Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fyra tankar om misstag med Elin Wesslander

Elin Wesslander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut (KBT) och specialist i psykologisk behandling/psykoterapi, har skrivit boken Terapeutens misstag och resonerar här kring fyra misstag inom terapiarbetet.

Elin Wesslander. Foto: Lena Lee

Hur kan vi gynnas av att lyfta ämnet misstag inom terapiarbete?
Ingen människa gör rätt jämt och när vi ser att alla terapeuter gör misstag ibland är det lättare att acceptera läget, lugna ner ”måste göra rätt-agendan” och bli nyfiken på vad i vårt eget agerande som blir fel. Är vi lyhörda för det här har vi större chans att fånga upp och hantera felsteg utan att det medför en stor prestigeförlust. Vågar vi berätta för andra professionella och hjälpas åt med det som blir fel delar vi skuld- och skambördan. Vi sitter alla i samma båt och det blir lättare om vi hjälps åt med att ro.

Hur var det att be dina kollegor dela med sig av sina misstag?
Från början var det lite läskigt eftersom jag inte visste hur det skulle tas emot. Var det för mycket begärt? Skulle de känna att frågan var tillräckligt viktig? Vågade de lita på att jag skulle göra något bra av deras erfarenheter? Men snabbt fick jag tillbaka många positiva, fina och modiga svar så då var det både stärkande och roligt.

Vad upplever klienter som den värsta sortens misstag?
Det går inte att säga riktigt för det finns många olika upplevelser av vad som är värst. Att känna sig missförstådd eller inte bli lyssnad på i en bedömning eller behandling kan med rätta göra en klient mycket frustrerad. Att bli bemött på ett sätt som uppfattas respektlöst kan givetvis göra en arg eller ledsen. Och något som kan upplevas mycket obehagligt för klienten är när terapeuten går över sina professionella gränser och till exempel blir för privat i kontakten.

Och vad upplever terapeuter som den värsta sortens misstag?
Som yrkeskår verkar vi vara någorlunda eniga om att värst är det när terapeuten inte tar hänsyn till sin maktposition och på något vis utnyttjar klienten för egen vinning. Det är som tur är inte vanligt förekommande. Tittar vi på lite mer vardagliga misstag kan det exempelvis vara när terapeuten lovat något som hen sedan inte kan hålla. Det påverkar terapirelationen negativt och upplevelsen av att ha svikit en klient skaver rejält för terapeuten. Generellt är det riktigt jobbigt för terapeuter att inse att det som hen gjort inte har varit till gagn för klienten, eller ännu värre, förvärrat eller försvårat för hen. Så det är sådant som vi givetvis försöker förhindra i så stor utsträckning som möjligt, men det går inte att förhindra allt.

Intervjun genomförd maj 2023.

Hur kan vi gynnas av att lyfta ämnet misstag inom terapiarbete?
Ingen människa gör rätt jämt och när vi ser att alla terapeuter gör misstag ibland är det lättare att acceptera läget, lugna ner ”måste göra rätt-agendan” och bli nyfiken på vad i vårt eget agerande som blir fel. Är vi lyhörda för det här har vi större chans att fånga upp och hantera felsteg utan att det medför en stor prestigeförlust. Vågar vi berätta för andra professionella och hjälpas åt med det som blir fel delar vi skuld- och skambördan. Vi sitter alla i samma båt och det blir lättare om vi hjälps åt med att ro.

Hur var det att be dina kollegor dela med sig av sina misstag?
Från början var det lite läskigt eftersom jag inte visste hur det skulle tas emot. Var det för mycket begärt? Skulle de känna att frågan var tillräckligt viktig? Vågade de lita på att jag skulle göra något bra av deras erfarenheter? Men snabbt fick jag tillbaka många positiva, fina och modiga svar så då var det både stärkande och roligt.

Vad upplever klienter som den värsta sortens misstag?
Det går inte att säga riktigt för det finns många olika upplevelser av vad som är värst. Att känna sig missförstådd eller inte bli lyssnad på i en bedömning eller behandling kan med rätta göra en klient mycket frustrerad. Att bli bemött på ett sätt som uppfattas respektlöst kan givetvis göra en arg eller ledsen. Och något som kan upplevas mycket obehagligt för klienten är när terapeuten går över sina professionella gränser och till exempel blir för privat i kontakten.

Och vad upplever terapeuter som den värsta sortens misstag?
Som yrkeskår verkar vi vara någorlunda eniga om att värst är det när terapeuten inte tar hänsyn till sin maktposition och på något vis utnyttjar klienten för egen vinning. Det är som tur är inte vanligt förekommande. Tittar vi på lite mer vardagliga misstag kan det exempelvis vara när terapeuten lovat något som hen sedan inte kan hålla. Det påverkar terapirelationen negativt och upplevelsen av att ha svikit en klient skaver rejält för terapeuten. Generellt är det riktigt jobbigt för terapeuter att inse att det som hen gjort inte har varit till gagn för klienten, eller ännu värre, förvärrat eller försvårat för hen. Så det är sådant som vi givetvis försöker förhindra i så stor utsträckning som möjligt, men det går inte att förhindra allt.

Intervjun genomförd maj 2023.

Terapeutens misstag

Här får du glänta på terapidörren: 15 psykoterapeuter delar generöst med sig av sina egna felsteg och vad de lärt sig av dem. Du får även ta del av vad klienter uppfattar som misstag och vad forskningen säger om misstag i psykoterapi.

Läs mer