Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Utdrag ur ”Tillåt mig tvivla – en bok om åsikter på gott och ont”

Åsikter kan skapa konflikter, men de kan också föra oss samman. Stefan Einhorn och Folke Tersman har skrivit en bok som tar sin utgångpunkt i polarisering, tvärsäkerhet och vikten av att kunna ändra sig. Hur ser författarna själva på ämnet och varför har de skrivit en bok om just åsikter? (Utdrag ur boken Tillåt mig tvivla, s. 18–19).

Foto: Eva Lindblad


Stefan
: …Vad är det viktigaste med boken, tycker du? Vad är det centrala budskapet?

Folke: Just att ett sätt att bli klokare är att öka sin förmåga att betrakta de egna åsikterna utifrån och att bristen på den förmågan gör det svårare att föra konstruktiva samtal med dem som vi är oense med.

Stefan: Skriver du utifrån ett akademiskt perspektiv eller är det för att ämnet berör dig personligen?

Folke: Det senare. Jag är orolig över vad som pågår, med ökad polarisering och auktoritära och intoleranta tendenser. Jag vill försöka bidra till lösningar på det sätt jag kan, det vill säga som filosof. De frågor vi diskuterar tillhör sådana som filosofin ägnar sig åt. Som till exempel när något kan anses vara vetenskapligt belagt eller när det kan vara rimligt att ändra åsikt. Och du själv? Varför skriver du en bok om åsikter?

Stefan: Därför att åsikter skapar möjligheter, och samtidigt också konflikter. Vi tror att det är vi som styr över våra åsikter när det i själva verket är de som i mångt och mycket styr över oss. Åsikter är viktiga! Jag vill att människor ska få bättre möjligheter att utforska sina åsikter och den betydelse de har i våra liv.

Folke: Varför skriver du inte boken själv? Varför skriva tillsammans med en filosof?

Stefan: Jag tror att det vore svårt att skriva en bok om åsikter på egen hand. Det behövs ett bollplank som gör att man inte seglar i väg. Dessutom kan jag lära mig mycket av dig.

Folke: Detsamma! Du och jag har ju skilda erfarenheter och utgångspunkter, och det här är ett av många ämnen som borde belysas från olika perspektiv. Det är just en av de tankar jag vill främja.


Stefan
: …Vad är det viktigaste med boken, tycker du? Vad är det centrala budskapet?

Folke: Just att ett sätt att bli klokare är att öka sin förmåga att betrakta de egna åsikterna utifrån och att bristen på den förmågan gör det svårare att föra konstruktiva samtal med dem som vi är oense med.

Stefan: Skriver du utifrån ett akademiskt perspektiv eller är det för att ämnet berör dig personligen?

Folke: Det senare. Jag är orolig över vad som pågår, med ökad polarisering och auktoritära och intoleranta tendenser. Jag vill försöka bidra till lösningar på det sätt jag kan, det vill säga som filosof. De frågor vi diskuterar tillhör sådana som filosofin ägnar sig åt. Som till exempel när något kan anses vara vetenskapligt belagt eller när det kan vara rimligt att ändra åsikt. Och du själv? Varför skriver du en bok om åsikter?

Stefan: Därför att åsikter skapar möjligheter, och samtidigt också konflikter. Vi tror att det är vi som styr över våra åsikter när det i själva verket är de som i mångt och mycket styr över oss. Åsikter är viktiga! Jag vill att människor ska få bättre möjligheter att utforska sina åsikter och den betydelse de har i våra liv.

Folke: Varför skriver du inte boken själv? Varför skriva tillsammans med en filosof?

Stefan: Jag tror att det vore svårt att skriva en bok om åsikter på egen hand. Det behövs ett bollplank som gör att man inte seglar i väg. Dessutom kan jag lära mig mycket av dig.

Folke: Detsamma! Du och jag har ju skilda erfarenheter och utgångspunkter, och det här är ett av många ämnen som borde belysas från olika perspektiv. Det är just en av de tankar jag vill främja.

Tillåt mig tvivla

Tvärsäkerhet och dogmatism kan medföra stora risker. Åsikter styr våra liv och när de går isär kan de leda till låsningar, brytningar och farlig polarisering – men oenigheterna kan också vara utvecklande och stimulerande, och de kan hjälpa oss att tänka nytt.

Läs mer