Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hurra för våra författare!

Anna Nordh-Ericsson och Ingmarie Lundhäll (kategori Lågstadium) samt Hans Heikne och Lena Alfredsson (kategori Gymnasium) får SLFF:s pris Lärkan.

Om Lärkan

Lärkan är ett pris för etablerade författare. Priset gäller för medverkan i aktuella och i undervisningssammanhang väl fungerande läromedel eller kurslitteratur, som getts ut i Sverige.

Lärkan delas ut i sex kategorier: Förskola, Åk 1–3, Åk 4–6, Åk 7–9, Gymnasium samt Högskola/Universitet. I varje kategori delas 50 000 kronor ut. Priset kan tillfalla en författare eller delas av flera i ett team.

Med SLFF:s läromedelsförfattarpriser vill vi uppmärksamma läromedlens roll i utbildningssystemet.Vi vill premiera gott författarskap och stärka läromedelsförfattarnas ställning som viktiga kulturbärare.

Fokus är på författargärningen och helheten i författarskapet, inte ett visst speciellt läromedel eller läromedelsserie. Detta utesluter inte att det kan vara en författare till ett läromedel, som på olika sätt kan vara banbrytande eller vägledande.

Lena Alfredsson och Hans Heikne
Ingmarie Lundhäll och Anna Nordh-Ericsson