Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Engelska

Övning som passar åk 7–9

Engelska_lasforstaelse_Gibraltar.pdf
Vad: Text och läsförståelsefrågor samt "utforska"-uppgifter om Gibraltar hämtade ur Explore 7–9.

Övning som passar gy/vux

Engelska_gap_test4.pdf
Vad: Läsförståelse med lucktest, hämtat ur Echo 5.

Explore 7-9

Med denna bok i klassrummet möter eleverna den engelsktalande världen och utvecklar sin förståelse av kulturella och sociala företeelser i olika sammanhang där engelska talas. Eleverna läser texter på olika nivåer och arbetar med uppgifter, bland annat i läsförståelse, kopplade till texterna.  

Läs mer

Echo, andra upplagan

Vår uppskattade läromedelsserie i engelska för gymnasiet revideras och blir ännu bättre. Precis som tidigare innehåller Echo olika texttyper med fokus på engagerande och ibland utmanande samhällsfrågor. Bland nyheterna finns flera nyskrivna kapitel och flera nya övningstyper för att eleverna ska utveckla en allsidig språklig säkerhet.

Läs mer

Läromedel i engelska

Läromedel i engelska från Natur & Kultur för lågstadiet upp till gymnasiet och vuxenutbildning. Skills är vårt stora basläromedel för mellanstadiet. Upptäck nya Spot on för grundläggande engelska på vuxenutbildningen. Digilär erbjuder heldigitala alternativ.
Utforska Läromedel i engelska