digilärs styrkor bevarade. Grunden för utvecklingen är givetvis synpunkter och förslag från kunderna, men även vår ambition att vara tekniskt ledande inom digitala läromedel. Man kan förvänta sig mängder med utveckling i varenda del av Digilär, säger Mikael Wahss, utvecklingschef på Digilär.

Individanpassning för eleven – Digilärs signum
”Anpassat för alla” har alltid varit ett signum för Digilär. Med stöd från bl.a. Specialpedagogiska skolmyndigheten har ett flertal olika stödfunktioner utvecklats som finns i Digilär redan idag. Det handlar bland annat om fokusläge för att få en renare yta att läsa på för eleven, möjlighet att bläddra i stället för skrolla, läslinjal, texter på olika nivåer och typsnitt för elever med dyslexi. Nu tar Digilär detta ett steg längre.

- I nya Digilär får elever som behöver stöd för sin läsning och koncentration än mer stöttning. Fokusläge blir standard – det blir alla elever hjälpta av. Och nu kan eleven lyssna, inte bara på texter, utan också på frågor, uppgifter och även matematikens arbetsflöden – något som är efterfrågat av elever, lärare och specialpedagoger runt om i landet, säger Cecilia Lilja, produktionschef på Digilär.

Stor frihet och stöttning till läraren
En betydande nyhet är att läraren kan skapa egna arbetsupplägg för sina elever. Det finns möjlighet att planera undervisningen med innehåll från alla lärarens Digilär-läromedel, blandat med eget material, samtidigt som det alltid finns en färdig läromedelsstruktur att utgå ifrån.

Med Digilär får läraren möjlighet att nyttja alla fördelar som ett digitalt läromedel kan ge, som smidigare kommunikation med eleven och förenklad uppföljning. Möjlighet till stöd och fördjupning för eleven på olika nivåer hjälper läraren att hålla klassen samlad.

Nytt men ändå som vanligt
Uppdateringen görs under sommaren och för användarna är det bara att logga in som vanligt till höstterminen för att komma in i nya Digilär.

5 nyheter i Digilär

1. Allt innehåll kan fås uppläst – även frågor och uppgifter. Digilär väljer automatiskt mellan inläst tal och talsyntes.
2. Eleven har sitt material lätt åtkomligt. Filinlämning direkt i uppgiften gör det möjligt att tala in sitt svar i t.ex. sin mobil och lämna in ljudfilen till läraren. Eleven kan svara med en film, en bild eller en text. Svaret blir lättillgängligt för både lärare och elev.   
3. Förenklad navigering.   
4. Läraren kan planera sin undervisning med en helt ny funktionalitet.   
5. Det går att jobba vidare även utan uppkoppling.

Läs mer om nya Digilär på digilär.se.

För mer information, kontakta gärna:

Cecilia Lilja, produktionschef Digilär, 070 – 091 19 50, cecilia@digilar.se

Mikael Wahss, grundare och utvecklingschef Digilär, 073 – 314 17 14, mikael@digilar.se

Digilär grundades av Stellan Wigh och Mikael Wahss och det första heldigitala läromedlet lanserades 2011. Idag ger edtech-bolaget ut kompletta heldigitala läromedel för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Sedan 2017 är Digilär en del av Natur & Kultur.

Vy från nya Digilär som lanseras till höstterminen