Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

"Avgörande att ha metoder som verkligen fungerar"

Författarna Kristina Loftsson, Peter Friberg och Malin Khoso är alla leg. psykologer och har tillsammans lång erfarenhet av att arbeta inom och med skola och elevhälsa. Nu har de samlat sina kunskaper i nya bok Kbt för skolkuratorer.

Peter Friberg, Kristina Loftsson, Malin Khoso. Foto: Appendix fotografi

Kbt är ju i grunden en terapimetod. Varför ska skolkuratorer använda kbt?
De tekniker som vi beskriver i boken syftar inte till att vara behandlande. Däremot finns det fantastiskt bra strategier hämtade från kbt och inlärningspsykologin som skolkuratorer kan ha nytta av. Det kan handla om att både förstå och kunna förändra sådant som många elever brottas med: som att tycka det är hemskt att stå inför klassen, att inte vilja gå på gympan, att få rätt anpassningar om man har en neuropsykiatrisk problematik eller att hitta det som känns meningsfullt och försöka anstränga sig trots att det kan vara motigt. Med hjälp av metoderna går det att hjälpa elever med sådant som inte kvalificerar sig för vård men som helt klart är hindrande för att klara skolan. Vi lyfter även fram verktyg från kbt som innefattar skolövergripande insatser, som att hela skolan kan arbeta strukturerat med relationsarbete för ett ökat lärande. Vi vill också hjälpa kuratorer med metoder som går att använda i hela lärarlag eller tillsammans med övriga delar av elevhälsan. Boken är tänkt att passa just för det uppdrag som skolkuratorerna har.

Många skolkuratorer har ansvar för en stor mängd elever och för dem är det avgörande att ha metoder som verkligen fungerar. Teknikerna hjälper till att både skapa struktur och att göra problem mer konkreta och möjliga att förändra.

Vad brukar vara den största aha-upplevelsen för skolkuratorer när ni lär ut kbt?
Det är nog att det går att förhålla sig annorlunda till elever som man ”kört fast med”. Med hjälp av till exempel så kallade kedjeanalyser beskriver många hur det går att hitta helt nya ingångar i arbetet och att de också själva har börjat få syn på andra saker än tidigare. Många brukar också bli lite förvånade över hur bra verktygen faktiskt funkar direkt i praktiken. De märker skillnad när de provar att använda de tekniker vi lärt ut och flera beskriver att de känner sig mer professionella och med en ny, bra grund att stå på.

Vilka – förutom skolkuratorer – kan ha nytta av att läsa boken?
Hela elevhälsan! Det här är en bok som verkligen går hand i hand med både skolsköterskors och specialpedagogers arbete. Det vet vi eftersom vi också utbildar dessa grupper i kbt. Dessutom vet vi att många lärare har haft hjälp av boken. I det nya regelverket rörande elevhälsan betonas vikten av samarbete på skolorna. Boken innehåller tekniker och förhållningssätt som all skolpersonal skulle kunna ha nytta av. En gemensam grundläggande kunskap hjälper till att ge elever ett likartat bemötande och är en viktigt för att få fler elever att må bra i skolan och att klara skolan. Boken innehåller just den här typen av kunskap och gemensam grund att stå på.

Intervjun genomförd i augusti 2023.

Kbt är ju i grunden en terapimetod. Varför ska skolkuratorer använda kbt?
De tekniker som vi beskriver i boken syftar inte till att vara behandlande. Däremot finns det fantastiskt bra strategier hämtade från kbt och inlärningspsykologin som skolkuratorer kan ha nytta av. Det kan handla om att både förstå och kunna förändra sådant som många elever brottas med: som att tycka det är hemskt att stå inför klassen, att inte vilja gå på gympan, att få rätt anpassningar om man har en neuropsykiatrisk problematik eller att hitta det som känns meningsfullt och försöka anstränga sig trots att det kan vara motigt. Med hjälp av metoderna går det att hjälpa elever med sådant som inte kvalificerar sig för vård men som helt klart är hindrande för att klara skolan. Vi lyfter även fram verktyg från kbt som innefattar skolövergripande insatser, som att hela skolan kan arbeta strukturerat med relationsarbete för ett ökat lärande. Vi vill också hjälpa kuratorer med metoder som går att använda i hela lärarlag eller tillsammans med övriga delar av elevhälsan. Boken är tänkt att passa just för det uppdrag som skolkuratorerna har.

Många skolkuratorer har ansvar för en stor mängd elever och för dem är det avgörande att ha metoder som verkligen fungerar. Teknikerna hjälper till att både skapa struktur och att göra problem mer konkreta och möjliga att förändra.

Vad brukar vara den största aha-upplevelsen för skolkuratorer när ni lär ut kbt?
Det är nog att det går att förhålla sig annorlunda till elever som man ”kört fast med”. Med hjälp av till exempel så kallade kedjeanalyser beskriver många hur det går att hitta helt nya ingångar i arbetet och att de också själva har börjat få syn på andra saker än tidigare. Många brukar också bli lite förvånade över hur bra verktygen faktiskt funkar direkt i praktiken. De märker skillnad när de provar att använda de tekniker vi lärt ut och flera beskriver att de känner sig mer professionella och med en ny, bra grund att stå på.

Vilka – förutom skolkuratorer – kan ha nytta av att läsa boken?
Hela elevhälsan! Det här är en bok som verkligen går hand i hand med både skolsköterskors och specialpedagogers arbete. Det vet vi eftersom vi också utbildar dessa grupper i kbt. Dessutom vet vi att många lärare har haft hjälp av boken. I det nya regelverket rörande elevhälsan betonas vikten av samarbete på skolorna. Boken innehåller tekniker och förhållningssätt som all skolpersonal skulle kunna ha nytta av. En gemensam grundläggande kunskap hjälper till att ge elever ett likartat bemötande och är en viktigt för att få fler elever att må bra i skolan och att klara skolan. Boken innehåller just den här typen av kunskap och gemensam grund att stå på.

Intervjun genomförd i augusti 2023.

Kbt för skolkuratorer

Hur kan du hjälpa elever som är stressade, oroliga inför prov eller inte vågar prata inför klassen? Hur kan du få skoltrötta elever att hitta motivation? Hur kan du stötta vid konflikter på skolan? I Kbt för skolkuratorer får du verktyg från kbt som är användbara i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Läs mer