Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Gratis provlektion ur Echo 5

Här får du ett utdrag ur nya Echo 5 i form av texter med tillhörande övningar och ljudfiler som du kan använda tillsammans med dina elever.

Texterna handlar om rasism i USA, dess konsekvenser i dagens samhälle och om Jim Crow. I de tillhörande övningarna finns läsförståelsefrågor, diskussionsuppgifter, skrivuppgifter, ordövningar samt en längre hörförståelse.


Ljudfiler till kapitlet:

Echo 5_Retire the Crow.mp3

Echo 5_What was Jim Crow.mp3

Echo 5_Consequences of Racism in the US.mp3

Echo 5_Listening activity.mp3

Echo, andra upplagan

Vår uppskattade läromedelsserie i engelska för gymnasiet revideras och blir ännu bättre. Precis som tidigare innehåller Echo olika texttyper med fokus på engagerande och ibland utmanande samhällsfrågor. Bland nyheterna finns flera nyskrivna kapitel och flera nya övningstyper för att eleverna ska utveckla en allsidig språklig säkerhet.

Läs mer