Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vad betyder det att vara en nationell minoritet i dag?

Om nationella minoriteter, ur SOL NOVA Samhälle 7 inklusive arbetsuppgifter.

När du läst kapitlet kan du bland annat svara på:
• Vad är en nationell minoritet?
• Hur och varför har de nationella minoriteterna
diskriminerats genom åren?
• Vilka rättigheter har de nationella minoriteterna i dag?

Om kolonisationen av samer, ur SOL NOVA Historia 7

• Redogör: Vilka räknas till ett lands ursprungsfolk?
• Jämför: Vilka likheter och skillnader kan du se mellan kolonisationen av samer och kolonisationen av azteker och inka?
• Reflektera: Hur kommer det sig att det under lång tid har talats mer i Sverige om övergrepp mot andra ursprungsfolk än samer?

Svenskan och dess släktingar

Om nordiska språk, minoritetsspråk och dialekter

I Sverige finns det sedan lång tid tillbaka minoritetsgrupper som talar ett eget språk och har en egen kultur. För att skydda dessa kulturer och språk beslutade riksdagen år 2000 att de ska få speciella rättigheter. Det är fem språk som har fått ställning som minoritetsspråk i Sverige: finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani och jiddish. 

Lektionsuppgift

Arbetet för minoriteter i din kommun

Hur ser det ut i din kommun? Görs det något för att underlätta för minoriteterna?

  • Läs på kommunens hemsida och ta kontakt med den person som är ansvarig för dessa frågor.
  • Finns det någon förening i er kommun för någon av minoritetsgrupperna? Ta i så fall kontakt med den och fråga om de tycker att kommunen gör tillräckligt för dem.
  • Diskutera i klassen hur situationen ser ut i er kommun och om ni tycker att det görs tillräckligt. 

Lektionstipset är hämtat ur Kontakt stadiebok (sid 390), basläromedel i svenska för åk 7-9

Samerna i samhället

Och det är nu en gång för alla på det sättet att små nationer som vår, ofta får stå tillbaka för andra stora nationer.

Så inledde Elsa Laula det första stormötet för samer i Trondheim 1917. Läs hela talet här >

Valet av den 6 februari som samernas nationaldag kommer sig av att det första samiska stormötet ägde rum i Trondheim just den 6 februari år 1917.

Filmer, frågor och fördjupningsuppgifter

I SOL NOVA Samhälle 7 finns ett helt kapitel om Sveriges nationella minoriteter. I det tillhörande extramaterialet, som du når kostnadsfritt, finns massor av uppgifter och filmer för eleverna.

Se extramaterialet här

Tips! Filmer om minoriteter

Hälsa på hos Brita, Nadja, Marcus, Ellen och Jami

På UR Play finns programmet Andrea hälsar på där programledaren Andrea Hökerberg möter fem barn som tar med oss på en spännande resa genom Sverige. Vi provar på tornedalska fiskkakor och sjunger karaoke. Barnen tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter som: samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar.

Hälsa på hos Brita, Nadja, Marcus, Ellen och Jami

På UR Play finns programmet Andrea hälsar på där programledaren Andrea Hökerberg möter fem barn som tar med oss på en spännande resa genom Sverige. Vi provar på tornedalska fiskkakor och sjunger karaoke. Barnen tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter som: samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar.