Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

”Jag vill att det ska finnas en tydlig koppling till yrkesrollen.”

Foto: privat.

Louise Sjöstrand är utbildad gymnasielärare i svenska och pedagogik och undervisar sedan 2014 på barn- och fritidsprogrammet inom kommunala vuxenutbildningen i Stockholm. Parallellt med arbetet har hon skrivit två läromedel, Yrkessvenska i barnomsorgen (2018) och Pedagogikboken (2020). Den senare är ett läromedel som behandlar alla fyra grundkurser i pedagogik: lärande och utveckling, människors miljöer, kommunikation och pedagogiskt ledarskap.

Jag ville skriva en bok som samlar flera kurser i pedagogikämnet, för att skapa en bra helhet och röd tråd mellan dem. Här har varje kurs en egen del bestående av fyra kapitel med varsitt unikt innehåll. I de fall samma centrala innehåll återkommer mellan kurser har vi noga analyserat vilket perspektiv som lämpar sig för respektive kurs, så att vi inte säger samma saker gång på gång.

Louise Sjöstrand förklarar att utgångspunkten för strukturen är att materialet inte ska upplevas som för kompakt: faktatext blandas därför upp med fallbeskrivningar och uppgifter där fokus ligger på hur teori kan översättas till praktik.

Vi varvar den abstrakta teorin med fallbeskrivningar, uppdrag och reflektioner som kopplar till en situation i förskola eller skola. Jag ville att det skulle finnas en tydlig koppling till yrkesrollen. Alla elever på barn- och fritidsutbildningen ska jobba med barn på något sätt och de ska känna att de har nytta av kunskaperna.

Drivkraften var att skapa ett heltäckande läromedel där innehållet är centrerat kring yrkesrollen och skala bort sådant som hamnar utanför. Att hålla sig till det väsentliga blev också ett sätt komprimera mängden innehåll och därmed tillgängliggöra den viktiga faktagrunden även för elever som har svårt att ta sig igenom stora mängder text. Louise Sjöstrand lyfter fram vad det här möjliggör även för läraren:

Jag brukar kalla Pedagogikboken för ett basläromedel, det är en bas för respektive kurs, och det täcker hela det centrala innehållet, men det finns också utrymme för läraren att ta in filmer, artiklar och annat dagsaktuellt. Olika delar av Sverige kan ha olika fokus. I vissa kommuner är det till exempel mycket större med friluftspedagogik medan det i andra är mer fokus på språkinriktad pedagogik. Min tanke var att då kan barnskötarutbildarna fokusera på de lokala intresseområdena men ändå lägga den gemensamma grunden med hjälp av Pedagogikboken.

Finns det inte en risk att kunskap och viktig information går förlorad när fyra kurser kokats ner till en bok?
En farhåga vi hade var just att det skulle uppfattas så, att den är för tunn för att täcka hela det centrala innehållet för alla fyra kurser. Men det gör den. Vi har jobbat aktivt med urvalet på det sättet. Att få med det som behövs men inte massa extra. Sedan har vi skapat ett kompletterande material för lärare och elever, som finns kostnadsfritt på webben, för den som vill ha mer. Där finns också ett lärarstöd som bland annat visar hur kursernas centrala innehåll går in i kapitlen.

Vad vill du att eleverna ska känna när de är klara med boken?
I och med att det här är de fyra första kurserna vill jag att de ska känna att ”wow, det här är ett viktigt yrke” och inte något man bara kan hoppa in och göra, att det kräver kunskap. Och så vill jag att de ska känna sig rustade att ta sig an kommande kurser och APL.

Louise Sjöstrand är utbildad gymnasielärare i svenska och pedagogik och undervisar sedan 2014 på barn- och fritidsprogrammet inom kommunala vuxenutbildningen i Stockholm. Parallellt med arbetet har hon skrivit två läromedel, Yrkessvenska i barnomsorgen (2018) och Pedagogikboken (2020). Den senare är ett läromedel som behandlar alla fyra grundkurser i pedagogik: lärande och utveckling, människors miljöer, kommunikation och pedagogiskt ledarskap.

Jag ville skriva en bok som samlar flera kurser i pedagogikämnet, för att skapa en bra helhet och röd tråd mellan dem. Här har varje kurs en egen del bestående av fyra kapitel med varsitt unikt innehåll. I de fall samma centrala innehåll återkommer mellan kurser har vi noga analyserat vilket perspektiv som lämpar sig för respektive kurs, så att vi inte säger samma saker gång på gång.

Louise Sjöstrand förklarar att utgångspunkten för strukturen är att materialet inte ska upplevas som för kompakt: faktatext blandas därför upp med fallbeskrivningar och uppgifter där fokus ligger på hur teori kan översättas till praktik.

Vi varvar den abstrakta teorin med fallbeskrivningar, uppdrag och reflektioner som kopplar till en situation i förskola eller skola. Jag ville att det skulle finnas en tydlig koppling till yrkesrollen. Alla elever på barn- och fritidsutbildningen ska jobba med barn på något sätt och de ska känna att de har nytta av kunskaperna.

Drivkraften var att skapa ett heltäckande läromedel där innehållet är centrerat kring yrkesrollen och skala bort sådant som hamnar utanför. Att hålla sig till det väsentliga blev också ett sätt komprimera mängden innehåll och därmed tillgängliggöra den viktiga faktagrunden även för elever som har svårt att ta sig igenom stora mängder text. Louise Sjöstrand lyfter fram vad det här möjliggör även för läraren:

Jag brukar kalla Pedagogikboken för ett basläromedel, det är en bas för respektive kurs, och det täcker hela det centrala innehållet, men det finns också utrymme för läraren att ta in filmer, artiklar och annat dagsaktuellt. Olika delar av Sverige kan ha olika fokus. I vissa kommuner är det till exempel mycket större med friluftspedagogik medan det i andra är mer fokus på språkinriktad pedagogik. Min tanke var att då kan barnskötarutbildarna fokusera på de lokala intresseområdena men ändå lägga den gemensamma grunden med hjälp av Pedagogikboken.

Finns det inte en risk att kunskap och viktig information går förlorad när fyra kurser kokats ner till en bok?
En farhåga vi hade var just att det skulle uppfattas så, att den är för tunn för att täcka hela det centrala innehållet för alla fyra kurser. Men det gör den. Vi har jobbat aktivt med urvalet på det sättet. Att få med det som behövs men inte massa extra. Sedan har vi skapat ett kompletterande material för lärare och elever, som finns kostnadsfritt på webben, för den som vill ha mer. Där finns också ett lärarstöd som bland annat visar hur kursernas centrala innehåll går in i kapitlen.

Vad vill du att eleverna ska känna när de är klara med boken?
I och med att det här är de fyra första kurserna vill jag att de ska känna att ”wow, det här är ett viktigt yrke” och inte något man bara kan hoppa in och göra, att det kräver kunskap. Och så vill jag att de ska känna sig rustade att ta sig an kommande kurser och APL.

Pedagogikboken

Pedagogikboken innehåller samtliga programgemensamma kurser i ämnet pedagogik på gymnasienivå: Lärande och utveckling, Människors miljöer, Pedagogisk ledarskap och Kommunikation.

Läs mer