Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Missförstånd om psykos

Elina Arn, leg. psykolog och Magdalena Lindborg, leg. psykolog och leg. psykoterapeut (kbt) reder här ut missförstånd om psykos utifrån deras nya bok med samma namn.

Magdalena Lindborg, Elina Arn. Foto: Eva Lindblad

”Upplever en person psykossymtom är det schizofreni”
Psykossjukdomar och framför allt schizofreni är den vanligaste orsaken till att en person upplever psykossymtom. Det finns dock flera andra psykiatriska tillstånd där psykossymtom som hallucinationer och vanföreställningar kan förekomma. Det kan röra sig om en manisk psykos vid bipolär sjukdom, om stressutlösta psykossymtom vid borderline personlighetssyndrom eller magiskt tänkande vid autism eller OCD. Psykossymtom kan också bero på ett somatiskt tillstånd eller droger. Därför är det viktigt att en noggrann utredning görs innan diagnos ställs.

”Personer med schizofreni kommer alltid vara sjuka.”
Det stämmer att en person med schizofreni alltid kommer ha med sig en sårbarhet som innebär ökad risk för att återinsjukna i ett psykotiskt skov eller att på andra vis försämras i sitt mående. Med en stabil medicinering och kontakt med vården kan risken för att ett sådant återinsjuknande sker minska avsevärt. Trots att man har en sjukdom som schizofreni så är det fullt möjligt att leva ett gott liv.

”Personer med psykossjukdom är farliga.”
Personer med psykossjukdom är inte farligare än andra människor. I samband med ett psykotiskt skov kan man dock bete sig avvikande vilket kan upplevas som skrämmande för personer i omgivningen. Om en person med en psykossjukdom som schizofreni använder droger har man dock på gruppnivå sett att det finns en ökad risk för våldsamt beteende. En ytterligare riskfaktor är om personen inte tar sin föreskrivna medicin.

”Personer med psykos kan inte tillgodogöra sig psykologisk behandling.”
Det har funnits en felaktig uppfattning om att personer med psykossjukdom som schizofreni är för sjuka för att erbjudas psykologisk behandling. Personer med psykossymtom eller en psykossjukdom kan tillgodogöra sig psykologisk behandling. Vilken typ av behandling man ger, i vilket skede det erbjuds och vilka anpassningar man behöver göra är dock avgörande för behandlingsutfallet.

”En dålig uppväxt gör att man får schizofreni”
Schizofreni är i grunden en hjärnsjukdom som framförallt har en biologisk orsak. Tittar man på psykosociala faktorer som påverkar är det framförallt migration och socioekonomisk utsatthet. Detta kan man se på gruppnivå och ska inte ses som en enskild orsak till att en individ insjuknar i schizofreni.

Intervjun genomförd i oktober 2023.

”Upplever en person psykossymtom är det schizofreni”
Psykossjukdomar och framför allt schizofreni är den vanligaste orsaken till att en person upplever psykossymtom. Det finns dock flera andra psykiatriska tillstånd där psykossymtom som hallucinationer och vanföreställningar kan förekomma. Det kan röra sig om en manisk psykos vid bipolär sjukdom, om stressutlösta psykossymtom vid borderline personlighetssyndrom eller magiskt tänkande vid autism eller OCD. Psykossymtom kan också bero på ett somatiskt tillstånd eller droger. Därför är det viktigt att en noggrann utredning görs innan diagnos ställs.

”Personer med schizofreni kommer alltid vara sjuka.”
Det stämmer att en person med schizofreni alltid kommer ha med sig en sårbarhet som innebär ökad risk för att återinsjukna i ett psykotiskt skov eller att på andra vis försämras i sitt mående. Med en stabil medicinering och kontakt med vården kan risken för att ett sådant återinsjuknande sker minska avsevärt. Trots att man har en sjukdom som schizofreni så är det fullt möjligt att leva ett gott liv.

”Personer med psykossjukdom är farliga.”
Personer med psykossjukdom är inte farligare än andra människor. I samband med ett psykotiskt skov kan man dock bete sig avvikande vilket kan upplevas som skrämmande för personer i omgivningen. Om en person med en psykossjukdom som schizofreni använder droger har man dock på gruppnivå sett att det finns en ökad risk för våldsamt beteende. En ytterligare riskfaktor är om personen inte tar sin föreskrivna medicin.

”Personer med psykos kan inte tillgodogöra sig psykologisk behandling.”
Det har funnits en felaktig uppfattning om att personer med psykossjukdom som schizofreni är för sjuka för att erbjudas psykologisk behandling. Personer med psykossymtom eller en psykossjukdom kan tillgodogöra sig psykologisk behandling. Vilken typ av behandling man ger, i vilket skede det erbjuds och vilka anpassningar man behöver göra är dock avgörande för behandlingsutfallet.

”En dålig uppväxt gör att man får schizofreni”
Schizofreni är i grunden en hjärnsjukdom som framförallt har en biologisk orsak. Tittar man på psykosociala faktorer som påverkar är det framförallt migration och socioekonomisk utsatthet. Detta kan man se på gruppnivå och ska inte ses som en enskild orsak till att en individ insjuknar i schizofreni.

Intervjun genomförd i oktober 2023.

Psykos

Vad beror psykos på? Hur frågar man om psykotiska upplevelser? Kan man skapa allians med en person som saknar sjukdomsinsikt? Hur lägger man upp en psykologisk behandling?

Läs mer