Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Klaus Zierer

Klaus Zierer är professor vid University of Augsburg, Tyskland samt Associate Research Fellow at the University of Oxford, Storbritannien.

10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning

I 10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning lyfts tio centrala förhållningssätt som lärare behöver tillägna sig för att skapa förutsättningar för goda skolprestationer. Det handlar exempelvis om att kunna utvärdera och anpassa sin undervisning, återkoppla och bygga relationer som främjar elevernas lärande.

Läs mer