Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Diabetesföräldrar behöver vara både förberedda och mer flexibla

Isabel Petrini är leg. psykolog och mamma till fyra barn, varav ett har diabetes. Mimmie Willebrand är leg. psykolog, professor i medicinsk psykologi och mamma till tre barn, varav två har diabetes. Här svarar de på tre frågor om sin nya bok När livet svänger – för föräldrar till barn och unga med diabetes.

Isabel Petrini och Mimmie Willebrand  Foto: Mia Carlsson

Att få ett barn med diabetes gör att hela livet svänger skriver ni – vad beror det på?
Kanske kan man tänka på det som att diabetesen kommit in som en ny familjemedlem i våra liv. En familjemedlem som kan vara väldigt bångstyrig, oförutsägbar och impulsiv. Livet blir svängigt och ställer krav på oss att vara både förberedda och samtidigt mer flexibla. Titeln är förstås dubbeltydig – diabetes får blodsockret att svänga upp och ner och som föräldrar försöker vi hela tiden få dessa svängar att bli färre och mindre branta. Vi tänker oss också att livet ständigt är i rörelse, på ett existentiellt plan. Där kan svängarna vara hur vi förändrar våra vardagsliv och perspektiv, och hur vi på ett paradoxalt sätt kan uppleva mer mening i livet, trots allt det svåra.

Varför ville ni skriva en bok för föräldrar?
För att det inte fanns någon! Det finns många böcker om diabetes typ 1. Det finns också många bra böcker kring föräldrastöd. Men det fanns ingen bok till diabetesföräldrar. Vi är i en speciell situation. Vi kan t.ex. inte läsa en vanlig självhjälpsbok för att hitta hjälp med vår sömnbrist. Vårt problem med sömn handlar ju sällan om att vi har svårt att sova utan om att vi måste vakna och hjälpa våra barn om nätterna. Hur ska vi göra för att få den nödvändiga sömnen? Ett diabetesföräldraskap handlar mycket om att förhålla sig till risker och det skapar en ökad oro som är fullt förståelig. Hur kan vi balansera behovet av kontroll av våra barns värden och vår önskan att leva ett liv med livskvalitet? Vi ville skriva boken för att föräldrar där ute ska veta att de inte är ensamma, att vi är många som kämpar med livssituationen. Förhoppningsvis kan boken också ge ett eller annat konkret tips som kan förbättra livskvaliteten.

Vilka är era främsta lärdomar/insikter efter att ha talat med och intervjuat många diabetesföräldrar?
I början av skrivandet funderade vi ibland på om vi målade upp en för mörk bild av livet med diabetes. Efter att ha lyssnat till andra föräldrar så vet vi att vi inte har överdrivit. Vi hittade så många exempel och berättelser därute som bekräftade bilden – diabetes är en tung sjukdom att leva med! Om vi föräldrar kan dela dessa upplevelser med varandra, och om vi kan förmedla kunskap till andra runt om oss så blir det kanske lättare att hitta vägar framåt i livet där diabetes inte bara styr och hindrar. Kanske kan vi möta vår nya bråkiga familjemedlem, räkna med den och ta hänsyn till den, utan att all vår energi går åt i vardagen?

Intervjun genomförd november 2020.

Att få ett barn med diabetes gör att hela livet svänger skriver ni – vad beror det på?
Kanske kan man tänka på det som att diabetesen kommit in som en ny familjemedlem i våra liv. En familjemedlem som kan vara väldigt bångstyrig, oförutsägbar och impulsiv. Livet blir svängigt och ställer krav på oss att vara både förberedda och samtidigt mer flexibla. Titeln är förstås dubbeltydig – diabetes får blodsockret att svänga upp och ner och som föräldrar försöker vi hela tiden få dessa svängar att bli färre och mindre branta. Vi tänker oss också att livet ständigt är i rörelse, på ett existentiellt plan. Där kan svängarna vara hur vi förändrar våra vardagsliv och perspektiv, och hur vi på ett paradoxalt sätt kan uppleva mer mening i livet, trots allt det svåra.

Varför ville ni skriva en bok för föräldrar?
För att det inte fanns någon! Det finns många böcker om diabetes typ 1. Det finns också många bra böcker kring föräldrastöd. Men det fanns ingen bok till diabetesföräldrar. Vi är i en speciell situation. Vi kan t.ex. inte läsa en vanlig självhjälpsbok för att hitta hjälp med vår sömnbrist. Vårt problem med sömn handlar ju sällan om att vi har svårt att sova utan om att vi måste vakna och hjälpa våra barn om nätterna. Hur ska vi göra för att få den nödvändiga sömnen? Ett diabetesföräldraskap handlar mycket om att förhålla sig till risker och det skapar en ökad oro som är fullt förståelig. Hur kan vi balansera behovet av kontroll av våra barns värden och vår önskan att leva ett liv med livskvalitet? Vi ville skriva boken för att föräldrar där ute ska veta att de inte är ensamma, att vi är många som kämpar med livssituationen. Förhoppningsvis kan boken också ge ett eller annat konkret tips som kan förbättra livskvaliteten.

Vilka är era främsta lärdomar/insikter efter att ha talat med och intervjuat många diabetesföräldrar?
I början av skrivandet funderade vi ibland på om vi målade upp en för mörk bild av livet med diabetes. Efter att ha lyssnat till andra föräldrar så vet vi att vi inte har överdrivit. Vi hittade så många exempel och berättelser därute som bekräftade bilden – diabetes är en tung sjukdom att leva med! Om vi föräldrar kan dela dessa upplevelser med varandra, och om vi kan förmedla kunskap till andra runt om oss så blir det kanske lättare att hitta vägar framåt i livet där diabetes inte bara styr och hindrar. Kanske kan vi möta vår nya bråkiga familjemedlem, räkna med den och ta hänsyn till den, utan att all vår energi går åt i vardagen?

Intervjun genomförd november 2020.

När livet svänger

Vi är diabetesföräldrar – och psykologer. Vi har skrivit den bok vi själva har saknat, en bok om hur diabetes påverkar oss som är föräldrar, våra familjer och livet i stort – och hur vi kan göra för att orka. Vi vill också att till exempel närstående eller vårdpersonal ska få en större förståelse för hur det är att leva med diabetes och vad som kan vara hjälpsamt.

Läs mer