Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

”Vill man göra skillnad behöver man våga prata, och då underlättar det att ha grundkunskap”

Redaktörerna för boken Trans är Edward Summanen (t.h.), socionom och genusvetare och Matilda Wurm (t.v.), leg. psykolog, fil.dr inom hälsopsykologi och lektor i socialt arbete på Örebro universitet. Här svarar de på fyra frågor om trans.

Matilda Wurm och Edward Summanen. Foto: Appendix fotografi

Varför behövs den här boken?
Frågor om trans och kön diskuteras flitigt i det offentliga samtalet, och boken fyller en viktig funktion i att ge en mer nyanserad bild och förmedla kunskap. Här finns en bredd av erfarenheter och expertis, och ämnen tillåts vara komplexa och nyanserade på ett sätt som alldeles för sällan ges utrymme.

Hur kan den som möter klienter/patienter vara hjälpt av kunskap kring trans?
Vår erfarenhet är att många professionella är rädda för att göra fel, och då säger man istället ingenting alls. Det riskerar att göra att personer inte blir bekräftade eller sedda. Vill man göra skillnad behöver man våga prata, och då underlättar det att ha grundkunskap. Det är också viktigt att ha kännedom om transpersoners livsvillkor och unika skyddsfaktorer för att kunna ge stöd.

Vad är det vanligaste misstaget gällande bemötandet av transpersoner och hur kan man undvika det?
Förutom problemet med att man inte vågar fråga, så är det också vanligt att utgå från att allt som är besvärligt i personens liv har att göra med att hen är transperson. Här behövs kunskap om att transpersoner har olika behov och att erfarenheter varierar. Aspekten av att vara trans kan vara helt irrelevant för det man sökt stöd för. En annan god grundregel är att inte använda sin klient/patient för att stilla sin nyfikenhet utan att bara ställa de frågor som är relevanta för det aktuella mötet.

Hur kan man som närstående stötta ett barn vars könsidentitet inte är i linje med det tilldelade könet?
Det som barn framförallt önskar är att närstående ska lyssna. Behov kan variera från barn till barn. Men sådant som brukar vara viktigt är att få sitt pronomen och identitet respekterat, få utforska olika könsuttryck, och få kontakt med BUP om det finns behov av vidare utredning eller stöd kopplat till könsdysfori. Andra sätt är att stötta genom att visa på förebilder, stå upp för barnets rättigheter i skolan eller säga åt personer som agerar respektlöst.

Intervjun genomförd maj 2023.

Varför behövs den här boken?
Frågor om trans och kön diskuteras flitigt i det offentliga samtalet, och boken fyller en viktig funktion i att ge en mer nyanserad bild och förmedla kunskap. Här finns en bredd av erfarenheter och expertis, och ämnen tillåts vara komplexa och nyanserade på ett sätt som alldeles för sällan ges utrymme.

Hur kan den som möter klienter/patienter vara hjälpt av kunskap kring trans?
Vår erfarenhet är att många professionella är rädda för att göra fel, och då säger man istället ingenting alls. Det riskerar att göra att personer inte blir bekräftade eller sedda. Vill man göra skillnad behöver man våga prata, och då underlättar det att ha grundkunskap. Det är också viktigt att ha kännedom om transpersoners livsvillkor och unika skyddsfaktorer för att kunna ge stöd.

Vad är det vanligaste misstaget gällande bemötandet av transpersoner och hur kan man undvika det?
Förutom problemet med att man inte vågar fråga, så är det också vanligt att utgå från att allt som är besvärligt i personens liv har att göra med att hen är transperson. Här behövs kunskap om att transpersoner har olika behov och att erfarenheter varierar. Aspekten av att vara trans kan vara helt irrelevant för det man sökt stöd för. En annan god grundregel är att inte använda sin klient/patient för att stilla sin nyfikenhet utan att bara ställa de frågor som är relevanta för det aktuella mötet.

Hur kan man som närstående stötta ett barn vars könsidentitet inte är i linje med det tilldelade könet?
Det som barn framförallt önskar är att närstående ska lyssna. Behov kan variera från barn till barn. Men sådant som brukar vara viktigt är att få sitt pronomen och identitet respekterat, få utforska olika könsuttryck, och få kontakt med BUP om det finns behov av vidare utredning eller stöd kopplat till könsdysfori. Andra sätt är att stötta genom att visa på förebilder, stå upp för barnets rättigheter i skolan eller säga åt personer som agerar respektlöst.

Intervjun genomförd maj 2023.

Trans

Transfrågor syns alltmer i samhällsdebatten. Samtidigt är många osäkra på vad olika begrepp betyder, vad som är ett gott bemötande och hur livsvillkoren ser ut för transpersoner. Trans är en antologi som förmedlar forskning och kunskap på ett tillgängligt sätt, där ämnet också tillåts vara komplext. Korta intervjuer ger ytterligare inblick i olika erfarenheter.

Läs mer