Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Möt vårt forskarråd

För att följa den bästa forskningen och stärka den vetenskapliga förankringen i vår utveckling av digitala läromedel har vi under åren 2019-2023 haft ett konsultativt forskarråd, som bestod av Sveriges ledande forskare inom utbildning och digitalisering. Här kan du läsa mer om dem.

Agneta Gulz

Agneta Gulz leder forskargruppen Educational Technology Group, som är inriktade på klassrumsnära forskning om undervisning och lärande (F-9 samt förskola). Som centralt forskningsinstrument – i kombination med andra instrument och metoder – använder gruppen ett flertal egenutvecklade digitala lärresurser  samt några dito utvecklade av samarbetspartner i Stanford.

Ola Helenius

Docent vid Nationellt Centrum för matematikutbildning vid Göteborgs universitet. Forskningen rör lärande och undervisning i matematik på bred front, dels både från förskolan och i resten av skolsystemet, inklusive vuxenutbildning, med också med många olika teoretiska ingångar. 

Torkel Klingberg

Professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, forskning som rör barnhjärnans utveckling och träning, med fokus på kognitiva förmågor och matematik. (NoK-författare)

Italo Masiello

Leder kunskapsområdet Educational technology på inst för datavetenskap och mediateknik på Linnéuniversitetet, vilket är tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan kring digitala lärandeteknologier.

Jalal Nouri

Docent. Leder Learning Analytics och AI för Eduation-gruppen på Institutionen för Data- och Systemvetenskap. Mina forskningsintressen är: learning analytics, artificiell intelligens för utbildning, programmeringsutbildning (computational thinking), blandade lärmiljöer och 21st century skills.

Olga Viberg

Olga Viberg är lektor i medieteknik, med inriktning på teknikförstärkt lärande, vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Stockholm. Hennes forskning inkluderar fokus på data-driven inlärningsanalys i utbildning ('learning analytics'), integration av formella och informella inlärningsmiljöer, design för lärande, självreglerat lärande samt etiska aspekter i samband med användning av Edtech i utbildningskontexten.

Anna Åkerfeldt

Anna Åkerfeldt, Fil dr i didaktik, verksam vid Stockholms Universitet, Institutionen för matematik- och naturvetenskapliga ämnenas didaktik. Forskar kring hur lärare undervisar och elevernas lär sig med stöd av digitala lärresurser. Hennes intresse inom området är framförallt bedömning, programmering i grundskolan och fjärr- och distansundervisning. Redaktör för Designs for Learning som är en vetenskaplig tidskrift utgiven av Stockholm University Press.