Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fortbildning för lärare i fk-åk 6

Läs- och skrivkonferensen är mötesplatsen för alla som arbetar med läs- och skrivutveckling! Här möts den praktiska undervisningen i klassrummet och aktuell forskning.

Agneta Edwards

Boklista

Boel de Geer

Presentation

Bilder från Läskonferensen 2022

Program

08:15–09:00 Registrering och frukost

Program

08:15–09:00 Registrering och frukost

09:00–10:00 Inte bara betydelser – att arbeta med ordförråd och ordkunskap

09:00–10:00 Inte bara betydelser – att arbeta med ordförråd och ordkunskap

Genom att arbeta medvetet och systematiskt med ord­kunskap utifrån de tre dimensionerna form, betydelse och användning, stärks elevers ordförråd men också deras språkliga medvetenhet. Eleverna får redskap att bygga och strukturera sina ordförråd och det skapas en klassrumskultur präglad av ett aktivt och nyfiket förhållningssätt till språk.

Boel De Geer är docent i svenska vid Södertörns högskola och undervisar sedan många år vid Lärarutbildningarna för förskola och fk-3.

Boel De Geer är docent i svenska vid Södertörns högskola och undervisar sedan många år vid Lärarutbildningarna för förskola och fk-3.

10:00–10:30 Kaffe, te och frukt

10:00–10:30 Kaffe, te och frukt

10:30–11:30 Läs- och skrivundervisning som gör skillnad – att undervisa med utgångspunkt i TCRWP

10:30–11:30 Läs- och skrivundervisning som gör skillnad – att undervisa med utgångspunkt i TCRWP

Anna och Lisa vill skapa nyfikenhet om hur läs-och skrivundervisning kan utvecklas i en svensk kontext med utgångspunkt i TCRWP, Teachers College Reading and Writing Project. Föreläsarna lägger särskilt fokus på hur reflekterande högläsning kan bidra till att elever själva blir »läsglada«.

Anna Månsson Nylund arbetar som förstelärare på Nya Landamäreskolan i Göteborg. År 2020 mottog hon Svenska Akademiens svensklärarpris.

Lisa Molin arbetar som lektor vid Center för skolutveckling i Göteborg.

Anna Månsson Nylund arbetar som förstelärare på Nya Landamäreskolan i Göteborg. År 2020 mottog hon Svenska Akademiens svensklärarpris.

Lisa Molin arbetar som lektor vid Center för skolutveckling i Göteborg.

11:30–12:45 Lunch

11:30–12:45 Lunch

12:45–13:25 Bilderbokens mångfald och möjligheter

12:45–13:25 Bilderbokens mångfald och möjligheter

Agneta Edwards föreläser om bilderbokens kraft och magi och visar att det finns bilderböcker för alla åldrar, ämnen och genrer. Som utgångspunkt för boksamtal, bildberättande bildanalys och eget skapande kan bilderboken bli en viktig del i arbetet med fördjupad läsförståelse och skrivutveckling.

Agneta Edwards är litteraturpedagog, föreläsare och författare. Under 2022 utkommer hennes nya bok om bilderböcker i de första skolåren. Agneta tilldelades Barnboksakademins Eldsjälspris 2002 och Gulliverpriset 2021.

Agneta Edwards är litteraturpedagog, föreläsare och författare. Under 2022 utkommer hennes nya bok om bilderböcker i de första skolåren. Agneta tilldelades Barnboksakademins Eldsjälspris 2002 och Gulliverpriset 2021.

13:30–14:30 Kreativt skrivande

13:30–14:30 Kreativt skrivande

Hur kan man tänka? Hur kan man arbeta? Vad är nyttan och fördelarna? Gör kreativt skrivande någon skillnad? Ja, det är Tove övertygad om!

Deltagarna på Läskonferensen kommer få göra några korta och kreativa skrivövningar med Tove. Hon kommer dela med sig av inspiration och redskap som man kan ta med till sin egen undervisning – för att använda på sitt sätt.

Tove Berggren är författare och skrivpedagog och har gett ut flera barnböcker, bland annat böckerna om Lennart Lordi. Tove arbetar med Skapande Skola i Göteborg och gör skriv-workshops för barn och unga.

Tove Berggren är författare och skrivpedagog och har gett ut flera barnböcker, bland annat böckerna om Lennart Lordi. Tove arbetar med Skapande Skola i Göteborg och gör skriv-workshops för barn och unga.

14:30–15:00 Fikapaus

14:30–15:00 Fikapaus

15:00–15:40 Litteraturens kraft, panelsamtal

15:00–15:40 Litteraturens kraft, panelsamtal

Hur kan vi bidra till att barn blir läsare och att de fortsätter att vara läsare av egen lust och kraft? Ta del av lyckade erfarenheter och lösningar när Läskonferensens panelsamtal äger rum. Vi har bjudit in Cilla Dalén, Johan Rundberg och Lana Dervisic Vrbanjac. Moderator är Sara Persson.

Cilla Dalén är bibliotekarie på Enbacksskolan i Tensta där hon strävar efter att skolbiblioteket ska vara ett betydelsefullt stöd för lärarna i deras arbete med läsförståelse. Cilla Dalén tilldelades Ingvar Lundberg-priset 2020 och Svenska Akademiens bibliotekariepris 2022.

Johan Rundberg är författare och bosatt i Stockholm. Johan tilldelades Augustpriset 2021 i barn- och ungdomsklassen för "Nattkorpen", första delen i trilogin "Månvind & Hoff", om barn på samhällets botten i 1800-talets Stockholm. Han mottog även priset Crimetime Award för Årets barndeckare 2021 och har dessutom skrivit läromedel och andra kapitelböcker för åldern 9–12.

Lana Dervisic Vrbanjac arbetar som lärare med nyanlända elever på Bandhagens skola i Stockholm. I sin undervisning låter hon eleverna möta avancerade texter och ha strukturerade textsamtal tidigt i sin språkutveckling. Lana tilldelades år 2020 priset Pennsvärdet av Stiftelsen Berättarministeriet.

Moderator är Sara Persson, grundskolelärare i svenska och svenska som andraspråk samt förstelärare med inriktning på formativ bedömning. Hon tilldelades Svenska Akademiens svensklärarpris 2019.

Cilla Dalén är bibliotekarie på Enbacksskolan i Tensta där hon strävar efter att skolbiblioteket ska vara ett betydelsefullt stöd för lärarna i deras arbete med läsförståelse. Cilla Dalén tilldelades Ingvar Lundberg-priset 2020 och Svenska Akademiens bibliotekariepris 2022.

Johan Rundberg är författare och bosatt i Stockholm. Johan tilldelades Augustpriset 2021 i barn- och ungdomsklassen för "Nattkorpen", första delen i trilogin "Månvind & Hoff", om barn på samhällets botten i 1800-talets Stockholm. Han mottog även priset Crimetime Award för Årets barndeckare 2021 och har dessutom skrivit läromedel och andra kapitelböcker för åldern 9–12.

Lana Dervisic Vrbanjac arbetar som lärare med nyanlända elever på Bandhagens skola i Stockholm. I sin undervisning låter hon eleverna möta avancerade texter och ha strukturerade textsamtal tidigt i sin språkutveckling. Lana tilldelades år 2020 priset Pennsvärdet av Stiftelsen Berättarministeriet.

Moderator är Sara Persson, grundskolelärare i svenska och svenska som andraspråk samt förstelärare med inriktning på formativ bedömning. Hon tilldelades Svenska Akademiens svensklärarpris 2019.

15:40-16:00 Ungas skrivande och skaparlust

15:40-16:00 Ungas skrivande och skaparlust

Ta del av hur mediehuset Fanzingo arbetar med ungas skrivande och skaparlust för att få ett mer inkluderande samhälle. 

16:00–16:30 Vad är hemligheten bakom Familjen Knyckertz

16:00–16:30 Vad är hemligheten bakom Familjen Knyckertz

Vad vet du om barnens bästa tvärtomfamilj Familjen Knyckertz? Möt författaren Anders Sparring och illustratören Per Gustavsson som tillsammans skapat böcker som leder till läsglädje och ett sug efter fler böcker att läsa. Visst är du också nyfiken på hur arbetet med familjen Knyckertz växt fram både som bokserie och julkalender för TV? Ta del av författarens och illustratörens vision och arbetsglädje för historien och karaktärerna.

16:30–17:30 Mingel, bubbel och tilltugg

16:30–17:30 Mingel, bubbel och tilltugg