Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

God fortsättning!

Vi på Natur & Kultur vill rikta ett stort och varmt tack till dig för fint samarbete under 2022 – vårt jubileumsår! När du samarbetar med oss är du med och bidrar till något större.

Under 2022 har vi inte bara gett ut böcker – varav en har vunnit Augustpris – och läromedel för att inspirera till läsande och lärande. Vi ger också en allt större andel av vårt överskott i stöd till personer och verksamheter som, liksom vi, arbetar för att stärka röster i det demokratiska samtalet.

Tillsammans med Kungliga Vitterhetsakademien har vi inrättat två nya forskartjänster, en inom pedagogisk psykologi och en inom området psykisk ohälsa hos barn. Tillsammans med Linnéuniversitetet finansierar vi Sveriges första professur i sakprosa. Vi fortsätter att dela ut ett stort antal priser och stipendier till författare, översättare, läsfrämjare, andra kulturskapare och forskare. Dessutom ger vi fortsatt stöd till Civil Rights Defenders, Höj Rösten Politikerskola, Läsfrämjarinstitutet, Svenska Pen och många fler i det viktiga arbetet för att fler röster ska höras.

Allt detta är möjligt tack vare att vi drivs som en stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Tillsammans ger vi ordet till fler.

Med hopp om goda helger och fortsatt gott samarbete 2023! Från alla oss på Natur & Kultur