Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Grafiska riktlinjer

Våra grafiska riktlinjer hjälper oss att skapa enhetlighet och igenkänning. Genom att vara konsekventa med grafiken i vår kommunikation blir vi tydligt synliga i det visuella landskapet. Du kan ladda ner de filer du behöver från vänstermenyn och hämta de grafiska riktlinjerna här (pdf, 2,4 mb).

De grafiska riktlinjerna kan du dela med externa leverantörer, till exempel formgivare.

Om du har frågor hittar du rätt person här.