Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kunskap om identitet – en karta att navigera efter

Här svarar Ann Frisén och Philip Hwang på tre frågor om den andra utgåvan av ”Ungdomar och identitet” som de är redaktörer för.

Foto: Anna von Brömssen

Påverkar sociala medier identitetsutvecklingen och på vilket sätt i så fall? 

Om man ställt den frågan för tio år sedan hade svaret antagligen blivit nej, sociala medier påverkar inte nämnvärt ungdomars identitetsutveckling. Idag ser det emellertid helt annorlunda ut. I stort sett allt det som har betydelse för identitetsutveckling och som utspelar sig utanför nätet i ungas liv utspelar sig även på nätet. Sociala medier ger stora möjligheter när det gäller identitetsarbetet. Man kan testa sina åsikter och idéer och diskutera och argumentera för det man tror på. Det som sker i sociala nätverk har med rätta beskrivits som ”write oneself into being” (boyd, 2008). Genom att välja hur man presenterar sig själv både i text och med bilder – och få feedback från andra – så utvecklar man sin identitet.

Varför blir frågor om identitet centrala just i ungdomsåren?

Vem är jag? Vem kommer jag att bli? Frågor av det här slaget är det många av oss som brottas med under hela livet men de kanske är som mest aktuella under ungdomsåren. Det  finns antagligen flera anledningar till att det är så. Ett skäl har att göra med att denna period i livet är en tid med stora fysiska, psykologiska och sociala förändringar.

Psykologiskt är det först under senare delen av ungdomsåren som man fullt ut kan på ett systematiskt sätt fundera över framtiden. Andra anledningar till att frågor om identitet är centrala har att göra med den ökande frigörelsen från föräldrarna i både praktisk och psykologisk bemärkelse samt att den obligatoriska skolan är på väg att ta slut och att man  på grund av detta ställs inför en rad val som har betydelse för identiteten.

Hur är kunskap om identitet viktig i kontakten med ungdomar?

Eftersom utvecklingen av en identitet är en så central del av vuxenblivandet blir identitetsfrågor som ungdomarna själva och andra i deras omgivning ställer betydelsefulla. Att ha någon att bolla dessa frågor med kan i bästa fall innebära att man inser att man inte är ensam om att tänka eller känna på ett visst sätt. Människor i den ungas omgivning, såväl vuxna som jämnåriga, blir viktiga när det gäller att ta sig fram i den snåriga terräng som identitetsutforskandet utgör. Kunskap om identitet blir så att säga en karta som man kan navigera efter.

Intervjun genomförd november 2020.

Påverkar sociala medier identitetsutvecklingen och på vilket sätt i så fall? 

Om man ställt den frågan för tio år sedan hade svaret antagligen blivit nej, sociala medier påverkar inte nämnvärt ungdomars identitetsutveckling. Idag ser det emellertid helt annorlunda ut. I stort sett allt det som har betydelse för identitetsutveckling och som utspelar sig utanför nätet i ungas liv utspelar sig även på nätet. Sociala medier ger stora möjligheter när det gäller identitetsarbetet. Man kan testa sina åsikter och idéer och diskutera och argumentera för det man tror på. Det som sker i sociala nätverk har med rätta beskrivits som ”write oneself into being” (boyd, 2008). Genom att välja hur man presenterar sig själv både i text och med bilder – och få feedback från andra – så utvecklar man sin identitet.

Varför blir frågor om identitet centrala just i ungdomsåren?

Vem är jag? Vem kommer jag att bli? Frågor av det här slaget är det många av oss som brottas med under hela livet men de kanske är som mest aktuella under ungdomsåren. Det  finns antagligen flera anledningar till att det är så. Ett skäl har att göra med att denna period i livet är en tid med stora fysiska, psykologiska och sociala förändringar.

Psykologiskt är det först under senare delen av ungdomsåren som man fullt ut kan på ett systematiskt sätt fundera över framtiden. Andra anledningar till att frågor om identitet är centrala har att göra med den ökande frigörelsen från föräldrarna i både praktisk och psykologisk bemärkelse samt att den obligatoriska skolan är på väg att ta slut och att man  på grund av detta ställs inför en rad val som har betydelse för identiteten.

Hur är kunskap om identitet viktig i kontakten med ungdomar?

Eftersom utvecklingen av en identitet är en så central del av vuxenblivandet blir identitetsfrågor som ungdomarna själva och andra i deras omgivning ställer betydelsefulla. Att ha någon att bolla dessa frågor med kan i bästa fall innebära att man inser att man inte är ensam om att tänka eller känna på ett visst sätt. Människor i den ungas omgivning, såväl vuxna som jämnåriga, blir viktiga när det gäller att ta sig fram i den snåriga terräng som identitetsutforskandet utgör. Kunskap om identitet blir så att säga en karta som man kan navigera efter.

Intervjun genomförd november 2020.

Ungdomar och identitet

Ungdomar och identitet är en etablerad klassiker som fördjupar olika aspekter av ungdomars identitetsutveckling. Denna nya utgåva är kraftigt reviderad, teoretiskt breddad, uppdaterad utifrån de senaste årens forskning och har bidrag från flera nya författare.

Läs mer