Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Är du säker på att du vet hur kampen började?

Norska feministprofilerna Marta Breen och Jenny Jordahl ger oss 150 år av kvinnor i kamp, presenterat på ett både unikt och roligt sätt.

Kvinnor i kamp är en precis och underhållande redogörelse av kvinnorättsrörelsens många dramatiska slag ur ett unikt internationellt och historiskt perspektiv. Den ger oss en lekfull inblick i de problem som har definierat kvinnors kamp och är både en hyllning till de kvinnor som har kämpat, samtidigt som den påminner oss om att vi fortfarande har många strider kvar att vinna. Och trots att boken från början riktar sig till barn från ca 10 år kan jag nästan lova att alla kommer lära sig något nytt av den roliga stund som Kvinnor i kamp ger läsaren!

Marta Breen och Jenny Jordahl

Varför skrev ni Kvinnor i kamp?

- Efter att ha skrivit om norska kvinnopionjärer i en tidigare bok kändes det helt naturligt att lyfta blicken internationellt. I Kvinnor i kamp berättar vi om kvinnohistoriens många dramatiska slag, från sufragetterna till metoo. Även om förtryck av kvinnor diskuterades redan under medeltiden var det bara när kvinnor började organisera i mitten av 1800-talet som saker började hända.

Varför skrev ni Kvinnor i kamp?

- Efter att ha skrivit om norska kvinnopionjärer i en tidigare bok kändes det helt naturligt att lyfta blicken internationellt. I Kvinnor i kamp berättar vi om kvinnohistoriens många dramatiska slag, från sufragetterna till metoo. Även om förtryck av kvinnor diskuterades redan under medeltiden var det bara när kvinnor började organisera i mitten av 1800-talet som saker började hända.

Kvinnor i kamp

Vem tycker ni ska läsa boken?

-Vi hoppas såklart att boken når både unga och vuxna, eftersom det finns stora hål i människors kunskaper inom detta område. Berättelserna om de förtryck kvinnor har levt med och under borde verkligen vara grundläggande kunskap som man får med sig från grundskolan. Det finns fortfarande otroligt många kvinnor i världen som ännu kämpar för sina rättigheter. Och för att vi ska kunna vara delaktiga i deras kamp måste vi förstå vår egen historia.

Har ni något tips på hur man kan arbeta med boken?

- Vi har försökt att ladda upp boken på ett så pedagogiskt sätt så möjligt, genom att dela in ämnena i tre huvudkategorier - de tre viktigaste kamperna i kvinnorörelsens historia:

  1. Kampen för tillgång till utbildning och yrke (med andra ord: ekonomiskt oberoende)
  2. Kampen för rösträtt (och här är också kampen för att betraktas som en rationellt tänkande varelse och få sin röst hörd i namnet demokrati)
  3. Kampen om makten över sin egen kropp.

Vi tror att de flesta av dagens debatter också kan placeras under dessa tre kategorier. Så ett förslag kan vara att man behandlar aktuella debatter om jämställdhet och ser vilka av de tre kategorierna de faller in.

Vem tycker ni ska läsa boken?

-Vi hoppas såklart att boken når både unga och vuxna, eftersom det finns stora hål i människors kunskaper inom detta område. Berättelserna om de förtryck kvinnor har levt med och under borde verkligen vara grundläggande kunskap som man får med sig från grundskolan. Det finns fortfarande otroligt många kvinnor i världen som ännu kämpar för sina rättigheter. Och för att vi ska kunna vara delaktiga i deras kamp måste vi förstå vår egen historia.

Har ni något tips på hur man kan arbeta med boken?

- Vi har försökt att ladda upp boken på ett så pedagogiskt sätt så möjligt, genom att dela in ämnena i tre huvudkategorier - de tre viktigaste kamperna i kvinnorörelsens historia:

  1. Kampen för tillgång till utbildning och yrke (med andra ord: ekonomiskt oberoende)
  2. Kampen för rösträtt (och här är också kampen för att betraktas som en rationellt tänkande varelse och få sin röst hörd i namnet demokrati)
  3. Kampen om makten över sin egen kropp.

Vi tror att de flesta av dagens debatter också kan placeras under dessa tre kategorier. Så ett förslag kan vara att man behandlar aktuella debatter om jämställdhet och ser vilka av de tre kategorierna de faller in.