Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

God fortsättning!

Tack alla kunder, återförsäljare och samarbetspartners.

Vi på Natur & Kultur vill tacka alla kunder, återförsäljare och samarbetspartners för 2021 och önska er god fortsättning på det nya året.

I år firar Natur & Kultur 100 år som bokförlag! Ända sedan starten 1922 har vi verkat för att göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Vi vägleds av värderingarna i vår stiftelseurkund som säger att vi ska främja bildning, kultur och humanistiska värden. 

Tillsammans med författare, läsare, samarbetsparters, lärare, återförsäljare och andra bidrar vi till en utveckling där fler får verktyg att tänka självständigt, reflektera över sin omvärld och göra sina röster hörda. Tillsammans ger vi ordet till fler. Igår, idag och om 100 år.  

Hälsningar från oss alla på Natur & Kultur