Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Engelska

Övning som passar åk 7–9

Engelska_lasforstaelse_Gibraltar.pdf
Vad: Text och läsförståelsefrågor samt "utforska"-uppgifter om Gibraltar hämtade ur Explore 7–9.

Övning som passar gy/vux

Engelska_gap_test4.pdf
Vad: Läsförståelse med lucktest, hämtat ur Echo 5.

Explore 7-9

Med denna bok i klassrummet möter eleverna den engelsktalande världen och utvecklar sin förståelse av kulturella och sociala företeelser i olika sammanhang där engelska talas. Eleverna läser texter på olika nivåer och arbetar med uppgifter, bland annat i läsförståelse, kopplade till texterna.  

Läs mer

Läromedel i engelska

Upptäck Natur & Kulturs breda utbud av läromedel i engelska. Skills är vårt stora basläromedel för låg- och mellanstadiet. Wings är engelskläromedlet för åk 6-9 som utgår från individen och Echo är vår uppskattade läromedelsserie i engelska för gymnasiet. Läs mer om serierna längre ner på sidan.
Utforska Läromedel i engelska