Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Beställ ett friex av Natürlich 4!

Erbjudande: Beställ ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar av Natürlich 4. Du får även en affisch med användbara tyska fraser att sätta upp i klassrummet!

Nu har Natürlich 4 äntligen kommit! Passa på att beställa hem boken för att utvärdera om den passar för din tyskundervisning. Natürlich är en läromedelsserie som har ett tydligt fokus på språket och kulturen i de tyskspråkiga länderna. Eleverna engageras genom autentiska situationer och många olika texttyper.

Beställ kostnadsfritt: 

Moderna språk

Här hittar du alla Natur & Kulturs läromedel i moderna språk.
Utforska Moderna språk